PÁTECKÝ  PLÁTEK

2 / 2009

 

Velikonoce

 

Velikonoční svátky jsou v současné době zejména oslavou jara a nového života. Proto k symbolům těchto svátků patří především vajíčka, velikonoční zajíček či beránek. Nalaďte sebe i své nejbližší

na velikonoční pohodu.

 

 

S Velikonocemi je spjata i řada symbolů. Červená barva značí radost a život. Ostatně, v některých krajích se dosud říká Velikonocím Červené svátky. Červená barva zdobila kraslice, červené byly pentle na pomlázkách a na šatech se doporučovalo mít alespoň pár stehů červenou nití.

K dalším ze symbolů patřila mláďata – kuřátka, beránek, zajíček.

Existovala i symbolická jídla: beránek připomínal obětování Krista, býval nejprve skutečný, ale léty jej nahradil pečený z těsta. Také se pravidelně na Velikonoce pekly jidáše a k obědu velikonoční nádivka s jarní, sotva vypučelou zelení.

Nejznámějším velikonočním obyčejem je dodnes pomlázka s nejrůznějšími zdobenými vajíčky. Už za Rudolfa II. se v Praze prodávaly pestrobarevné metly. Každý koupil alespoň jednu a běhal s ní veřejně po městech pražských. Setkal-li se kdo s pannou, šlehal ji po ramenou a rukou, aby mu dala velikonoční vejce. Na poslední svátek mrskala děvčata mládence, aby od nich dostala kraslice. Obřad ten byl provázen radovánkami v krčmách. Vrchnost této zábavě nezabraňovala, nýbrž i sami úředníci tropili žertovné pomlázkové obřady.

 

Velikonoce jsou svátky pohyblivé, Boží hod velikonoční je vždy po prvním jarním úplňku. Tento rok tedy připadají Velikonoce na neděli 12. dubna  a na pondělí 13. dubna.

 

 

Všem spoluobčanům přejeme voňavé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a hezké jaro 2009.

 

Duben  -  v dubnu jsou nejvíce ohroženým orgánem játra

2.4. – 3.4. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny

4.4. – 5.4. – zastřihněte si konečky vlasů, budou silnější a zdravější

6.4. – 8.4. – upravte si vlasy, sestřih i trvalá vydrží déle

9.4. – první jarní úplněk, příliv je nejvyšší, držte půst

11.4. – 12.4. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny    

13.4. – 15.4. – vysejte hrášek, pnoucí rostliny a okurky na předpěstování, vysaďte broskvoně

16.4. – 17.4. – plejte, obracejte půdu, sázejte brambory,17.4. – příliv je minimální, držte půst

18.4. - 20.4. – dobře se uklízí, větrejte oblečení, matrace i peřiny, malujte a lakujte

21.4. – 22.4. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny

23.4. – 24.4. – prořežte ihned po odkvětu na jaře kvetoucí keře

25.4. – příliv je nejvyšší, držte půst a ořežte rostliny, kterým se nedaří nebo jsou nemocné

26.4. – okopávejte rostliny, sázejte brambory, vhodná doba k založení  kompostu

27.4. – 28.4. – vysejte a vysaďte květiny, byliny a brokolici

29.4. – 30.4. – zalévejte rostliny, sekejte trávník, dobře se pere prádlo a odstraňují skvrny

 

Květen  -  v květnu je nejvíce ohroženo srdce

1.5. -  příliv je minimální, držte půst, zalévejte rostliny, sekejte trávník

2.5. – 3.5. – zastřihněte si konečky vlasů, budou silnější a zdravější, dosévejte trávník

4.5. – 5.5. – upravte si vlasy, sestřih i trvalá vydrží déle, vysaďte letničky a popínavé rostliny

6.5. – 7.5. – vysejte trvalky, vysaďte slaměnky, mečíky, jiřiny a vodní rostliny

8.5. – 10.5. – zalévejte rostliny, perte prádlo, vysaďte listovou zeleninu

9.5. – příliv je nejvyšší, držte půst, přihnojte rostliny na tvorbu listů

11.5. – 12.5. – vysejte fazole, hrách, okurky, rajčata, popínavé trvalky a dřeviny

