PÁTECKÝ  PLÁTEK

4 / 2009

 

Podzimní pozvánky

                                                                                   

Drakiáda

 

Přijďte si opět zalétat na čtvrtý ročník pátecké drakiády. Sejdeme se v neděli 25. října ve 14 hodin na fotbalovém hřišti. Drakiáda bude zahájena přehlídkou všech  přítomných draků a za dobrého větru bude odpoledne pokračovat pouštěním draků  i dráčků. Těšíme se na originální draky domácí výroby.

 

Lampionový průvod – cesta za pokladem

 

Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 31. října  od 17 hodin pro všechny děti a rodiče  Lampionový průvod  - Cesta za pokladem. Děti půjdou společně s rodiči hledat ukradený poklad  a při jejich hledání jim budou pomáhat pohádkové postavy, na cestu si budou svítit lampióny. Začátek bude u hasičské zbrojnice. Putování skončíme také u hasičské zbrojnice, kde si děti rozdělí nalezený poklad.      

Na všechny příznivce lampiónového průvodu se těší SDH Pátek.

 

Burza oblečení a sportovních potřeb

 

V sobotu 7. listopadu proběhne v Pátku v sále místního hostince od 13 hodin do 16 hodin burza dětského, sportovního oblečení, obuvi a sportovních potřeb. Zájemci o prodej si zaplatí pouze 50,- Kč za prodejní místo a sami si své věci prodají.

 

Rozsvícení vánočního stromu

 

První adventní neděli 29. listopadu v 17 hodin se společně sejdeme u vánočního stromu na návsi v Pátku. Děti mají možnost ozdobit vánoční strom vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Společně s dětmi z místní mateřské školy si zazpíváme koledy a rozsvítíme vyzdobený strom.

 

Mikulášská besídka

 

Tradiční mikulášská besídka se uskuteční v sobotu 5. prosince od 15 hodin v sále místního hostince na návsi. Děti si zasoutěží, zatancují a společně počkáme na Mikuláše, který hodné děti odmění dárečkem.

 

 

Říjen  -  v říjnu  je nejvíce ohrožen žaludek

1.10. – 3.10. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny, nesklízejte úrodu

4.10. – 5.10. – na záhony rozvezte hnůj, kompost, 4.10. – příliv je nejvyšší, držte půst

6.10. – 7.10. – sázejte zimní česnek, sklízejte kořenovou zeleninu, pórek nechte na záhoně

8.10. – 10.10. – vysaďte cibuloviny a růže, větrejte, uložte letní oblečení, malujte a lakujte

11.10. – 12.10. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny, sekejte trávník

13.10. – 14.10. – zastřihněte si konečky vlasů, budou silnější a zdravější, vysaďte ovocné stromy

15.10. – 16.10. – upravte si vlasy, sestřih i trvalá vydrží déle, vysejte petržel a mrkev, sklízejte úrodu

17.10. – 18.10. – vysaďte trvalky a cibuloviny rašící na jaře, 18.10. – příliv je nejvyšší, držte půst

19.10. – 20.10. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny, vysaďte okrasné dřeviny, zejména druhy s opadavými listy, jehličnany již nesázejte

21.10. – 23.10. – očesejte zbylá jablka a hrušky, sklízejte pozdní ovoce, okopejte maliníky

24.10. – 25.10. – vykopejte mrkev a brambory a uskladněte na zimu

26.10. – 28.10. – vykopejte a uskladněte jiřinky a mečíky, 26.10. – příliv je minimální, držte půst

29.10. – 30.10. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny

31.10. – 2.11. – nařežte rouby na zimní a jarní štěpení, odeberte řízky z okrasných dřevin

 

Listopad  -  v listopadu jsou nejvíce ohroženy plíce

2.11. –příliv je nejvyšší, držte půst

3.11. – 4.11. -  sklízejte podzimní zeleninu, obryjte ovocné stromy alespoň v šíři koruny

5.11. -6.11. –  skalničky přikryjte chvojím, přenosné rostliny uložte k přezimování

7.11. – 8.11. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny

9.11. – 10.11. – zastřihněte si konečky vlasů,budou silnější a zdravější

9.11. – příliv je minimální, držte půst

11.11. – 12.11. – upravte si vlasy, sestřih i trvalá vydrží déle, trávník vyhrabte a prohoďte jej zeminou

