PŘEDSANAČNÍ DOPRŮZKUM A AKTUALIZACE ANALÝZY RIZIK
 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR  v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, oblast podpory 4.2.
Cílem projektu je vytvoření aktualizace analýzy rizik založené na doprůzkumu lokality obce Pátek, bývalého areálu Styl, za pomocí nových poznatků o lokalitě, založených na vrtných pracích, geofyzikálním průzkumu a monitoringu podzemních vod v areálu Styl i jeho okolí. Cílem aktualizace rizik je připravit návrh nápravných sanačních opatření zasažené lokality v obci Pátek, které by problém s kontaminací podzemních vod řešily.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 2 302 308 Kč, z toho je příspěvek z fondu Evropské unie 1 956 961,8 Kč (85%), dále příspěvek SFŽP ČR/státního rozpočtu 115 115,4 Kč (5%) a příspěvek příjemce dotace 230 230,8 Kč (10%).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Termín zahájení akce: VI/2010
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Termín ukončení akce: IV/2011
Příjemce dotace: obec Pátek