13.5. – 15.5. – vyjednoťte zeleninové záhony, vytrhávejte plevel, přihnojte ne růst kořene

17.5. – příliv je minimální, držte půst

18.5. – 19.5. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny

20.5. – 22.5. – vysazujte skleníkové okurky a rajčata, sklízejte úrodu – jahody, třešně, angrešt, rybíz

24.5. – příliv je nejvyšší, držte půst

25.5. – 26.5. – vysejte a vysaďte květiny, brokolici a byliny, větrejte ve sklenících

27.5. – 28.5. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny

29.5. – 30.5. – založte nový trávník, pečujte o již vzrostlý, sekejte trávu, roubujte jabloně

31.5. – příliv je minimální, držte půst, vhodná doba k přesazování

 

Červen  -  v červnu je nejvíce ohroženo tenké střevo

1.6. – upravte si vlasy, sestřih a trvalá vydrží déle

2.6. – 3.6. – balkonové rostliny zaštipujte, rozkošatí, očkujte růže

4.6. – 6.6. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny

7.6. – příliv je nejvyšší, držte půst

9.6. – 11.6. – okopávejte rostliny, vytrhávejte plevel, vysejte pozdní mrkev a červenou řepu

14.6. – 16.6. – zalévejte rostliny, perte, vysaďte kedlubny, květák, kapustu, celer a pórek

16.6. – příliv je minimální, držte půst

17.6. – 18.6. – zaštipujte rajčata, z okurek odstraňte samčí květy, sklízejte úrodu

19.6. – 20.6. – okopejte košťálovou zeleninu, vysejte červenou řepu a pozdní mrkev

21.6. – letní slunovrat, nechte rostliny a půdu odpočívat

22.6. – příliv je nejvyšší, držte půst, ořežte rostliny, kterým se nedaří nebo jsou nemocné

23.6. – 24.6. – zalévejte rostliny, dobře se pere prádlo a lehce se odstraňují skvrny

25.6. – 26.6. – zastřihněte si konečky vlasů, budou silnější a zdravější, pečujte o trávník

27.6. – 28.6. – upravte si vlasy, sestřih a trvalá vydrží déle, přesazujte rostliny, dosejte trávník

29.6. – 30.6. – vysaďte cibuloviny, 29.6. – příliv je minimální, držet půst    ( dle Lunárního kalendáře )

 

 

Zprávy z OÚ Pátek za 1. čtvrtletí 2009

 

Zasedání zastupitelstva dne 27.ledna 2009 ( 1 / 2009 )

 Zastupitelé projednali a schválili:

-         Inventury majetku Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za rok 2009   

-         žádost pana Pavla Svobody, Pátek č.p. 215, o vybudování zpevněného chodníku na obecním pozemku, který bude vybudován na vlastní náklady

 

Zastupitelé projednali:

-         Žádost svazu tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Poděbrady o finanční příspěvek a rozhodli z důvodu nesnadné kontrolovatelnosti poskytnuté dotace finanční příspěvek neschválit

 

Starosta pan Jiří Bulušek informoval zastupitelstvo obce o těchto novinkách:

-         ukončení akce „Vodovod Pátek – II. etapa, řad B“ a  o předání Závěrečného vyhodnocení stavby na Krajský úřad Středočeského kraje dne 9.1.2009

-         probíhající prodej objektu KOS

-         Zápis z pracovní porady zástupců obcí „Propagace a zviditelnění Labsko-Cidlinské oblasti“  konané dne 8.1.2009

-         nabídka společnosti ZEA Světice a.s., na plastové štítky a čísla k označení hrobů

-         ukončení akce „Čištění části melioračního systému Humenné“, který je ve vlastnictví obce, zbylý úsek je plně v kompetenci Zemědělské správy a bude vyčištěn v průběhu roku 2009

 

Diskuse:

Pan Luboš Vaněk informoval o stavu lesa Ve Vršálích, zastupitelé rozhodli o uveřejnění záměru

o nakládání s prořezanými stromky v místním zpravodaji

 