13.11. – 14.11. – vhodná doby na mytí oken, dřevěných podlaha na úklid ve skříních

15.11. – 17.11. – zalévejte rostliny, pokojové méně, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny

16.11. – příliv je nejvyšší, držte půst, ošetřete nemocné a špatně rostoucí rostliny

18.11. – 19.11. – chvojím přikryjte choulostivé rostliny a přihrňte půdu ke stromům a keřům

20.11. – 22.11. – zbavte záhony všech zbytků rostlin a  naposledy je zryjte

24.11. – příliv je minimální, držte půst

25.11. – 27.11. – nemrzne-li zalévejte jehličnany, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny

28.11. -29.11. – řežte rouby na zimní a jarní štěpení, odeberte řízky z okrasných dřevin

30.11. -1.12. – záhony poházejte kompostem, zazimujte trvalky, odkliďte opadané listí

 

Prosinec  -  v prosinci je nejvíce ohroženo tlusté střevo

2.12. – jeden z nejsilnějších úplňků v roce, držte půst

4.12. – 5.12. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny, uřízněte „barborky“  -větvičku třešně, višně, broskvoně nebo zlatice a dejte do odstáté  vody

6.12. -7.12. – zastřihněte si konečky vlasů, budou silnější a zdravější

8.12. -9.12. – upravte si vlasy, sestřih i trvalá vydrží déle, 9.12. – příliv je minimální, držte půst

10.12. -12.12. – vhodná doba na mytí oken, dřevěných podlah a na úklid ve skříních, větrejte

13.12. – 14.12. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny

16.12. – příliv je nejvyšší, držte půst

17.12. – 19.12. – stálezelené keře chraňte před mrazem a větrem, použijte zástěny a chvojí

22.12. -24.12. – zalévejte rostliny, nemrzne-li i dřeviny a trvalky na zahradě, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny, 24.12. – příliv je minimální, držte půst

25.12. -26.12. – těžký a mokrý sníh setřásejte z větví stromů a keřů

27.12. – 29.12. – za pěkného počasí dokončete přikrytí záhonů, kompostu a ochranu dřevin

30.12. – 31.12. – větrejte, 31.12. – příliv je nejvyšší, držte půst              ( dle Lunárního kalendáře )

 

Zprávy z OÚ Pátek za 3. čtvrtletí 2009

 

Zasedání zastupitelstva dne 28. července 2009 ( 7 / 2008 )

 Zastupitelé projednali:

-         postup prací na zpracování územní studie pro lokalitu Z 2/D a přípravy nového územního plánu obce pátek, dále projednali žádost spoluvlastníků pozemku parcelní číslo 433/3 o jeho zařazení do kategorie stavební parcela a tuto postoupilo komisi zabývající se přípravou územního plánu obce Pátek

-         dosavadní průběh výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu §38 zákona číslo 137/2006  Sb. na zhotovení akce „ Stavební úpravy a rozšíření kapacity Mateřské školy Pátek“ a akce „Rekonstrukce Obecního úřadu Pátek“

-         průběžné výsledky hospodaření Mateřské školy Pátek k 30.6.2009

-         Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 9.7.2009 a na jeho základě  schválili Rozpočtové opatření číslo 4/2009

-         žádost pana Petra Kovaříka, Pátek č.p. 214, o příspěvek na kanalizační přípojku, vzhledem k tomu, že Usnesením číslo 9 – 10/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 23.9.2008 bylo vyplácení příspěvků na kanalizační přípojky ukončeno ke dni 31.12.2008, byla tato žádost zamítnuta

-         žádost Diakonie ČCE středisko Libice nad Cidlinou, o příspěvek na opravu oken v denním stacionáři v Pátku,  jehož je Obec Pátek vlastníkem, a požádali o doplnění žádosti o cenové nabídky

-         nutnost urychlené realizace sběrného dvora na umístění odpadků

-         oznámení o přidělení dotace na zřízení pracoviště Czech point na OÚ Pátek

-         Závěrečnou zprávu k projektu Zviditelnění Labsko – cidlinské oblasti a tuto vzali na vědomí

-         zajištění a přípravu na setkání se zástupci obce Pátek nad Ohří dne 15.8.2009

