PÁTECKÝ  PLÁTEK

VÁNOCE 2011

 

 

 

Vážení spoluobčané,

vánoční svátky jsou za dveřmi, a proto bychom Vám rádi popřáli jejich prožití v kruhu rodiny, přátel a lidí blízkých, 

se kterými se budete cítit dobře.

Ať se splní všechna Vaše přání a prožijete krásný rok 2012.

 

 

Mikulášská besídka

 

V neděli 4. prosince 2011 se v hostinci na návsi od 15 hodin uskuteční tradiční „Mikulášská besídka“ pro naše nejmenší. Během zábavného odpoledne nás navštíví  Mikuláš s čerty. Od Mikuláše obdrží děti dáreček.

 

 

 

Vánoční zpěvy

 

Přijďte si s námi zazpívat a načerpat štědrovečerní atmosféru.

Sejdeme se jako každoročně 24.prosince ve 22 hodin

 v Kostele svatého Vavřince.

 

 

Ježíškova pošta

 

Od roku 1994 funguje na Božím Daru Ježíškova pošta. Do Ježíškovy speciální poštovní schránky může každý dětský i dospělý návštěvník během celého roku vkládat svá přání. V prosinci pak přání rozešle Ježíšek adresátům. Ti, kteří se na Boží Dar nedostanou osobně, mohou svá přáníčka zaslat na poštu Boží Dar. Ježíšek tato přání rozešle v prosinci spolu s ostatními. Každý rok se na přáních objevuje nové speciální vánoční razítko.

Jak získat tradiční vánoční razítko?

Vánoční přání pro své blízké, které chcete mít ozdobené speciálním vánočním razítkem, vložíte do ofrankované obálky s adresou VÁNOČNÍ POŠTA BOŽÍ DAR, PSČ 362 62. Toto zde bude vyjmuto  z obálky, oraženo a zasláno na adresu uvedenou na vánočním přání.

Vánoční dárky a jejich tradice

 

 

 

Obyčej dávat dárky o Vánocích je starý od středověku.Vánoční dar pomáhal  po celá staletí upevňovat vzájemné svazky. Lidé věřili, že prostřednictvím dárků dávají část sama sebe.Jednalo se ovšem o dárky drobné, často vlastnoručně vyrobené, které s charakterem dnešní nadílky mají pramálo společného.

 

Dříve se například dětem a mladým lidem nadělovala červená jablíčka (symbol zdraví, síly a dlouhověkosti), ořechy ( slibující moudrost a zralost) či sladké perníčky (příslib radostí  a slastí mládí). Mládenci a panny dostávali obvykle nějakou ozdobu. Dívky často náramky s tyrkysy nebo bílými perlami, které symbolizovaly jejich čistotu, poslušnost a povinnost k rodičům.

 

Kde na to rodina měla, dostával chlapec nebo dívka zlatý nebo alespoň pozlacený náramek. Jeden ze zvyků vyžadoval dát každému dítěti staršímu dvanácti let stříbrnou či zlatou minci. Pokud ji obdarovaný celý večer nepustil z dlaně, měl zajištěný bohatý život. Dospělí si s oblibou dávali láhve s vínem, sladkosti a kandované ovoce, protože tyto dary slibovaly sladký život. Pokud někdo chtěl přát druhému štěstí, slávu a mnoho krásných chvil, daroval mu vonnou mast nebo voňavku.

Přemrštěné nákladné dary jsou vizitkou dnešní doby a plní spíše funkci užitkovou. Pochopitelně však záleží na nás samých, zda i dnes dokážeme dávat a přijímat vánoční dárky jako upřímná poselství svých srdcí.

 

Když na Štědrý večer zazní cinkot zvonku, všechny děti vědí, že Ježíšek je už vzhůru a přinesl jim ozdobený stromeček s dárky. Každé malé dítě ví, že u nás dárky pod vánoční stromeček naděluje Ježíšek. Třebaže ho nikdo ve skutečnosti neviděl, je naším srdcím blízký. Jako nadpřirozená, všeobjímající bytost k českým Vánocům patří.