Zasedání zastupitelstva dne 17.února 2009 ( 2 / 2009 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-          Zprávu kontrolního výboru o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2008, jejíž součástí je Zpráva o přezkoumání hospodaření MŠ Pátek za rok 2008, při přezkoumání hospodaření Obce Pátek nebyly zjištěny žádné nedostatky

-         oznámení o uzavření MŠ Pátek v době jarních prázdnin – 2.března až 6. března

-         Zápis z jednání dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 13.2.2009

-         Rozpočtové opatření číslo 3 Svazku obcí Cidlina

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         podání žádosti o dotaci na zřízení pracoviště Czech point ve spolupráci s Městem Poděbrady

-         Smlouvu o výpůjčce infrastrukturního zařízení – rozvodné vodovodní sítě (II. etapa, řad B) uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností Vodovody a kanalizace Nymburk a pověřili starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem

-         žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 266/7 o výměře 113m2 , p.č. 266/12 o výměře 118m2  a p.č. 266/15 o výměře 69m2 , které jsou zapsané v katastru nemovitostí pro k.ú. Pátek u Poděbrad s využitím ostatní plocha, ostatní komunikace, adresovanou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

-         rozšíření Programu obnovy vesnice Pátek o tyto body:

6.21. – Realizace klidové zóny na pozemku p.č. 52/1

6.22. – Revitalizace centrální části obce Pátek

-         žádost pana Milana Fajmana, Pátek č.p.86, o povolení zpevnění vjezdu a přilehlého chodníku u dané nemovitosti, který bude vybudován na vlastní náklady 

 

Zastupitelé projednali:

-         prodej nemovitosti KOS, vzhledem k tomu, že jediný zájemce o koupi tohoto objektu, vzešlý z nabídkového řízení ze dne 28.5.2008, firma HROŠI, spol.s.r.o., Praha 3, z jednání odstoupil, rozhodli zastupitelé vyhlásit nové nabídkové řízení

-         výsledky ankety zjišťující názor občanů na obecní znak a výsledky postoupí heraldické kanceláři k dalšímu zpracování

  

Starosta pan Jiří Bulušek předal informace týkající se:

-         průběhu přebírání mateřské školy novou ředitelkou

-         přípravě terénních úprav kolem sádek a rybníku Velký

 

 Zasedání zastupitelstva dne 26.března  2009 ( 3 / 2009 )

Zastupitelé vzali na vědomí:

-         Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí na projekt „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“ od Regionální rady soudržnosti Střední Čechy

-         Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2008

-         Zápis z valné hromady svazku obcí Cidlina ze dne 11.3.2009

-         Zápis z pracovní porady zástupců obcí „Propagace a zviditelnění Labsko-Cidlinské oblasti“ ze dne 5.3.2009 a schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč občanskému sdružení Dobšané na mapové propagační materiály

 

Zastupitelé projednali:

-         předložený projekt „Pátek veřejné osvětlení, rozhlas“ od firmy AZ Elektrostav, a.s., Nymburk na lokalitu Z2F „V Ohrádkách“ a neměli k tomuto projektu námitky

-         nabídku na vstup obce do Místní akční skupina Mezilesí se sídlem v Kněžicích a tuto nabídku zamítli

-         nařízení vlády číslo 20/2009 Sb. Ze dne 5.1.2009, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a schválili odměny členům zastupitelstva v maximální výši dle tohoto nařízení

 

Zastupitelé projednali a rozhodli:

-         vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na zřízení pracoviště Czech point od 30.3.2009  do 14.4.2009  do 12 hodin a jmenovali komisi pro výběr dodavatele ve složení: p. Jiří Bulušek, p. Marcela Miarková a p. Luboš Vaněk

-         vyhlásit podlimitní veřejnou zakázána zhotovení akce „Vodovod Pátek – II.etapa“ od 30.3. 2009 do 20.4.2009 do 12 hodin a jmenovali hodnotící komisi ve složení: p. Ing. Ladislav Forejtek, p. Ing. Jiří Březina, p. Petr Peřina, p. Jaroslav Pražák a p. Jiří Bulušek, která se sejde 20.4.2009 v 13,15 hodin na OÚ Pátek