 

Zasedání zastupitelstva dne 25.srpna 2009 ( 8 / 2008 )

Zastupitelé projednali a schválili:

-         žádost Mateřské školy Pátek o změnu provozní doby od 6.30 hodin do 16.00 hodin   

-         Darovací smlouvu číslo 3/2009 mezi panem Janem Novotným a Místní knihovnou Pátek na knihy v hodnotě 3 156,- Kč a Darovací smlouvu číslo 4/2009 mezi paní Lenkou Svobodovou  a Místní knihovnou Pátek na knihy v hodnotě 701,- Kč a pověřili místostarostku paní Ivetu Zikmundovou jejich podpisem

-         Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

-         dokumenty potřebné ke kompletaci žádosti o dotaci na projekt „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“ a to: Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování a Čestné prohlášení o nepůvodci kontaminace a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejich podpisem a zastupováním obce při jednáních se SFŽP ČR

 

Zastupitelé projednali:

-         dosavadní průběh a stav dotačního řízení pro stavbu „Vodovod Pátek – II. etapa“, dále schválili Dodatek číslo 1. Smlouvy mandátní číslo 098/07, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností VIS – Vodohospodářsko –inženýrské služby, spol.s.r.o., Hradec Králové, a Čestné prohlášení o bezdlužnosti obce vůči státním orgánům a organizacím a pověřili starostu pana Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů

-         žádost manželů Němcových, Pátek č.p. 219, o vybudování chodníku k nemovitosti č.p. 219 a rozhodli, že tato akce bude zahrnuta do výstavby chodníků k lokalitě „V Ohrádkách“  

-         žádost Diakonie ČCE středisko Libice nad Cidlinou o výměnu oken v objektu denního stacionáře v Pátku, jehož je Obec Pátek majitelem, součástí žádosti byly tyto cenové nabídky: 1- EVERLAST CS, Kolín s cenovou nabídkou 50 356,- Kč včetně 9% DPH

2 - Vít Vála, Kolín s cenovou nabídkou 39 373,- Kč bez DPH

3 -  Plastom s.r.o., Kolín s cenovou nabídkou 41 128,- Kč bez DPH,

zastupitelé schválili jako dodavatele akce společnost Plastom, s.r.o., Kolín

-         Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 6.8.2009 a na jeho základě  schválili Rozpočtové opatření číslo 5/2009 a Změnu číslo 1 rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2012

-         situaci v objektu KOS, potvrdili vypovězení dosavadní nájemní smlouvy s firmou ROLLTRADE s.r.o., Praha 9, a doporučili neuzavírat nové nájemní smlouvy z důvodu doprůzkumu kontaminace podzemních vod, dále zastupitelé rozhodli o prodloužení výzvy na prodej tohoto objektu do 31.12.2009

-         výsledky ankety „Návrh znaku obce Pátek“ a na jejich základě schválili variantu „C“, pro kterou hlasovalo nejvíce spoluobčanů

-         Oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku řízení o poskytnutí dotace na obnovu drobných památek ve Středočeském kraji pro rok 2009, kterým byla zamítnuta naše žádost o dotaci na opravu Kapličky na návsi 

  

Starosta pan Jiří Bulušek  informoval zastupitele o možnosti uspořádání koncertu při příležitosti 80. výročí úmrtí páteckého rodáka, varhaníka a dirigenta Roberta Volánka

 

 

Zasedání zastupitelstva dne 27. září  2009 ( 9 / 2008 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         informaci společnosti EKO-KOM a.s., o změnách v sazbách odměn za třídění odpadů

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-          tyto smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně:

číslo IV-12-6005113-02 na pozemek parcelní číslo 643 v k.ú. Pátek

číslo IV-12-6005113-03 na pozemek parcelní číslo 1/1 v k.ú. Pátek

číslo IV-12-6005113-04 na pozemek parcelní číslo 679 v k.ú. Pátek

a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejich podpisem

-         Darovací smlouvu číslo 5/2009  mezi paní Markétou Káninskou  a Místní knihovnou Pátek na knihy a časopisy v hodnotě 1 674,- Kč a pověřili místostarostku paní Ivetu Zikmundovou jejím podpisem

 

Zastupitelé projednali:

-         průběh prací na přípravě územního plánu obce Pátek  

-         vývoj dotačního řízení pro stavbu „Vodovod Pátek – II. etapa“

-         a rozhodli na základě § 84, odst. 4 zákona číslo 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, zrušit výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku, vyhlášenou ve smyslu § 38 tohoto zákona, na zhotovení akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity Mateřské školy Pátek“ a akce „Rekonstrukce Obecního úřadu Pátek“

-         pozvánku na mimořádnou valnou hromadu společnosti Česká spořitelna, a.s., na den 7.10.2009 a rozhodli se této valné hromady nezúčastnit

-         Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 25.9.2009 a návrh Rozpočtového opatření číslo 6/2009 a po doplnění výdajů o příspěvek MS Pátek ve výši 18 500,- Kč toto opatření schválili

-         žádost Mysliveckého sdružení Pátek o příspěvek ve výši 18 500,- Kč na zajištění těchto, částečně již realizovaných akcí v roce 2009: vakcinace káčat v částce 3 000,- Kč, školení prohlížitelů zvěře v částce 4 500,- Kč a rekonstrukce zastřešení odchovny v částce 11 000,- Kč, zastupitelé tento příspěvek schválili v plné výši a uložili finančnímu výboru obce zapracovat ho do rozpočtového opatření číslo 6/2009,

projednání tohoto bodu a hlasování k němu se nezúčastnil pan Luboš Vaněk z důvodu střetu zájmů

-         s hosty panem PhDr. Václavem Husákem a panem Václavem Zítkem jejich zájem o pronájem nebytových prostor v areálu KOS a konstatovali, že nadále platí Usnesení číslo 13-8/2009  ze dne 25.8.2009 nové smlouvy neuzavírat

-         první návrhy na vlajku Obce Pátek, zpracované společností VELEBNÝ & FAM s.r.o.

-         nabídku společnosti NYKOS a.s. na velkoobjemové kontejnery na biologický odpad a rozhodli tuto nabídku zatím nevyužívat

Diskuse:

-         paní Iveta Zikmundová informovala o přípravě vítání nových občánků obce Pátek, které se uskuteční v sobotu 17.10. ve 14 hodin v zasedací místnosti OÚ Pátek

-         pan Petr Peřina upozornil na nedostatečné zajištění hygieny ve stavební lokalitě Z 2/F  „V Ohrádkách“

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 1. října  2009 ( 10 / 2008 )

Zastupitelé projednali a schválili:

-         Smlouvu číslo 3499/OŽP/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 1 380 000,- Kč na spolufinancování stavby „Vodovod Pátek – II. etapa“, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Středočeským krajem, zastoupeným Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmana Středočeského kraje, a pověřili starostu pana Jiřího Buluška jejím podpisem

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 27. října 2009, 24. listopadu 2009 a 22. prosince 2009 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

Jubilea

 

V posledním čtvrtletí roku 2009 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

 

 Paní Vlasta Mrázková, Pátek 151

Pan Jiří Váňa, Pátek 174

Paní Bohuslava Bímová, Pátek 77

Pan Josef Semerád, Pátek 186

Pan Josef Havlina, Pátek 146

Paní Marcela Martínková, Pátek 126

Pan Jaroslav Bulušek, Pátek 85

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a dobré pohody do dalších let.

 

 

Zprávy z OÚ Pátek

 

 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek číslo 1/2009

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:

1. fyzickou osobu, která má v obci Pátek trvalý pobyt 480,- Kč

Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích  ve výši 230,- Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích  ve výši 250,- Kč

2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Pátek, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,- Kč

 Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích  ve výši 250,- Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích  ve výši 250,- Kč

 

Částka poplatku se vypočítává na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.

Poplatky za komunální odpad jsou splatné do 1. dubna příslušného roku.

