2014

Zápis č. 1/2014 ze dne 28.1.2014

Zápis č. 2/2014 ze dne 18.2.2014

Zápis z mimořádného zasedání č. 3/2014 ze dne 13.3.2014

Zápis č. 4/2014 ze dne 25.3.2014

Zápis č. 5/2014 ze dne 22.4.2014

2013

Zápis č. 1/2013 ze dne 29.1.2013

Zápis č. 2/2013 ze dne 26.2.2013

Zápis č. 3/2013 ze dne 19.3.2013

Zápis č. 4/2013 ze dne 23.4.2013

Zápis č. 5/2013 ze dne 21.5.2013

Zápis č. 6/2013 ze dne 25.6.2013

Zápis z mimořádného zasedání č. 7/2013 ze dne 18.7.2013

Zápis č. 8/2013 ze dne 23.7.2013

Zápis z mimořádného zasedání č. 9/2013 ze dne 29.7.2013

Zápis č. 10/2013 ze dne 20.8.2013

Zápis č. 11/2013 ze dne 24.9.2013

Zápis z mimořádného zasedání č. 12/2013 ze dne 15.10.2013

Zápis č. 13/2013 ze dne 29.10.2013

Zápis č. 14/2013 ze dne 26.11.2013

Zápis č. 15/2013 ze dne 17.12.2013

2012

Zápis č. 1/2012 ze dne 24.1.2012

Zápis č. 2/2012 ze dne 28.2.2012

Zápis č. 3/2012 ze dne 27.3.2012

Zápis č. 4/2012 ze dne 17.4.2012

Zápis č. 5/2012 ze dne 29.5.2012

Zápis č. 6/2012 ze dne 19.6.2012

Zápis č. 7/2012 ze dne 31.7.2012

Zápis č. 8/2012 ze dne 21.8.2012

Zápis č. 9/2012 ze dne 25.9.2012

Zápis č. 10/2012 ze dne 23.10.2012

Zápis č. 11/2012 ze dne 27.11.2012

Zápis č. 12/2012 ze dne 18.12.2012

2011

Zápis z mimořádného zasedání č. 1/2011 ze dne 21.1.2011

Zápis č. 2/2011 ze dne 25.1.2011

Zápis č. 3/2011 ze dne 22.2.2011

Zápis z mimořádného zasedání č. 4/2011 ze dne 8.3.2011

Zápis č. 5/2011 ze dne 29.3.2011

Zápis č. 6/2011 ze dne 26.4.2011

Zápis č. 7/2011 ze dne 31.5.2011

Zápis č. 8/2011 ze dne 28.6.2011

Zápis č. 9/2011 ze dne 14.7.2011

Zápis č. 10/2011 ze dne 23.8.2011

Zápis č. 11/2011 ze dne 20.9.2011

Zápis č. 12/2011 ze dne 25.10.2011

Zápis č. 13/2011 ze dne 22.11.2011

Zápis č. 14/2011 ze dne 20.12.2011

2010

Zápis č. 1/2010 ze dne 26.1.2010

Zápis č. 2/2010 ze dne 23.2.2010

Zápis č. 3/2010 ze dne 23.3.2010

Zápis č. 4/2010 ze dne 27.4.2010

Zápis č. 5/2010 ze dne 25.5.2010

Zápis z mimořádného zasedání č. 6/2010 ze dne 22.6.2010

Zápis č. 7/2010 ze dne 29.6.2010

Zápis č. 8/2010 ze dne 27.7.2010

Zápis z mimořádného zasedání č. 9/2010 ze dne 10.8.2010

Zápis č. 10/2010 ze dne 7.9.2010

Zápis č. 11/2010 ze dne 21.9.2010

Zápis ustavujícího zasedání ze dne 9.11.2010

Zápis č. 12/2010 ze dne 23.11.2010

Zápis č. 13/2010 ze dne 21.12.2010

2009

Zápis č. 1/2009 ze dne 27.1.2009

Zápis č. 2/2009 ze dne 17.2.2009

Zápis č. 3/2009 ze dne 26.3.2009

Zápis č. 4/2009 ze dne 21.4.2009

Zápis č. 5/2009 ze dne 26.5.2009

Zápis č. 6/2009 ze dne 23.6.2009

Zápis č. 7/2009 ze dne 28.7.2009

Zápis č. 8/2009 ze dne 25.8.2009

Zápis č. 9/2009 ze dne 29.9.2009

Zápis z mimořádného zasedání č. 10/2009 ze dne 1.10.2009

Zápis č. 11/2009 ze dne 27.10.2009

Zápis č. 12/2009 ze dne 24.11.2009

Zápis č. 13/2009 ze dne 22.12.2009

2008

Zápis č. 1/2008 ze dne 29.1.2008

Zápis č. 2/2008 ze dne 19.2.2008

Zápis z mimořádného zasedání č. 3/2008 ze dne 5.3.2008

Zápis č. 4/2008 ze dne 26.3.2008

Zápis č. 5/2008 ze dne 29.4.2008

Zápis č. 6/2008 ze dne 28.5.2008

Zápis č. 7/2008 ze dne 24.6.2008

Zápis č. 8/2008 ze dne 15.7.2008

Zápis č. 9/2008 ze dne 26.8.2008

Zápis č. 10/2008 ze dne 23.9.2008