-         zadat opravu havarijního stavu polní cesty Ve Vršálích firmě Vlastimil Novák, Poděbrady, jedná se o zpevnění cesty v úseku cca 600 m dlouhém o šířce 3m (provedení skrývky  stávající zeminy a zpevnění štěrkovou drtí)

 

Zastupitelé projednali a schválili:

-         podání žádosti o dotaci do programu „Obnova drobných památek ve Středočeském kraji na rok 2009“ na projekt „Oprava kapličky“ a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním této žádosti

-         podání žádosti o dotaci do dotačního programu FROM Středočeského kraje na projekt „Modernizace obecního úřadu“  a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním této žádosti

-         podání žádosti o příspěvek kraje na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené obcí na rok 2009, jedná se o příspěvek na materiálně technické prostředky a pověřili p. Ivetu Zikmundovou podpisem této žádosti

-         Kupní smlouvu na prodej pozemků č.584/93, 584/78 a 584/80 v lokalitě Z2F „V Ohrádkách“ mezi Obcí Pátek a firmou REA 2007 s.r.o, Praha 4 a pověřili starostu p. Jiřího Buluška      podpisem této smlouvy

-         Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen mezi Obcí Pátek a firmou Telefónica O2 Czech republik, a.s., Praha 4 a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem této smlouvy

-         Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky mezi Obcí Pátek a Ministerstvem financí, Praha 7 na pět kusů zásahových oděvů pro JSDH Pátek a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem této smlouvy

-         Smlouvu číslo 1392/2009 o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi Obcí Pátek a firmou Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., Nymburk  a pověřili starostu p. Jiřího Buluška podpisem této smlouvy

-         Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek pro rok 2009

Zastupitelé přesunuli projednávání návrhu znaku obce Pátek na příští zastupitelstvo.

Zastupitelé uložili finančnímu výboru zpracovat rozpočtové opatření.

 

Starosta pan Jiří Bulušek seznámil zastupitele se zamítnutím žádostí o dotace na akci „Rekonstrukce chodníku“ a „Splátky úroků z úvěru tlakové kanalizace“ z programu obnovy venkova pro rok 2009  od Středočeského kraj.

 

Diskuse: p. Petr Peřina informoval o potřebě opravy jednotlivých atrakcí na dětském hřišti a také  o nutnosti opravy plotu a vrat u hřbitova, zastupitelé se dohodli, že je potřeba zadat zpracování projektu na celkovou rekonstrukci a opravu hřbitov.

 

Následující zasedání Zastupitelstva obce Pátek se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 21. dubna 2009, 26.května 2009 a 23.června 2009 vždy od 18,30 hodin.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

Jubilea

 

 

Ve 2. čtvrtletí  roku 2009 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané, kterým srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví dobré pohody do dalších let.


 


Paní Věra Svobodová, Pátek 19

Paní Daniela Kaňoková, Pátek 139

Pan Jiří Forman, Pátek 204

Pan Jaroslav Pražák, Pátek 125

Paní Anna Svobodová, Pátek 165

Paní Marie Hlušičková, Pátek 172

 

Pan Vlastimil Zikmund, Pátek 96

Pan Jiří Janeba, Pátek 23

Pan Alexandr Kollmann, Pátek 154

Paní Ivanka Fadrhoncová, Pátek 64

Paní Božena Janebová, Pátek 21

Paní Zdeňka Vokolková, Pátek 74

 


Pod pokličkou

Drazí spoluobčané,

v této rubrice se bohužel nedozvíte, jak upéci velikonočního beránka, ani nečekejte Buluškovy dobroty, ale dozvíte se, co vše pro Vás chystá naše obec a kudy se ubírají myšlenky našeho zastupitelstva. Informovanost ze stran obce dle mého mínění, trošičku klopýtá a zaostává, a proto jsem se rozhodl přiblížit Vám situaci dění v obci Pátek jiným způsobem než pouhými výpisy ze zasedání zastupitelstva obce.

