P Á T E C K Ý    P L Á T E K

4 / 2005

 

Měsíc zahradníkem, aneb rady pro každého :

ŘÍJEN  :  

1. a 2. upravujeme volné záhonky, 3. až 5. vysazujeme cibuloviny, rozmnožujeme muškáty, přesazujeme trvalky, nezaléváme, 6. a 7. vysazujeme jehličnany a stálezelené listnáče,  na volné záhony vysejeme rostliny vhodné pro zelené hnojení , 8. a 9. vysazujeme popínavé rostliny a ovocné dřeviny, sklízíme úrodu,   10. a 11. vyséváme mrkev a petržel, kořenovou zeleninu uložíme do sklepů, 12. a 13.balkónové truhlíky                        a choulostivější rostliny sklidíme do skleníků, odkvetlé trvalky již neořezáváme, 14. a 15. nepracujeme           s půdou ani rostlinami, zaléváme rostliny ráno  ( potřebují vodu ve dne, kdy rostou ) především jehličnany    a stálezelené keře, azalky a rododendrony již přestaneme zalévat ( dřevo a pupeny musí vyzrát, aby snesly     i mrazy), nesklízíme úrodu na uskladnění, 16. a 17. sklízíme úrodu, především jablka ( u zimních odrůd nemusíme spěchat ), hrozí-li časté mrazy, sklidíme všechna zelená rajčata a necháme je postupně dozrávat, na zeleninové záhony rozvážíme hnůj, kompost, popřípadě vápníme( vápno nesmí přijít na záhon současně s hnojem) a zryjeme,18. až 20. sklízíme úrodu – kořenovou zeleninu, pastinák snese i mráz, a čím déle zůstane v zemi, tím bude sladší, pórek můžeme na záhonech nechat přezimovat, sázíme zimní česnek,          21. a 22. vysazujeme cibuloviny a růže, vyryjeme  a uložíme cibulovité a hlíznaté rostliny, jiřiny můžeme nechat do prvního mrazu, 23. a 24. zaléváme rostliny, nesklízíme úrodu, sekáme trávník, 25. až 27. vysazujeme ovocné stromy, naposledy přihnojíme trávník, 28. a 29. sázíme zimní cibuli a česnek, vyséváme petržel a mrkev, zelené hnojení můžeme zarýt, sekáme trávník, 30. a 31. vysazujeme lilie a růže, trvalky rašící na jaře a cibuloviny ( tulipány,   narcisy), u růží odřežeme odkvetlé konce a nakopčíme k nim zeminu

LISTOPAD  :

1. vysazujeme cibuloviny a růže, přenosné rostliny zazimujeme, kapustu sklízíme až po prvních mrazících      ( bude chutnější ), přikryjeme choulostivé druhy skalniček, 2. a 3.  vysazujeme okrasné dřeviny s opadavými listy, jehličnany již ne, vydatně zaléváme, 4. a 5. očešeme zbylá jablka a hrušky,  nakopčíme maliníky, 6. a  7. mrkev a brambory uskladníme na zimu, 8. a 9. připravíme zahradu na zimu,  shrabeme listí, 10. nepracujeme s půdou ani rostlinami, 11. a 12. zaléváme rostliny, neuskladňujeme úrodu, 13. a 14. ovocné stromy obryjeme alespoň v šíři koruny a zaryjeme kompost, při nedostatku vápna v půdě alespoň jednou za tři roky vápníme, 15. sklízíme pozdní zeleninu – mrkev, celer, pastinák, červenou řepu, prokypříme a mulčujeme záhony, 16. nesázíme, jen přihnojujeme, 17. a 18. při vhodném počasí můžeme stále vysazovat cibuloviny     a růže, sklízíme pozdní zeleninu, kapustu ještě necháme na záhonech, zakryjeme ji chvojím nebo slámou, přikryjeme i choulostivé druhy skalniček, přenosné rostliny uložíme k zazimování, 19. a 20. vydatně zaléváme venkovní rostliny, očistíme kmeny od mechů a lišejníků, většina pokojových rostlin zahajuje období růstového klidu – zaléváme je minimálně a nehnojíme, odstraňujeme z listů prach, případně listy omyjeme vodou, 21. až 23. v jahodovém záhoně naposledy plečkujeme a okopáváme,24. až 26. přihnojujeme na růst kořene, za dobrého počasí vysazujeme nové a přesazujeme staré stromy, trávník pečlivě vyhrabeme, aby v něm nezůstalo spadané listí, pohodíme slabou vrstvou přesáté zeminy, 27. a 28. připravíme růže na přezimování, sestřihneme a vysoko přihrneme zeminou  29. a 30. zaléváme stálezelené dřeviny a trvalky jen pokud nemrzne, chvojím přikryjeme byliny 

