Cyklostezka Matěje Rösslera

Harmonogram projektu (předpoklad dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Datum zahájení projektu 14.08.2009
Datum zahájení fyzické realizace projektu 14.06.2011
Datum ukončení realizace projektu 31.01.2012
Datum ukončení projektu 31.03.2012