Tak co nás tedy čeká:

V první řadě bych se chtěl zmínit o naší dominantě, ano myslím tím naši kapličku na návsi. Jak všichni víme, a hlavně vidíme, v posledních letech se na ní začal projevovat opět zub času a  začala nám scházet před očima.  Proto se již od konce roku 2007 snažíme najít prostředky, jakým způsobem naší chloubě, což nepochybně místní kaplička je, vrátit její původní lesk. Získávání prostředků pro památky místního významu, které nejsou zapsány jako kulturní dědictví je velice obtížné a najít dostatečnou rezervu pro její generální opravu z obecního rozpočtu není možné. V letošním roce vypsal poprvé Středočeský kraj grantové řízení na opravu kulturních památek místního významu. Na základě projektové připravenosti a zajištění celé akce jsme se této výzvy okamžitě zúčastnili. V současné době čekáme  na vyjádření Středočeského kraje, zda naší žádosti vyhoví. Pokud uspějeme, tak naše kaplička projde nejdůležitějšími opravami ještě v tomto roce. Jedná se o: statické zajištění základů, sanace, nová probarvená omítka, nové vstupní dveře a okna (v původním zpracování a členění), nové oplocení a nový přístupový chodníček.

Další ožehavá otázka je: co voda, neusnuli??

Dovolte mi začít poněkud ze široka - v roce 2007 byla realizována I. etapa výstavby vodovodu  za pomoci havarijního fondu Středočeského kraje v rámci odstranění ekologické zátěže. V této fázi byl zrealizován hlavní přivaděč do obce a rozvod do nejvíce postižených lokalit co se týče kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky. V roce 2008 se obec snažila získat prostředky na dokončení celé akce v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství. Ministerstvo v tomto roce dalo spíše přednost kanalizacím a akce “Vodovod Pátek - II. etapa“ byla navržena na financování až na rok 2009. S tímto závěrem jsme se pochopitelně nemohli spokojit, a proto obec začala neprodleně hledat náhradní cestu k získání finančních prostředků. V rámci výzvy Životního prostředí Středočeského kraje  se nám podařilo získat alespoň 1000 000,- Kč, tato částka pokryla náklady pouze na realizaci vodovodního řadu B, který byl koncem roku 2008 uveden do provozu a následně došlo k napojení dalších 27 domácností na kvalitní, nezávadnou pitnou vodu. V současné době je zahájeno výběrové řízení na dodavatele akce “Vodovod Pátek - II etapa“. V případě přidělení zbývajících prostředků (což činí cca 12 000 000,-Kč) z Ministerstva zemědělství, kam byla opětovně doručena naše žádost spolu s urgencí a vysvětlením svízelné situace, co se týče množství a kvality podzemních vod. Začnou opět probíhat koordinační porady, kde společně budeme řešit jednotlivé otázky týkajících se individuálních přípojek a termíny jejich realizací. Na jednotlivé porady budete samozřejmě zváni písemnou nebo telefonickou formou. Pokud vše půjde dle našich předpokladů, tak koncem roku 2010 budeme mít všichni kvalitní pitnou vodu a přestane náš marný boj s vodním kamenem a s fakturami opraváře praček pana Bláhy, který se neustále připomíná v našich televizorech.

 

 

A jak se nám vyvíjí naše mateřská školka?

Situace je obdobná. Je podána žádost na Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci výzvy programu NUTS 2, o získání prostředků z fondů Evropské unie na kompletní rekonstrukci MŠ Pátek. Naše žádost splnila všechny podmínky přijatelnosti a je zařazena do závěrečného kola. Co to znamená? Řečeno velice jednoduše a lidsky, pokud by Regionální rada zajistila dostatek finančních prostředků z EU, tak už bouráme, stavíme, upravujeme a modernizujeme. Jenže situace  ve Středočeském kraji je poněkud odlišná. Obce požadují přibližně 780 000 000,- Kč na MŠ  a Regionální rada zajistila pouhých 198 000 000,- Kč, což nám trošku nepokrývá poptávku obcí, tím pádem musí dojít k určení priorit a přerozdělení prostředků. Oficiální výsledky nám budou po několika odkladech konečně známy 18.5.2009.