Ježíšek – boží Jezulátko, štědré především k dětem, je bezesporu českou doménou. Neboť ve světě rozdávají vánoční dárky převážně staří, vousatí dědečkové. Například ve Franci Pepa Novell, v Německu Weihnachtsman, ve Finsku Velký Ukko, v Holandsku Mikuláš, ve Švédsku Jultomten, v Rusku děda Mráz a v anglosaských zemích Santa Claus.

 

Symbolika českého Ježíška bezprostředně souvisí s tradicí betlémů, které sehrávaly v historii velkou roli. Poprvé se u nás objevily v 16. století. Děti si logicky Ježíška připodobňovaly k Jezulátku  v jesličkách, které samo obdarováno dělí se s nimi o radost, bdí nad jejich štěstím a plní jejich tajná přání.

Ve světe se největší oblibě těší anglosaský Santa Claus, bělovlasý děda v červeném hábitu, který za dětmi přijíždí ze severu na saních tažených soby. Začátkem zimy se ze svého bydliště vydává do měst. Někde chodí po světě s pytlem dárků, jinde se s tímto pytlem spouští komínem do kamen a krbů.

Účastníci santaclausovského kongresu, který se konal v roce 1991 v Kodani, rozhodli, že sídelním městem štědrého muže, který rok co rok stihne o Vánocích obdarovat statisíce dětí, bude město Nuuk v Grónsku. Zde byl zřízen i speciální poštovní úřad, kam na adresu Santa Clause chodí psaníčka z celého světa. Všem odpovídá krátkým blahopřáním v angličtině, dánštině či grónštině. V posledních letech však stále více blahopřání vyřizuje po internetu, přece jen je to rychlejší.                                                                         (čerpáno z internetu)

 

 

 

 

Soutěž Starosta roku a jak dopadla.

 

Každý rok pořádá Nadace Via mnoho soutěží, z nichž jedna je Starosta roku, určena pro starosty obcí do 2000 obyvatel.

Nadace Via patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Vznikla v roce 1997, aby navázala  na činnost české pobočky americké nadace The Foudationfor Cicil Society. Její hlavní poslání je podpora aktivních lidí a různých iniciativ. Dále posiluje neziskové organizace a v neposlední řadě pomáhá obnovovat tradice filantropie a dárcovství. Díky řadě nadačních zahraničních společností., Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, českých firem a individuálním dárcům může Nadace Via z milionových dotací přispět do 22 různých fondů. Jedním z nich je právě soutěž Starosta roku, kde vítěz obdrží 250 000 Kč pro svou obec.

Když jsem se zcela náhodně, jen několik málo dní před uzávěrkou přihlášek, o této soutěži dozvěděl, okamžitě mě po pěti letém bydlení v Pátku napadlo, že jedním z horkých favoritů by mohl být i náš starosta Jiří Bulušek. A nebyl jsem to jenom já, koho tato myšlenka napadla. V narychlo zorganizované podpisové podpoře, na které se s velkým pochopením podílela prodejna Smíšenka, restaurace U hřiště a mezi sportovci pak pan Kadlec, se k mému záměru připojilo více jak 130 páteckých občanů starších 18 let. Tyto podpisy pak byly součástí přihlášky, na které bylo uvedeno 13 dotazů s nutnou podrobnou odpovědí.

První byl nejdůležitější. Měly se uvést 3 nejvýznamnější počiny, které nepodařily starostovi uskutečnit. Samozřejmě jsem uvedl mateřskou školku s jejím detailním popisem a také s vyjádřením manželky, bývalé učitelky mateřské školy, že takovou školku jaká je v Pátku, neviděla ani ve Švédsku, Norsku, Německu a Anglii.

Druhým počinem bylo vybudování vodovodní sítě. Uvedl jsem, že tato akce byla přímo nutná, protože dosavadní studniční voda zdaleka nesplňuje potřebné hygienické normy.

