Cyklostezka Matěje Rösslera

Etapy projektu (doplňováno dle skutečnosti)

Žádost o dotaci podána   14.06.2010
Projekt schválen Výborem regionální rady 11.11.2010
Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 28.03.2011
Stavební část  
Smlouva o dílo se zhotovitelem podepsána 10.06.2011
Předání staveniště zhotoviteli  14.06.2011
Předání stavby objednateli 01.11.2011
Kolaudační souhlas 13.12.2011
Krajinářské úpravy  
Smlouva o dílo se zhotovitelem podepsána 10.06.2011
Předání díla zhotoviteli 14.06.2011
Předání stavby objednateli 15.12.2011
Kolaudační souhlas 06.02.2012
Slavnostní otevření 06.01.2012