No a co nový úřad s knihovnou?

Opět „útok na Středočeský kraj“ (psáno s úsměvem) a to konkrétně na program FROM. Žádost bude podána 16.4.2009. To znamená, že právě teď kompletujeme, doplňujeme a ladíme finální verzi žádosti. Co nám to vše přinese? Pokud nám budou přiděleny finanční prostředky jak z programu FROM, tak z programu NUTS 2, obec získá novou budovu na místě starého a omšelého úřadu, velice prostornou prosvětlenou a útulnou knihovnu se studijním koutkem, nový bezbariérový úřad, kam se snad do budoucna bez problémů vejdeme, nové zázemí pro naše „technické služby“, které si to stoprocentně zaslouží a v neposlední řadě mateřskou školu splňující přísná evropská kritéria s kapacitou 50 dětí, spolu s moderní kuchyní zvládající zajistit až 150 jídel denně a novým zázemím pro odpolední kroužky  a zájmové činnosti.

Vidím, že mi dochází přidělené místo v místním plátku, tak o dalších akcích, které nás čekají zase příště. Pro nedočkavé to bude například nový vzhled obce a veřejných prostranství spolu s klidovými zónami, parky a chodníky, příprava celkové rekonstrukce hřbitova a v neposlední řadě velice závažný úkol jménem „Návrh znaku obce Pátek“.

Myslím si, že je nač se těšit a co říci závěrem? Snad jen malé přání, držte nám své palce,  ať jsme úspěšní a my na oplátku budeme držet zatnuté zuby a dál budeme bojovat v oblasti získávání finančních prostředků na zvelebování naší obce Pátek.

Přeji Vám krásné a slunečné nadcházející dny, příjemné prožití svátků velikonočních a bohatou pomlázku.                                                                                               Jiří Bulušek, starosta obce Pátek

 

Dětský den 2009

Rybářské závody

V rámci oslav dne dětí se uskuteční tradiční rybářské závody v sobotu 30. května 2009. Sraz dětí bude u rybářské chaty v 8 hodin, kde si vylosují místo na chytání ryb. Na závěr dopoledne proběhne střelba ze vzduchovky a opékání buřtů.

Sportovní odpoledne

Soutěže pro děti na fotbalovém hřišti začnou v neděli 31. května 2009 od 13 hodin. Pokud bude zájem, může se konat i turnaj v košíkové. Pro všechny je připraveno netradiční překvapení.

 

Pátecké jiskření

SDH Pátek zve všechny spoluobčany v soboru 20. června 2009 na 1. ročník hasičských soutěží, které proběhnou na fotbalovém hřišti. Večer bude zakončen taneční zábavou s bohatou tombolou.

Bližší informace se dozvíte z plakátů.

 

Zprávy z OÚ Pátek

Poplatky za svoz odpadu rok 2009

Připomínáme poplatkovou povinnost za svoz komunálního odpadu za rok 2009. Ti, kdo za tento rok ještě nezaplatili, mají možnost doplatit poplatky v úředních hodinách na OÚ Pátek, nebo převodem z účtu na účet Obce Pátek číslo 7521191/0100, VS – uvádějte číslo popisné. Poplatek za komunální odpad činí ročně 420,- Kč za osobu, která má v obci trvalý pobyt.

 

Udržování pořádku u kontejnerů na tříděný odpad

Prosíme občany, aby udržovali pořádek u kontejnerů na tříděný odpad. Pokud jsou kontejnery plné, prosíme Vás, neodkládejte odpady na zem v okolí, ale počkejte, až kontejnery vyvezou.

 

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 2. května 2009 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Od občanů bude odebírán na návsi před hostincem od 12,45 hodin do 13,15 hodin. Každý musí předat odpad svozové firmě.