 PROSINEC  :

1. nemocnou rostlinu ořežeme, 2. a 3. polokeře broskví přihrneme půdou k spodním větvím, 4. zbavíme záhony všech zbytků rostlin, poslední termín pro práci s půdou a zapracování zeleného hnojiva, půdu pouze kypřete, už potřebuje odpočívat, 5. nepracujeme s půdou ani rostlinami, 6. a 7. lekníny ponechte jen v nádržích hlubších než 1m, jinak je přeneste do sklepa, 8. a 9. nemrzne-li zaléváme stálezelené rostliny        a jehličnany, 10. a 11. řežeme rouby na zimní a jarní štěpení, odebíráme řízky z okrasných dřevin                  a z bobulovin na jarní rozmnožování, 12. a13. odklízíme spadané listí, zakryjeme kompost, 14. až 16. nemrzne-li větráme místnost, kde je uskladněné ovoce a zelenina, trvalky a růže zakryjeme smrkovým chvojím nebo slámou, 17. a 18. věnujeme se rostlinám v bytě, zaléváme, ty, které jsou v chladu a mají zimní spánek, jen zavlažíme, 19. až 20. nemrzne-li ošetřujeme poškozené ovocné stromy, odstraňujeme lišejníky      a mechy z kůry stromů,   21.   nepracujeme s půdou ani rostlinami, 22. a 23. přikryjeme kořeny bobulovin  mulčovací vrstvou, 24. až 26. nemrzne-li větráme sklep, 27. a 28. zaléváme i uskladněné rostliny, 29. a 30. ošetříme ovocné stromy, 31. rostlinu, které se nedaří nebo je nemocná, ořežeme

 

Zprávy z OÚ Pátek za 3. čtvrtletí roku 2005.

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. července  2005 ( 7  / 2005 ) :

 

-         zastupitelé  stanovili termín pro vítání občánků na konec měsíce září, konečné datum konání akce bude upřesněno po dohodě s ředitelkou MŠ Pátek

-         bylo projednáno čerpání rozpočtu za I. pololetí , návrh na změny v jeho čerpání vypracuje finanční výbor do příštího zasedání

 

Diskuse :

-         pan Pražák informoval o nákupu hasičského vozidla CAS 706

-         starosta seznámil přítomné s průběhem prodeje firmy KOS

-         pan Ing. Janeba navrhl rozdělení projektu vybudování vodovodu na etapy, kdy v I. etapě by byl zajištěn rozvod vody pouze pro tu část obce, kde byla voda kontaminována a pro novou zástavbu v lokalitě „ C “

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30. srpna 2005 ( 8 / 2005 ) :

 

-         zastupitelé  nesouhlasí se vstupem obce do sdružení obcí okresu Nymburk, které bude spravovat  zajištění chodu Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady

-         byla odložena žádost pana Grülyó o navýšení ceny oprav chodníků z důvodu neúplných podkladů

-         byla projednáno oznámení MěÚ Poděbrady veřejnou vyhláškou o zahájení projednání spojeného konceptu a návrhu změny č. 10 ÚPSÚ Poděbrady

-         zastupitelé byli seznámeni s probíhajícími opravami místních komunikací

 

Diskuse :

-         pan Pražák informoval o instalaci pružinového dvojhoupadla a sestavy na lezení na dětském hřišti

-         pan Hněvsa vznesl dotaz na možnost vytvoření krytého sezení u dětského hřiště

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne  20. září 2005 ( 9 / 2005 ) :

 

-         zastupitelé projednali Změnu č. 3 ÚPSÚ Obce Choťánky a nemají k této změně připomínky

-         byla projednána možnost vybudování vodovodu v obci a bylo rozhodnuto zadat zpracování projektové dokumentace pro I. etapu

 

 starosta informoval přítomné o čerpání rozpočtu za 1 – 8 / 2005

 

 

 

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech : 18. října, 22. listopadu a 20. prosince 2005  vždy od 19,30 hodin.

Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

Jubilea.

 

V posledním čtvrtletí tohoto roku oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

 Pan Jaroslav Mrázek, Pátek 123

Paní Vlasta Suchánková, Pátek 78

Paní Eva Novotná, Pátek 121

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

 

 

 Sdělení Obce Pátek.

Poplatky – popelnice.

 

Od 1.října začal zimní svoz domovního odpadu -  popelnic, který bude prováděn pravidelně každý týden vždy v pátek dopoledne.