 

Vyúčtování skutečných nákladů Obce Pátek za rok 2008 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu – občané:

1.1.2008 – 31.3.2008     částka 119 143,- Kč

1.4.2008 – 30.6.2008     částka 119 143,- Kč

1.7.2008 – 30.9.2008     částka 119 143,- Kč

1.10.2008 – 31.12.2008 částka 119 143,- Kč 

                                  Celkem:   478 572,- Kč

Nadměrný odpad:

14.3.2008    částka 4 210,20 Kč

19.5.2008    částka 3 557,00 Kč

11.6.2008    částka 6 196,00 Kč

18.8.2008    částka 6 039,30 Kč

22.10.2008  částka 3 367,70 Kč

28.11.2008  částka 6 633,90 Kč

               Celkem: 30 004,10Kč

( dle faktur Nykos a.s. Ždánice a Obec Radim – viz účetnictví Obce Pátek rok 2008 )

Celkové náklady : 508 576,- Kč

Počet poplatníků k 1.1.2009 – 594 ( 581 trvale hlášených obyvatel a  13 chalupářů )

Náklady na 1 poplatníka = 856,- Kč za rok  za svoz netříděného komunálního odpadu

 

 

Požární první pomoc

 

Přes veškerou péči, opatrnost a snahu se může stát, že dojde k následujícím událostem. Pokud dokážete zachovat rozvahu, vybavit si naše instrukce, můžete určitě zmírnit následky a možná odvrátit katastrofu.

Vzplane-li olej nebo tuk při smažení:

 -  ihned vypněte ohřívání, zamezte přístupu vzduchu pokličkou nebo jiným nehořlavým předmětem. Nikdy nehaste litím vody! Došlo by k prudkému rozstříknutí hořící kapaliny a možnosti rozšíření požáru na další předměty, případně k vážnému poranění osob v okolí.

Rozpálené varné nádoby a žehličku odkládejte jen na nehořlavé a tepelně odizolované podložky.

Začne-li doutnat nebo přímo plamenně hořet elektrospotřebič:

 -  vypněte ze zásuvky, uhaste vhodným hasicím přístrojem (nikoli vodním nebo vodou). V krajním případě můžete též udusit plameny  (omezit přístup kyslíku) nejlépe přehozením nehořlavé textilie. Postačí vlněná deka, ne syntetické textilie!

Přehřívá se elektrozásuvka nebo cítíte kouř elektrorozvodu: 

 - vypněte příslušný vypínač a zavolejte odborníka.

S již hořícím předmětem neběhejte po bytě!

                        ( vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek )

 

 

TJ Pátek

Fotbalisté Pátku

Benjamínci

-         přípravka páteckých fotbalistů hraje v okresní soutěži skupiny B

1. kolo – Budiměřice : Pátek  8 : 1 ( 4 : 0 )

2. kolo – Pátek  - volno

3. kolo – Pátek : Poříčany 2 : 8 ( 0 : 4 )

4. kolo – Slovan Poděbrady : Pátek 7 : 0 ( 3 : 0 )

5. kolo – Pátek : Bohemia Poděbrady

6. kolo – Polaban Nymburk B : Pátek

7. kolo – Pátek : Sadská

 

Dorost Pátek

-         po ukončené podzimní části soutěže ročníku 2009 / 2010 se umístil na posledním 8. místě  ( 7 - 0 - 1 ) skóre 5 : 53

 

Hokejisté Pátku

-         první část „Poděbradského poháru“  2009 / 2010

( všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Poděbradech )

Sobota 3.10. v 13,15 hodin  – HC Mochov  : HC Pátek 8 : 4 ( 3:3, 3:1, 2:0 )

Pátek 9.10. v 20,15 hodin  – HC Pátek : HC Kopos 2 : 1 ( 1:0, 1:0, 0:1 )

Neděla 18.10. v 10,00 hodin  – HC Pátek : TJ Český Brod

Neděle 25.10. v 10,00 hodin  – HC Pátek : HC Pečky

Sobota 31.10. v 13,15 hodin  – HC Brkouni : HC Pátek

Neděle 8.11. v 10,00 hodin  – HC Pátek : SL Poděbrady

Neděle 15.11. v 17,45 hodin  – HC Tsunami : HC Pátek

Neděle 22.11. v 10,00 hodin  – HC Pátek : AHC Hoštice

Neděle 29.11. v 10,00 hodin  – HC Buldoci : HC Pátek

 

 


soccer ball
soccer ball
 


Rozlosování Sezóna 2009-10 podzimní část - TJ Pátek

Kolo

Datum

A-tým - Okresní přebor

B-tým - IV. třída sk. C

Dorost - Okresní přebor sk. A

Žáci - Okresní soutěž sk. B

Domácí

Hosté

Domácí

Hosté

čas

Domácí

Hosté

čas

Domácí

Hosté

1.kolo

SO

22.8.2009

17:00

1

0

1

1

 

