P Á T E C K Ý    P L Á T E K

Vánoce 2007

 

 

 

Čeká nás krásný čas plný překvapení, dárků a vysněných přání – čas vánoční.

Adventní věnec, větvička jmelí, betlém, stromeček, cukroví, dárky. To vše jsou tradiční symboly, bez kterých si vánoční čas ani neumíme představit.

 

Adventní věnec – patří k nejznámějším symbolům předvánočního času. Svíčky na něm si zapalují i nevěřící. A proč se zapalují svíčky? Den se zkracuje, tmy přibývá. Postupné rozžíhání svící na adventním věnci symbolizuje, že příchod Krista do života znamená přemožení temnoty a nárůst světla, pokoje a radosti. Věnec je víc, než pouhou okrasou. Zelené větve provoní dům, znamenají život uprostřed odpočívající přírody, kruh vyjadřuje společenství a plameny světlo, které osvěcuje každého člověka. Svíce jsou čtyři jako čtyři adventní neděle.

Původní barvou adventu je fialová – podle barvy kněžského roucha. Fialová však bývala v minulosti velkou vzácností, a tak ji v domácím prostředí nahradila lehce dostupná červená, ale v současné  době se na věnce používají různé barvy, podle libosti, nálady a vkusu.

Křesťanská tradice na jedné straně velí fialovou, lidová tradice na straně druhé zapovídá umělé materiály. Fialovou ovšem v přírodě prakticky neseženete. Chcete-li mít tedy hezký adventní věnec, bez červené se patrně neobejdete.

Základem věnce je jakákoliv zelená dřevina – jedle, smrk, borovice, ale i některé zahradní dřeviny, které jsou ohebnější a nepíchají. Adventní věnec bez svíček nepatří nikam jinam, než na vstupní dveře. Adventní věnec se svíčkami bude samozřejmě na jídelním stole. Každou adventní neděli zapálíme další svíčku a budeme se společně těšit na blížící se Vánoce. Hlavně dětem popřejeme hodně trpělivosti, těšení si mohou krátit adventním kalendářem, každý den v dalším okénku mohou najít maličkou odměnu.

 

 

 

 

Světla svíček, vůně jehličí a cukroví,

to vše patří k Vánocům stejně jako sváteční atmosféra a vlídné slovo.

Přejeme Vám, ať jsou ty letošní Vánoce těmi nejkrásnějšími. V novém roce 2008 hodně štěstí, zdraví a dobré nálady.

 

Vánoční zpěvy

I v tomto roce se na Štědrý den sejdeme ve 22 hodin v místním kostelíčku při příležitosti „Vánočních zpěvů“.  Některé vánoční texty, které si společně zazpíváme:

 

Štědrej večer nastal

 

Štědrej večer nastal, Štědrý večer nastal.

Koledy přichystal, koledy přichystal.

 

Paní mámo vstaňte, paní mámo vstaňte,

Koledu nám dejte, koledu nám dejte.

 

Paní máma vstala, paní máma vstala,

Koledu nám dala, koledu nám dala.

 

 

Nesem vám noviny

 

Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte.

Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte!

 

K němuž to andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se šli,

Jeho vítali jeho chválili, jeho vítali jeho chválili, dary nesli.

 

Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují,

Že jest narozen v jeslích položen, že jest narozen v jeslích položen, oznamují.

 

 

Narodil se Kristus Pán

 

Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se

R: Z života čistého, z rodu královského, nám nám narodil se

 

Jež prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se.

R: Z života čistého, z rodu královského, nám nám narodil se

 

Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzít Bůh na se, radujme se

R: Z života čistého, z rodu královského, nám nám narodil se

 

Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se.

R: Z života čistého, z rodu královského, nám nám narodil se

 

 

Tichá noc

 

1. Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,

hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž malé děťátko spí, v nichž malé děťátko spí.

 

2. Tichá noc, svatá noc! Co anděl, vyprávěl, přišed s jasností v pastýřův stan,

Z ní již z výsosti, z všech země stran: „Vám je dnes spasitel dán, přišel Kristus Pán!“

 

3. Tichá noc, svatá noc! Jéžíšku na líčku boží láska si s úsměvem hrá,

Zpod zlaté řasy k nám vyzírá že nám až srdéčko plá, vstříc mu vděčně plá.