Na sběrná místa pro tříděný odpad byly přidány čtyři 1100 litrové kontejnery na plasty a papír. Stávající kapacita byla nedostačující, stále se okolo kontejnerů povalovaly odpadky. I přes dostatečný počet nádob je třeba stále odpad (  jak pet lahve tak papír ) deformovat na malý objem. Jinak ani tento počet odpadových kontejnerů nebude dostačující. Potom se   značně navýší skutečné náklady na svoz odpadu.

Připomínáme povinnost doplatit poplatky za svoz komunálního odpadu do 15. října 2005  těm, kteří platí pololetně a ještě tak neučinili.

Roční poplatek je 360,- Kč na osobu.

 

Ostatní poplatky.

 

Upozorňujeme spoluobčany na povinnost zaplatit poplatky za psy a hroby pro tento rok. Žádáme opozdilce, kteří zapomněli, aby tento dluh uhradili.

 

Poplatky je možno zaplatit pouze v úředních hodinách na OÚ Pátek.

 

Mateřská škola.

 

1. září 2005 začal v naší školce nový školní rok. Děti přivítalo upravené prostředí školky.

Během letních prázdnin byla v naší mateřské škole provedena rekonstrukce. Na chodbě a schodišti na zahradu byla položena dlažba, stěny byly obloženy dřevěnými palubkami. Také v šatně je nová podlaha a stěny obloženy dřevem. Všechny dveře byly znovu natřeny. Také herna byla vymalována a byl zde vyměněn koberec.

 

Dětské hřiště.

 

Během letních měsíců zajistila obec na dětském hřišti u fotbalového hřiště instalaci nového dřevěného zařízení pro děti.  Přibylo zde pružinové dvojhoupadlo a šapitó, které je určené             ke šplhání a lezení. Celkové náklady na vybudování těchto atrakcí byly v částce 106.000,- Kč.

Dodavatelem  zařízení je firma „ Tomovy parky s.r.o.“ Kralovice, okres Turnov.

V současné době je dětmi toto dětské hřiště hojně využíváno, a to nejen o víkendu.

 

Místní komunikace.

 

V naší obci byly  také opraveny některé  místní komunikace. Tyto práce provedly Technické služby města Poděbrad a celkové náklady na opravy činily 86.000,- Kč.

 

Objízdná trasa  17.10.2005 do 4.11.2005

 

Dle vyjádření Dopravního inspektorátu OŘ PČR Nymburk dojde k úplné uzavírce silnice č. II/329, ulice Husova v Poděbradech – od Jiřího náměstí okolo obchodního domu Slon až nakonec Husovy ulice na  Nymburk. Tato uzavírka silnice se plánuje od 17. října 2005 do 4. listopadu 2005 do 24,00 hodin  z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky.

Jedna objízdná trasa mezi Poděbrady a Nymburkem je vedena oběma směry přes obce  Chvalovice a Kovansko.

Objízdné trasy, které  zasáhnou naší obec :

Směr Poděbrady – Nymburk

Je vedena po silnici č. II/611 ulicí Palackého, zde vlevo na silnici č. III/32916 směr Pátek, přes železniční přejezd, Revoluční ulicí, v Pátku na návsi vlevo na silnici č. III/32917 do Křečkova a přes Budiměřice po silnici č. II/330 do Nymburka.

Směr Nymburk – Poděbrady

Tato trasa je vedena po silnici č. II/330 do Budiměřic, dále přes Křečkov do Pátku a zde pokračuje po silnici č. III/32917 směr Hradec Králové do Choťánek , tam vpravo hlavní silnicí do Poděbrad.

Všechny objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením.

Doporučuje zvýšenou opatrnost na místních komunikacích v době této objížďky, připomínáme nutnost osvětlení cyklistů již v podvečerních hodinách.

 

Rybáři.

 

Přišel podzim a s ním pro rybáře jejich žně v podobě podzimních výlovů rybníků. Na tuto jistě atraktivní podívanou zvou rybáři celou naší veřejnost a především děti.

Program výlovů :

8. října 2005 byl loven rybník „ Hliňák “ společně s rybníkem „ U Lazarů “.

15. října 2005 bude výlov na rybníku „ Velký “

22. října 2005 bude jako poslední sloven rybník „ Skála “

Začátek všech výlovů je hospodářem stanoven na 7,00 hodin.

 

Výbor MO ČRS Pátek upozorňuje své členy na zvýšení členských příspěvků. O zvýšení poplatků bylo rozhodnuto na  konferenci Územního svazu ČRS s platností od 1. ledna 2006.