 

 

 

 

 

NE

23.8.2009

17:00

Kounice A

Pátek A

Libice n.C. B

Pátek B

 

 

 

 

 

 

2.kolo

SO

29.8.2009

17:00

Pátek A

Poříčany

3

4

 

1

4

 

4

0

NE

30.8.2009

17:00

2

3

Pátek B

Bohemia B

10:00

Pátek

Hořátev

15:00

Pátek

Opočnice

3.kolo

SO

5.9.2009

17:00

Běrunice A

Pátek A

Dlouhopolsko

Pátek B

10:00

Kostomlaty

Pátek

 

2

1

NE

6.9.2009

17:00

3

1

4

3

 

8

1

10:00

Všechlapy

Pátek

4.kolo

SO

12.9.2009

17:00

2

1

3

1

 

12

0

 

3

1

NE

13.9.2009

17:00

Hr.Jeseník A

Pátek A

Odřepsy

Pátek B

10:00

Pátek

Lysá n.L.

10:00

Libice n.C

Pátek

5.kolo

SO

19.9.2009

16:30

Pátek A

Městec Král. A

1

1

 

2

9

 

1

1

NE

20.9.2009

16:30

0

5

Pátek B

Běrunice B

10:00

Pátek

Litol

14:30

Pátek

Městec Kr.

6.kolo

SO

26.9.2009

16:30

Kost.Lhota A

Pátek A

0

2

 

14

0

 

 

 

NE

27.9.2009

16:30

2

1

Opolany

Pátek B

10:00

Sadská

Pátek

 

VOLNO

Pátek

7.kolo

SO

3.10.2009

16:00

Pátek A

Sadská B

              1

 2

 

              0

              5

 

             4

              0

NE

4.10.2009

16:00

Pátek B

Žehuň

10:00

Pátek

Ostrá

14:00

Pátek

Kněžice

8.kolo

SO

10.10.2009

16:00

 2

Záhornice

Pátek B

10:00

Straky

Pátek

 

              0

               8

NE

11.10.2009

16:00

Kostomlaty

Pátek A

 2

 

          1

 1

10:00

Kovanice

Pátek

9.kolo

SO

17.10.2009

15:30

Pátek A

Loučeň

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

18.10.2009

15:30

 

 

Pátek B

Křečkov B

 

 

 

13:30

Pátek

Sány

10.kolo

SO

24.10.2009

14:30

Přerov n.L. A

Pátek A

Sány

Pátek B

 

 

 

12:30

Velenice

Pátek

NE

25.10.2009

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.kolo

SO

31.10.2009

14:00

Pátek A

Krchleby

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

1.11.2009

14:00

 

 

Pátek B

Dymokury B

 

 

 

 

 

 

12.kolo

SO

7.11.2009

14:00

Dymokury A

Pátek A

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

8.11.2009

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.kolo

SO

14.11.2009

13:30

Pátek A

Libice n.C. A

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

15.11.2009

13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Pod pokličkou

Vážení spoluobčané,

opět Vás všechny srdečně vítám v našem společném kuchtění, doufám, že jste díky sychravému počasí neztratili apetit a jste připraveni nahlédnout do naší pomyslné kuchyně. Tak do čeho se dnes pustíme? Připravených chodů ze strany zastupitelstva je stále dost, ale dnes upřednostním akci jménem Vodovod Pátek – II. etapa.

Zastupitelé obce si uvědomují svízelnou situaci v nedostatku kvalitní pitné vody v obci, proto Obec Pátek začátkem tohoto roku opětovně podala žádost o poskytnutí státní finanční podpory na Ministerstvo zemědělství ČR (dále jen MZe) do programu “Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, abychom všichni konečně měli dostatek kvalitní pitné vody. Naše žádost byla předána na Středočeský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství z důvodů určení priorit v rámci našeho kraje. Dne 10.8.2009 nám Krajský úřad Středočeského kraje na základě usnesení rady sdělil, že akce Vodovod Pátek – II. etapa, uvedená v seznamu akcí programu MZe, byla zařazena do závazného seznamu akcí Středočeského kraje s nejvyšší prioritou. Závaznost nejvyšších priorit je podmíněna spolufinancováním z prostředků kraje ve výši 10% z nákladů stavební a technologické části stavby. Poskytnutí finančních prostředků je také podmíněno uzavřením smlouvy o poskytnutí státní finanční podpory prostřednictvím MZe. Díky nejvyšší prioritě přidělené Středočeským krajem, také MZe zařadilo výstavbu vodovodu v obci Pátek do návrhů akcí se zahájením financování  ze státního rozpočtu již v roce 2009.