Počin třetí jsem uvedl jako poslední, abych jím “ohromil“ 9 člennou hodnotící porotu. Byla to cyklostezka s fotodokumentací, ekologickým hodnocením, bezpečnostním přínosem, dalším plánovaným rozšířením a také mými osobními zkušenostmi s ní.

Zbývajících 11 bodů Vám nebudu podrobně popisovat. Pro Vaši informovanost však přece jenom stručně uvádím, že jsem obšírně popsal naše vynikající Technické služby, starající se o zeleň, úpravu chodníků, odklízení sněhu a vůbec o celkový vzhled obce. Neopomněl jsem dodat: do obce můžete přijet kdykoliv a vždy bude radost jí projíždět.

Dále jsem jmenoval Sbor dobrovolných hasičů, pořádající výcvik žáků a dorostenců, řadu soutěží a mimořádnou dětsko-pohádkovou akci v závěru roku.

Nezapomněl jsem ani na četná sportovní družstva, Svaz rybářů i s družstvem rybářských začátečníků, zcela ojedinělou Stanici pro handicapovaná zvířata, Diakonii, Pátecký plátek, snahu o likvidaci ekologické zátěže v areálu bývalé továrny Styl, stejně jako pravidelnou likvidaci nebezpečného, nadměrného a biologického odpadu, vybudování 2 autobusových zastávek a ještě o jiných drobnějších páteckých aktivitách.

Když jsem si to všechno, co jsem do dotazníku napsal, přečetl, řekl jsem si, že vítězství našeho starosty nemůže být nikým ohroženo. Mýlil jsem se. Do úzkého 5 členného finále z 222 účastníků soutěže byl  za Středočeský kraj vybrán starosta obce Lány (Lány byly už v roce 2009 Obcí roku s příslušnou dotací). Kdo byl skutečným vítězem soutěže nevím, protože výsledek bude znám až začátkem měsíce prosince 2011, což je po uzávěrce Páteckého plátku.

I když tedy náš pan starosta nezvítězí, pro mne, a pevně věřím, že i pro Vás, pátecké občany, jediným vítězem je právě on, neboť svými vlastnostmi a činností by byl přínosem i pro poslaneckou sněmovnu. Přeji mu hodně sil a zdraví, aby se nám pod jeho vedením žilo v Pátku stejně tak dobře jako dosud.

Jiří Souček, Pátek

 

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za projevené uznání a nominaci do soutěže Starosta roku. Velice si vážím této pocty, která nepatří jen mě, ale  je odrazem práce celého zastupitelstva. V dalších letech se i nadále budeme snažit Vaši důvěru nezklamat.

Krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí v novém roce Vám přeje Váš starosta.

 

 

Bezpečné svátky

 

 

Hasiči připomínají: dbejte o svátcích na bezpečnost. Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, kdy se zraní nebo dokonce zemřou desítky lidí a materiální škody dosahují stamilionů korun. Chcete být další obětí vy, nebo se nad požární bezpečností u vás doma trochu zamyslíte?

V tomto období snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Ať už jsou kdekoliv koupené anebo vyrobené domácími kutily, v každém případě bychom měli pamatovat na to, aby svíčky byly v dekoraci upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a dekorativní ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí. Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu nedávat do prostor nábytkových skříněk nebo na televizor.

Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou na způsob použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.

Na zvýšenou pozornost bychom měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných „vánočních úkolů“. Abychom si při tom všem vánočním domácím shonu byli jisti, že budeme včas vědět  o vznikajícím požáru, a mohli jej ihned v počátcích zlikvidovat, je velice vhodné nainstalovat si hlásiče požáru, které nás svým zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.

Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době máme možnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích zakoupit profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti:

• Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.

• Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let  a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Sem se řadí především rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu důchodců atd.

• Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket.

• Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad.

Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se použití různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.

       

  Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v prosinci 2011. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte

Obecnímu úřadu v Pátku.