 

Upozornění k dani z nemovitosti

Sdělení finančního úřadu:

od 1.1.2009 došlo ke změně ceny zemědělských pozemků ve všech katastrálních územích, takže dojde ke zvýšení daně z nemovitostí na rok 2009. Změny se v součastné době zpracovávají a proto žádáme poplatníky, aby ve vlastním zájmu vyčkali s placením daně z nemovitostí do května 2009, kdy již bude známa výše jejich daňové povinnosti. Částka, kterou budou povinni zaplatit, bude uvedena na složence, kterou obdrží začátkem května. Daně z nemovitostí, je splatná nejpozději do 1. června 2009.

 

Divadelní představení

S velkým zájmen se setkal zájezd do Divadla Na Vinohradech, který se konal v sobotu 21. března 2009. Viděli jsme salónní konverzační komedii Oscara Wilda „Ideální manžel“, ve které se představili například: Jiří Plachý, Jiří Dvořák, Zlata Adamovská, Jan Šťastný, Simona Postlerová, Andrea Elsnerová, Hana Maciuchová. Všichni jsme se výborně pobavili a odreagovali.

 

 

SDH Pátek

Co dělat při silném větru?

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně položené  předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy. Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy. Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte. Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti. Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

 

Vypalování trávy

Na jaře probíhá každoročně úklid na zahrádkách, se kterým je spojeno i pálení shrabané trávy, roští. Při pálení suché trávy, listí a roští, by měl každý dbát opatrnosti, aby se požár nerozšířil a nevznikly zbytečné škody.  Každý oheň by měl být nahlášen na operačním středisku Hasičského záchranného sboru, a tím předejít zbytečným výjezdům hasičů.

 

Vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce ve spolupráci s SDH Pátek.

 


 

Kolo

Datum

A-tým - Okresní přebor

B-tým - IV. třída sk. C

Dorost - Okresní přebor sk. A

Žáci - Okresní soutěž sk. B

Domácí

Hosté

Domácí

Hosté

Čas

Domácí

Hosté

Čas

Domácí

Hosté

14. kolo

SO

28.3.2009

15:00

Pátek A

Dymokury A

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

29.3.2009

15:00

 

 

Pátek B

Bohemia B

 

 

 

 

 

 

15. kolo

SO

4.4.2009

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

5.4.2009

16:30

Krchleby A

Pátek A

Všechlapy B

Pátek B

 

 

 

 

 

 

16. kolo

SO

11.4.2009

16:30

Pátek A

Kounice A

 

 

 

 

 

10:00

Všechlapy

Pátek

NE

12.4.2009

16:30

 

 

Pátek B

Dymokury B

10:00

Pátek

Litol

 

 

 

17. kolo

SO

18.4.2009

17:00

 

 

Velenice

Pátek B

 

 

 

15:00

Opočnice

Pátek

NE

19.4.2009

17:00

Poříčany A

Pátek A

 

 

10:00

Hořátev

Pátek

 

 

 

18. kolo

SO

25.4.2009

17:00

Pátek A

Sadská B

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

26.4.2009

17:00

 

 

Pátek B

Běrunice B

10:00

Pátek

Ostrá

15:00

Pátek

Kovanice

19. kolo

SO

2.5.2009

17:00

 

 

Pátek B

VOLNO

 

 

 

 

 

 

NE

3.5.2009

17:00

Rožďalovice B

Pátek A

 

 

10:00

Milovice

Pátek

15:00

Křinec

Pátek

20. kolo

SO

9.5.2009

17:00

Pátek A

Milovice A

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

10.5.2009

17:00

 

 

Pátek B

Záhornice

10:00

Pátek

Poříčany

15:00

Pátek

Sány

21. kolo

SO

16.5.2009

17:00

 

 

 

 

10:00

Kostomlaty

Pátek

 

 

 

NE

17.5.2009

17:00

Kostomlaty A

Pátek A

Opolany

Pátek B

 

 

 

10:00

Sokoleč

Pátek

22. kolo

SO

23.5.2009

17:00

Pátek A

Městec Král. A

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

24.5.2009

17:00

 

 

Pátek B

Dlouhopolsko

10:00

Pátek

Lysá n.L.

