Cyklostezka Matěje Rösslera

 

Popis projektu

Popis projektu Cyklostezka Matěje Rösslera, která Vás provede z obce Pátek do sousedního lázeňského města Poděbrady bude nejen možným místem trávení volného času, vycházkovou a výletní komunikací, ale především bezpečnou spojnicí obce s nedalekým městem, kam mnoho obyvatel každodenně dojíždí do zaměstnání, do škol, na nákupy, na úřady, k lékaři, za kulturou nebo na nádraží, při potřebě dopravit se železnicí či autobusem do jiného místa. V trase cyklostezky bude vysázena ovocná alej, která má sloužit nejen k užitku obyvatel, ale i k poznání a připomenutí slavného českého pomologa Petra Matěje Rösslera, poděbradského děkana a zakladatele českého ovocnářství. Projekt počítá s vybudováním 2773 m cyklostezky, s vysázením ovocné alej se 206 stromy a keři. Součástí bude dopravní značení, vybavení mobiliářem - koše na odpadky, kolostav.