Cyklostezka Matěje Rösslera

Dodavatel stavby

Cyklistická stezka

Název uchazeče: CGM Czech a.s.
Sídlo uchazeče: Táborská 1148, 251 01   Říčany
IČ uchazeče: 49973215
Druh veřejné zakázky stavební práce
Zadávací řízení zjednodušené podlimitní řízení
Počet doručených nabídek 11
Hodnotící kritérium výše nabídkové ceny bez DPH 90%
délka záruční doby 10%
Nabídková cena : 4.609.822,- Kč včetně DPH

       

Cyklistická stezka - krajinářské úpravy
Název uchazeče: Petr Vykrut – zahradní služby
Sídlo uchazeče: U Haldy 1616/68, Ostrava
IČ uchazeče: 47165006
Druh veřejné zakázky

dodávky

Zadávací řízení zjednodušené podlimitní řízení
Počet doručených nabídek 5
Hodnotící kritérium výše nabídkové ceny bez DPH 90%
délka záruční doby 10%
Nabídková cena : 627.867,- Kč včetně DPH

 

Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce

Ing. Leoš Piroutek, Poděbrady