Cyklostezka Matěje Rösslera

Indikátory projektu

Délka nově vybudovaných cyklostezek                                2,773 km