PÁTECKÝ  PLÁTEK

VÁNOCE 2012

 

Proto jsou svátky tak vzácně nevšední,

že v dlouhé řadě dnů ční mezi všemi… A protože osud jde krokem pro každého z nás neviditelným, přejeme Vám, aby i v následujícím roce byl Vám příznivě nakloněn a jen štěstí šlo Vám v patách…

W. Shakespeare

 

Vážení spoluobčané,

 

prožijte krásný a klidný

čas adventní

a radostné vánoční svátky.

Do nadcházejícího nového

roku 2013 Vám přejeme hodně úspěchů a pohody v osobním

    i pracovním životě, a samozřejmě to nejcennější co máme, zdraví.

Ať se Vám splní všechna

Vaše přání a sny.

 

 

 Rozsvícení vánočního stromu v Pátku

Společně s dětmi z místní mateřské školy jako každý rok rozsvítíme vánoční strom. Sejdeme se první adventní neděli 2. prosince 2012 v 17 hodin na návsi v Pátku.

 

Vánoční zpěvy

Tradičně se uskuteční na Štědrý večer 24. prosince 2012 od 22 hodin „Vánoční zpěvy“

v Kostele svatého Vavřince v Pátku.

 

Novoroční tříkrálový koncert

Koncert se bude konat v sobotu 5. ledna 2013 od 18 hodin v Kostele svatého Vavřince v Pátku. Vystoupí houslista Roman Patočka, varhanistka Kateřina Málková a saxofonista Felix Slováček ml.

 

 Vánoce v tradiční podobě

Přestože na Štědrý den končí doba adventní a také období půstu, naši předkové si dopřávali v tento den pouze houbového kubu a rybí polévku. Maso se podle tradic jedlo až na svatého Štěpána, a to nejčastěji pečená kachna nebo jiná drůbež.

 

Vánoční stromeček u nás slaví 200 let

V českých zemích letos oslaví klasický vánoční stromeček již 200. výročí.

Před lety snažil umělý stromeček vytlačit ten tradiční, voňavý a zelený z našich domovů. V posledních letech se lidé vracejí k  tradicím, tedy i k živému vánočnímu stromečku, který zdobí ozdobami ze slámy, korálků, dřeva, papíru nebo skla. Kromě živého vánočního stromečku patří k tradiční české výzdobě i adventní věnec na stole, chvojí  ve váze, věnec na dveřích a sváteční stůl ozdobený svíčkami a květinami.

 

Hvězda – symbol Vánoc

Mezi vánoční symboly patří mnoho let také hvězda. Zdobila vánoční stromeček již od samého počátku a každý rok se vyráběla z tvrdého papíru, který se pozlatil nebo omotal alobalem. Později hvězdu nahradila špice. Nyní se hvězda používá na výzdobu oken.

(čerpáno: Novinky.cz)

 

Zvyky a zvyklosti

V zimním období, kdy sluneční paprsky pozbývají sílu, a příroda spí, a lidé využívají svou načerpanou energii ještě z doby, kdy slunce bylo silné a životodárné. Poslední plody Země, které mají v sobě poslední paprsky slunce, jsou třeba řepa nebo dýně. Bývalo zvykem, který stále přetrvává, plody vydlabávat a vkládat do nich světlo – svíčku a vynášet je ven do přírody. Říkalo se, že se s jejich pomocí hledá cesta k Betlému.

Svátek svatého Ondřeje 30. listopadu byl považován, spolu se Štědrým dne, za nejdůležitější. Hospodáři věštili úrodu a mládenci zjišťovali, zda budou zdraví. Děvčata hlavně toužila poznat své ženichy. Lilo se například olovo nebo vosk do vody a podle vzniklého tvaru se věštilo. Na lopatu děvčata dávala kousek chleba, čí kousek si pes vzal první, tu čekala veselka nejdříve. O půlnoci před svatým Ondřejem chodila děvčata klepat na kurník. Když se první ozval kohout, tak mělo děvče naději, že se do roka vdá. Když slepice, měla přijít za rok znovu.

A proč vlastně chodí Mikuláš? Mikuláš je historicky doložená postava.  Narodil se ve městě Patra, kolem roku 250 v bohaté rodině. Po smrti rodičů svůj majetek postupně rozdal chudým. Říká se, že v podvečer hodil třikrát otevřeným oknem měšec peněz, kde bydlel chudý otec s dcerami. A díky tomuto daru je zachránil před bídou. Ze svého rodného města se vydal do Palestiny na svatou pouť.  Ve městě Myře se stal biskupem. Celý život pomáhal lidem.  Staral se o sirotky, pomáhal vdovám a všem chudým a pronásledovaným. Dokonce se vypráví, že když byl v Myře hladomor, zázračně namnožil bochníky chleba. A tak si Mikulášovu štědrost připomínají každý rok lidé v celé Evropě. Pátého prosince v podvečer jeho svátku chodí Mikuláš v doprovodu čerta a anděla a rozradostňuje děti svou nadílkou.

