Z á p i s  č. 15 / 2002

z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 27. 11. 2002

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

Iveta Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

 

 

 

 

Na základě usnesení ze dne 19. 11. 2002 se členové obecního zastupitelstva zúčastnili dnešní prohlídky lokality patřící firmě Kolínská obchodní společnost KOS, spol. s r.o., která je nabízena ve veřejné dražbě.

Na svém mimořádném zasedání obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo takto:

V případě neúspěšné veřejné dražby majetku firmy Kolínská obchodní společnost KOS, spol. s r.o., který se nachází v obci Pátek, obecní zastupitelstvo pověřuje starostu, pana Buluška, vést jednání se správcem konkurzní podstaty o jeho přímém prodeji Obci Pátek a podmínky prodeje předložit na příštím zasedání.

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

Zdeněk Vančura