Tak to vypadá, že dobrá věc se podařila a máme téměř vyhráno. Neslavme ale předčasně. Jaká je tedy skutečnost k dnešnímu dni? Zastupitelstvo obce odsouhlasilo smlouvu na poskytnutí dotace mezi Obcí Pátek a Středočeským krajem ve výši 1.380.000,- Kč a současně doplňuje podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí státní finanční podpory,v předpokládané výši 70 % způsobilých výdajů s MZe. Věříme, že v co nejkratším možném termínu bude uzavřena i tato smlouva. Chybějící penízky, jak všichni jistě tušíte, máme schovány pod obecní pokličkou. Tím pádem můžeme výstavbu odstartovat, protože, výběrové řízení dle zákona 137/2006 o veřejných zakázkách je úspěšně ukončeno, vítězná firma je již pomyslně připravena ve startovním boxu a pevně věříme, že svým tempem překoná i žokeje Josefa Váňu.

Co to znamená pro nás občany?

Začátkem příštího roku opět sestavíme cca 12-ti členné pracovní skupiny z řad zájemců o vodovodní přípojku a začneme se opět scházet na Obecním úřadě, abychom společně probrali všechny Vaše dotazy a detaily stavby. Pozvání na jednotlivé pracovní porady proběhne zřejmě po telefonické dohodě, proto prosím všechny ty, kteří si během roku nějakým způsobem změnili nahlášený telefonický kontakt, aby nové kontaktní údaje včas oznámili na Obecní úřad Pátek, za což předem děkujeme. 

A už jen závěrečné shrnutí. Stavební práce jsou zajištěny a budou neprodleně zahájeny po uzavření obou výše jmenovaných smluv. Veškeré Vaše připomínky a změny budou probrány na pracovních schůzkách, o průběhu stavby budete průběžně informováni, a pokud se vše bude vyvíjet správným směrem, tak by nám kvalitní pitná voda měla začít téct pouze tam, kde my chceme a to do Vánoc roku 2010.

Tak to je zhruba vše ohledně akce Vodovod Pátek – II. etapa a příště … nechte se překvapit.

Pevné zdraví nejen v těchto sychravých dnech Vám všem přeje Váš starosta Jiří Bulušek.  

     

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 31. října 2009 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.

Stanoviště bude jako již tradičně v Pátku na návsi před hostincem

od 12,45 hodin do 13,15 hodin.

Občané musí osobně předat odpad svozové firmě.

 

 

 

Pozvánky:

 

Výstaviště Lysá nad Labem

20.11. – 22.11. – KOLA 2009 ( 14. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství )

Polabské vánoční trhy 2009

 -  příležitost k předvánočním nákupům pod jednou střechou a 15. ročník oblíbených adventních výstav

4.12. – 6.12. - MIKULÁŠSKÉ TRHY

11.12. – 13.12. - STŘÍBRNÉ TRHY

18.12. – 20.12. - ZLATÉ TRHY

 

 Skanzen Přerov nad Labem

28.11. – 30.12. - LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ – tradiční vánoční výstava

 

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
28.11. – 30.12. - ANDĚLÉ V OBLACÍCH PROZPĚVUJÍ, NAROZENÍ PÁNĚ OHLAŠUJÍ

 - výstava k předvánočnímu a vánočnímu období, tradiční strava od Martina až po Tři krále, svátečně vyzdobené chalupy, betlémy, různé zdobení vánočních stromků, možnost nákupů drobných vánočních dárků

 Polabské muzeum Nymburk
 29.9.2009 – 10.1.2010  - Z HISTORIE ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

 - ruční nástroje a jednoduchá zemědělská technika od 18. století do počátku 20. století

 

 

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek

 

 


Pondělí 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin

Středa 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


 


www.obecpatek.cz


 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v říjnu 2009. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.