 

Mikulášská besídka

Pro všechny děti je připraveno zábavné odpoledne v sobotu 8. prosince od 15ti hodin v sále místního hostince. Přijdou čerti s Mikulášem a děti dostanou sladkou odměnu.

 

Poslední leč

Již tradičně pořádá místní myslivecké sdružení taneční zábavu „Poslední leč“ v místním hostinci.. Přijďte v sobotu 15. prosince ve 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina pana J. Trnky. Připravena je bohatá tombola.

 

 

 

 

Nejlepší pátecký sportovec roku 2007

 

 


1.      Bartherldy Patrik

2.      Bek Dušan

3.      Bek Zdeněk

4.      Bezděčný Tomáš

5.      Botnari Alexandr

6.      Bulíř Jarolím

7.      Bulušek Petr

8.      Burda František

9.      Bureš Zdeněk

10.  Čáp Jiří

11.  Drahovzal Pavel

12.  Dulovec Martin

13.  Hněvsa Jindřich

14.  Jirásek Jan

15.  Junek Jakub

16.  Kadlec Miroslav

17.  Kafka Pavel

18.  Kafka Zdeněkr

19.  Kasák Ondřej

20.  Kohoutek Jiří

21.  Martinec Roman

22.  Necid Jiří

23.  Nedbalý Petr

24.  Novotný Václav

25.  Pilko Lukáš

26.  Prokeš Matěj

27.  Serbus Petr

28.  Stiska Josef

29.  Svoboda Aleš

30.  Svoboda Michal

31.  Šafránek David

32.  Šafránek Zdeněk

33.  Šuch Jiří

34.  Vančura Martin

35.  Vančura Miloš

36.  Vančura Pavel

37.  Vaněk Jiří

38.  Vaněk Jiří ml.

39.  Vyleťal Josef

40.  Zedníček Jan

41.  Zedník Libor

42.  Zumr Tomáš

43.  Zvolský Pavel

44.  Nenominovaný sportovec


 

 

Vyberte sportovce, kterému chcete dát svůj hlas. Hlasovací lístky odevzdejte do konce roku 2007 v „Butiku“. Konečný výsledek hlasování bude uveřejněn v Páteckém plátku 1/2008 .

 

 

"               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anketní lístek

 

Číslo a jméno sportovce: .......................................................................................................................

 

Jméno hlasujícího: .................................................................................................................................

 

 

Zprávy z OÚ Pátek.

 

Vodovod Pátek – I.etapa.

 

Úspěšně proběhla kolaudace  stavby „Vodovod Pátek

 – I. etapa“. Koncem listopadu byly osazeny na jednotlivé vodovodní přípojky vodoměrné soustavy. Obec Pátek společně s akciovou společností VaK  Nymburk během prosince 2007 zahájí provoz  vodovodu.

 

Vodovod Pátek – II.etapa.

 

Probíhají přípravné práce na akci „Vodovod Pátek –

 II. etapa“. Je vydáno stavební rozhodnutí a OÚ Pátek chystá podklady pro žádost o dotace na tuto stavbu.

Žádáme obyvatele Pátku, kteří ještě neodpověděli, zda mají zájem o připojení k vodovodu, aby vyplněný dotazník odevzdali na OÚ Pátek do 20. prosince 2007. Zájemci o připojení nemovitosti k vodovodu musí do konce roku 2007 podepsat „Smlouvu o dílo“ (na projektovou dokumentaci, stavební povolení vodovodní přípojky a zaplatit poplatek 1.800,- Kč). Po tomto termínu již nebude Obecní úřad Pátek vyřizovat stavební povolení ani projektovou dokumentaci.

 

Autobusová zastávka.

 

V obci Pátek byla vybudována nová autobusová zastávka u hřiště. Autobusy zde budou zastavovat již podle nového jízdního řádu, který je v platnosti od 9. prosince 2007.

 

 

 

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek.

 

 

Pondělí 8,00 – 10,00 hodin                                                               Středa 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin                                                                Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


 

V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadu v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v prosinci 2007. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem

MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.