 

 

Rozsvícení poděbradských vánočních stromů

v neděli 2. prosince 2012

Jiřího náměstí – po celý den ADVENTNÍ TRH

-          ŽIVÝ BETLÉM od 16 hodin

-          pohádka MRAZÍK od 15 hodin v Divadle Na Kovárně

-          rozsvícení vánočního stromu s dětským sborem Kvítek v 17 hodin

 

Žižkov, ulice V Aleji

-          rozsvícení vánočního stromu s dětským sborem Sedmikráska v 18 hodin

 

Polabské vánoční trhy

18. Polabské vánoční trhy na Výstavišti v Lysé nad Labem

Mikulášské trhy – 30. 11. 2012 – 2. 12. 2012

Mikulášská nadílka – 1. 12. 2012 ve 14 hodin

Stříbrné trhy – 7. 12.2012 – 9. 12. 2012

Zlaté trhy – 14. 12. 2012 – 16. 12. 2012, v sobotu 15. 12. od 12 hodin finále Polabského cukrování  a v 17,15 hodin ohňostroj

 

Lidové Vánoce v Polabí

Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem – 1. 12. 2012  –  30. 12. 2012

-          každou sobotu a neděli připraven doprovodný program

-          1. 12. 2012 – od 11 hodin do 14 hodin – Mikuláš s čerty

 

Výstava- Vánoční ozdoba a dekorace

Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem – 20. 11. 2012 – 6. 1. 2013

 

Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb

Kouřim – 1. 12. 2012 – 30. 12. 2012

-          Svatomikulášské obchůzky – 2. 12. 2012

-          Stříbrná adventní neděle – 16. 12. 2012

-          Tříkrálová koleda – 6. 1. 2013

 

Advent na zámku Loučeň

Strom přání a největší český adventní věnec – 2. 12. 2012

-          kouzelné adventní prohlídky zámku se zastavením dětí s kněžnou pod stromem přání a zapálení první svíčky na největším adventním věnci České republiky

 

Vánoční pohádka – 9. 12. 2012

 – odpoledne s pohádkou na vánoční téma v zámeckém salónu

Knížecí Štědrý den – 16. 12. 2012 

- oživlý zámek s prohlídkami vánočně vyzdobeného interiéru a nahlédnutím do soukromí knížecí rodiny ve vánočním čase

Česká mše vánoční a Živý betlém – 23. 12. 2012

-          poslední odpoledne před Štědrým dnem s tóny Rybovy České mše vánoční a podívanou v podobě Živého betlému s právě narozeným Ježíškem

Silvestr 2012 v jednu – 31. 12. 2012

– loučení se starým rokem v čase, kdy Nový rok přichází na první místa na zeměkouli, a to ve společnosti Bílé paní

 

 

Ježíškova pošta na Božím Daru

Každý rok je možno zaslat vánoční přání svým blízkým na poštu Boží Dar,

aby byla označena speciálním vánočním razítkem, které je pokaždé jiné.

Český Ježíšek, 362 62 Boží Dar 1

 

Aby Vám požár nenarušil sváteční pohodu….

 

 

V období adventu dejte pozor na zapálené svíčky. Nastává čas adventu a doba vánočních svátků. Je období příprav, radostného očekávání            a těšení na Vánoce. I v tomto nejpříjemnějším období roku hrozí riziko vzniku požárů.

Rozsvícením první svíčky na adventním věnci začne v neděli období adventu. Používáním svíček se však zvyšuje riziko požárů. V minulosti hasiči likvidovali požáry v domácnostech, kde od zapálené svíčky hořely adventní věnce, koberce, záclony nebo ubrusy.

Nezapomínejme na to, že hořící svíčka je otevřený oheň, a proto by měla být umístěna na nehořlavé podložce a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Svíčka by neměla stát v blízkosti sedaček či jiných textilií ani nábytku. Zapálená svíčka na adventním věnci by měla být umístěna v nehořlavém  a dostatečně upevněném kalíšku.

Pokud se jedná o adventní věnec bez podložky, pak bychom svíčky neměli vůbec zapalovat a věnec používat jen jako dekoraci. Zapálenou svíčku nesmíme nechávat bez dozoru, vždy při odchodu z domácnosti svíčku zhasnout. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat dětem a domácím mazlíčkům, kteří můžou nešťastnou náhodou strhnout věnce a jiné předměty se svíčkami.

Požáry vánočních stromků se vyskytují již ojediněle, protože většina domácností využívá elektrické žárovkové svíčky. K většině požárů stromků dochází až začátkem nového roku, kdy je již jehličí proschlé a snadno chytí i od prskavek.

Na konci roku však nehrozí jen svíčky nebo prskavky, ale během Vánoc se již prodává zábavní pyrotechnika a lidé se chystají na oslavy příchodu nového roku. Také doma bychom měli při jejich uskladňování dodržovat základní bezpečnostní pravidla, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu nebo jiného ohrožení.  

  Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

(čerpáno z HZS)

 

 

 POZVÁNKA – Mladí hasiči Pátek

 

Kroužek mladých hasičů Pátek zve mezi sebe všechny děti ve věku od 3 do 14 let, které chtějí v roce 2013 závodit v požárním útoku a dalších disciplínách, jezdit s námi po výletech  a exkurzích.

Další informace na telefonech 604 380 801 nebo 608 725 087

                    Vedoucí MH Pátek

 

 

Obrázky do vánočního vydání namalovaly děti z Mateřské školy v Pátku.

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 240 kusů v prosinci 2012. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte

Obecnímu úřadu v Pátku.