Zápis č. 11/2008 ze dne 21.10.2008

Zápis č. 12/2008 ze dne 25.11.2008

Zápis č. 13/2008 ze dne 16.12.2008

2007

Zápis č. 1/2007 ze dne 23.1.2007

Zápis č. 2/2007 ze dne 27.2.2007

Zápis č. 3/2007 ze dne 20.3.2007

Zápis č. 4/2007 ze dne 17.4.2007

Zápis č. 5/2007 ze dne 22.5.2007

Zápis č. 6/2007 ze dne 19.6.2007

Zápis z mimořádného zasedání č. 7/2007 ze dne 10.7.2007

Zápis č. 8/2007 ze dne 24.7.2007

Zápis č. 9/2007 ze dne 21.8.2007

Zápis č. 10/2007 ze dne 25.9.2007

Zápis č. 11/2007 ze dne 23.10.2007

Zápis č. 12/2007 ze dne 27.11.2007

Zápis č. 13/2007 ze dne 18.12.2007

2006

zápis č. 1/2006 ze dne 24.01.2006

zápis č. 2/2006 ze dne 07.02.2006

Zápis č. 3/2006 ze dne 21.02.2006

Zápis č 4/2006 ze dne 22. 3.2006

Zápis č. 5/2006 ze dne 18. 4.2006

Zápis č. 6/2006 ze dne 30. 5.2006

Zápis č. 7/2006 ze dne 27. 6.2006

Zápis č. 8/2006 ze dne 26. 7.2006

Zápis č. 9/2006 ze dne 22. 8.2006

Zápis č.10/2006 ze dne 27.9.2006

Zápis ustavujícího zasedání OÚ 31.10.2006

Zápis č.11/2006 ze dne 14.11.2006

Zápis č.12/2006 ze dne 12.12.2006

Zápis č. 13/2006 ze dne 28.12.2006

2005

Zápis č. 1/2005 ze dne 18.1.2005

Zápis č. 2/2005 ze dne 22.2.2005

Zápis č. 3/2005 ze dne 22.3.2005

Zápis č. 4/2005 ze dne 26.4.2005

Zápis č. 5/2005 ze dne 24.5.2005

Zápis č. 6/2005 ze dne 28.6.2005

Zápis č. 7/2005 ze dne 26.7.2005

Zápis č. 8/2005 ze dne 30.8.2005

Zápis č. 9/2005 ze dne 20.9.2005

Zápis č.10/2005 ze dne 18.10.2005

Zápis č.11/2005 ze dne 22.11.2005

zápis č.12/2005 ze dne 20.12.2005

2004

Zápis č. 1/2004 ze dne 27.1.2004

Zápis č. 2/2004 ze dne 24.2.2004

Zápis č. 3/2004 ze dne 23.3.2004

Zápis č. 4/2004 ze dne 20.4.2004

Zápis č. 5/2004 ze dne 29.4.2004

Zápis č. 6/2004 ze dne 25.5.2004

Zápis č. 7/2004 ze dne 22.6.2004

Zápis č. 8/2004 ze dne 27.7.2004

Zápis č. 9/2004 ze dne 17.8.2004

Zápis č. 10/2004 ze dne 14.9.2004

Zápis č. 11/2004 ze dne 26.10.2004

Zápis č. 12/2004 ze dne 23.11.2004

Zápis č. 13/2004 ze dne 21.12.2004

2003

Zápis č. 1/2003 ze dne 21.1.2003

Zápis č. 2/2003 ze dne 18.2.2003

Zápis č. 3/2003 ze dne 19.3.2003

Zápis č. 4/2003 ze dne 15.4.2003

Zápis č. 5/2003 ze dne 13.5.2003

Zápis č. 6/2003 ze dne 11.6.2003

Zápis č. 7/2003 ze dne 24.6.2003

Zápis č. 8/2003 ze dne 15.7.2003

Zápis č. 9/2003 ze dne 12.8.2003

Zápis č. 10/2003 ze dne 26.8.2003

Zápis č. 11/2003 ze dne 23.9.2003

Zápis č. 12/2003 ze dne 21.10.2003

Zápis č. 13/2003 ze dne 18.11.2003

Zápis č. 14/2003 ze dne 16.12.2003

2002

Zápis č. 1/2002 ze dne 22.1.2002

Zápis č. 2/2002 ze dne 19.2.2002

Zápis č. 3/2002 ze dne 19.3.2002

Zápis č. 4/2002 ze dne 23.4.2002

Zápis č. 5/2002 ze dne 7.5.2002

Zápis č. 6/2002 ze dne 21.5.2002

Zápis č. 7/2002 ze dne 3.6.2002

Zápis č. 8/2002 ze dne 20.6.2002

Zápis č. 9/2002 ze dne 16.7.2002

Zápis č. 10/2002 ze dne 20.8.2002

Zápis č. 11/2002 ze dne 17. 9. 2002

Zápis č. 12/2002 ze dne 15.10.2002

Zápis č. 13/2002 ze dne 29.10.2002

Zápis z ustavujícího zasedání dne 13.11.2002

Zápis č. 14/2002 ze dne 19.11.2002

Zápis č. 15/2002 ze dne 27.11.2002

Zápis č. 16/2002 ze dne 17.12.2002

2001

Zasedání zastupitelstva č.16 dne 18.2.2001