15:00

Pátek

Městec Kr. B

23. kolo

SO

30.5.2009

17:00

Kost.Lhota A

Pátek A

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

31.5.2009

17:00

 

 

Sány B

Pátek B

10:00

Pátek

Sokoleč

10:00

Hr. Jeseník

Pátek

24. kolo

SO

6.6.2009

17:00

Pátek A

Jíkev

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

7.6.2009

17:00

 

 

Pátek B

Žehuň

10:00

Sadská

Pátek

15:00

Pátek

Kněžice

25. kolo

SO

13.6.2009

17:00

Pátek A

Hr.Jeseník A

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

14.6.2009

17:00

 

 

Křečkov B

Pátek B

 

 

 

 

 

 

26. kolo

SO

20.6.2009

17:00

Běrunice A

Pátek A

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

21.6.2009

17:00

 

 

Pátek B

Odřepsy

 

 

 

 

 

 


 

TJ Pátek

 Sportovní ples

Tradiční sportovní ples se konal v sobotu 14. března 2009 v sále místního hostince. K tanci i poslechu hrálo seskupení „Revival 60´s“ Jakuba Většího ze Železného Brodu. Jelikož je to jediný ples, který se koná v Pátku, záhy byl celý sál zaplněn tanečníky. Pořadatel TJ Pátek připravil také bohatou tombolu.

 

Hokej Pátek

Na konci září vstoupili hokejisté TJ Pátek do dalšího ročníku o Poděbradský pohár, a jelikož jsme našim fanouškům slíbili, že budeme bojovat o příčky nejvyšší, čekal nás nelehký úkol. Zejména, když     se nám rozpadl první útok. Přesto jsme po celou sezónu okupovali první příčku, až ve třetím kole jsme ve vzájemném duelu podlehli SLH Poděbrady, tím se dostali na první místo a celkové vítězství si nenechali ujít. My jsme obhájili druhé místo. Předváděli jsme pěkný hokej, což dokumentují tato čísla:

21 zápasů, 231 gólů, nejlepší střelec celé soutěže je  náš Petr Nedbalý s 69 góly, Dušan Bek nastřílel 32 góly a Matěj Prokeš 29gólů. Děkujeme fanouškům za podporu a těšíme se na další ročník!

Konečné pořadí Poděbradského poháru:

1. SL Poděbrady 17:2:2, skóre 145:70, 53 bodů

2. HC Pátek 15:3:3, skóre 231:89, 48 bodů

3. HC Mochov 14:2:5, skóre 140:83, 44 body

4. HC Kopos Kolín 14:1:6, skóre 152:93, 43 bodů

5. HC Buldoci 8:0:13, skóre 135:189, 24 bodů

6. TJ Český Brod 8:0:13, skóre 149:142, 24 bodů

7. HC Hoštice 2:0:19, skóre 87:210, 6 bodů

8. HC Brkouni 2:0:19, skóre 75:237, 6 bodů

 

( Jindřich Hněvsa )

  

 Výstaviště Lysá nad Labem

16.4. - 19.4. –  SENIOR – HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT  2009

                        ( 8. výstava pro lidi, kteří nezůstávají sedět doma )

                         ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ 2009

                        NARCIS 2009          

                        ( 8. výstava jarních cibulovin a zahradnické trhy )

24.5. – 30.5. –  NATURA VIVA 2009

                         ( 15. mezinárodní  výstava myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství )

6.6. –  KRAJSKÁ VÝSTAVA SPOLEČENSKÝCH A LOVECKÝCH PSŮ

 18.6. – 21.6. – ELEGANCE – MODERNÍ ŽENA 2009

                        (14. výstava módy, obuvi a koženého zboží )

18.6 – 21-6. – DĚTSKÝ SEN 2009

                       (výstava hraček a všeho pro děti i jejich rodiče)

 

Úřední hodiny na OÚ Pátek


Pondělí 8,00 – 10,00 hodin

Úterý 18,00 – 20,00 hodin

Středa 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin


www.obecpatek.cz


Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 220 kusů v dubnu  2009. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856. Neprodejné.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání Páteckého plátku adresujte Obecnímu úřadu v Pátku.