Nové členské příspěvky :

300,- Kč  - dospělí

100,- Kč – mládež

 50,- Kč – děti

 

Revitalizace rybníka „ Skála “

Ještě do konce  roku, nejpozději zjara roku 2006,  je plánována revitalizace rybníka „ Skála “.

Bude provedena oprava břehů, odbahnění rybníka a chystá se zbudování loviště. Zemní práce by měla provést firma „ Poděbradská blata a.s. “ za spolupráce s rybáři.

 

Výbor ČRS MO Pátek

 

S jakými doklady lze cestovat v rámci EU od 1.1.2006 ?

Pro cestování v rámci států Evropské unie lze používat od 1. ledna 2006 tyto doklady: cestovní pasy České republiky bez strojově čitelných údajů, s lepenou fotografií a deskami zelené barvy. Dále cestovní pasy se strojově čitelnými údaji, tištěnou fotografií  a deskami v barvě burgundské červeně. Tyto pasy lze používat, pokud jim neskončila doba platnosti, která je vyznačena na jejich datové stránce.

Pro cestování lze použít též občanské průkazy České republiky se strojově čitelnými údaji, kterým neskončila doba jejich platnosti a které nemají ustřižený roh. Doba platnosti občanských průkazů je vyznačena na titulní straně v dolní části datových položek.

 

Lední hokej  - HC Pátek .

 

Hokejisté TJ Pátku vstoupili 18. září 2005 prvním zápasem do dalšího ročníku hokejového turnaje

o „ Poděbradský pohár “. Tohoto ročníku se účastní 14 mužstev hokejistů. V základní části            se mužstva utkají ve dvou kolech každý s každým. Pak se bude hrát ve dvou skupinách nadstavbová část o bodové umístění. Všechna utkání se hrají na Zimním stadioně  v Poděbradech.

V první zápasech, které jsme již sehráli, jsme porazili družstvo „Buldoků “ 12 : 1, družstvo             „ Rebelů “ 10 : 0  a mužstvo „ Kopos “  8 : 2 , v průběžném pořadí jsme na první místě.

Rád bych pozval všechny příznivce hokeje na naše zápasy.

 

Termíny utkání :

sobota 15. října  od  10,30 hodin    HC Orvis

sobota 22. října od  20,15 hodin  -   Sokol  Mochov

pátek 28. října  od  10,30 hodin  -  HC Svatbín 

pátek 4. listopadu  od 18,00 hodin   - Kings  Poděbrady

sobota 5. listopadu  od 20,15 hodin  -  TJ Český Brod

neděle 13. listopadu  od 13,00 hodin  - HC SL Poděbrady

sobota 19. listopadu  od 13,45 hodin  -  HC Brkouni

sobota  3. prosince  od 13,45 hodin   - HC Buldoci Poděbrady

sobota 10. prosince  od 10,45 hodin  - HC Rebels

neděle  18. prosince  od 15,45 hodin  -  HC Kopos

pátek 23. prosince od 18,00 hodin  - HC Kouřim

pondělí 26. prosince  od 15,45 hodin  -  HC Dragouni

středa 28. prosince od 16,15 hodin  - HC Orvis

sobota 7. ledna 2006 od 15,30 hodin  -  Sokol Mochov

pátek 13. ledna 2006  od 20,45 hodin  -  HC Svatbín

neděle 22. ledna 2006 od 13,00 hodin – TJ Český Brod

sobota 28. ledna 2006 od 20,15 hodin -  Vikingové

neděle 29. ledna 2006  od 18,30 hodin  -  HC SL Poděbrady

neděle 5. února 2006  od 13,00 hodin  - HC Brkouni

Jindřich Hněvsa

 

 

 

Místní knihovna.

 

I v naší knihovně uspořádáme týden s knihou a internetem. Denně bude veřejnosti přístupný internet i možnost zapůjčení knih. Tato akce se uskuteční v týdnu od 28. listopadu  do 2. prosince, denně bude otevřeno od 8,00 hodin do 16,30 hodin , v pondělí ještě od 17,00 do 19,00 hodin.

Ve středu bude otevřeno pouze přes den do 16,30  hodin.

Mimo tento týden otevřeno pondělí 17,00 – 19,00  a středa 16,00 – 18,00 hodin.

Těšíme se na všechny návštěvníky, poradíme s internetem.

 Kulturní a společenské akce.

 Divadelní spolek „ VOJAN “

V sobotu 26. listopadu 2005  pořádá divadelní spolek „ Vojan “ Libice nad Cidlinou    jubilejní    10. ochotnický bál. Tentokráte rázu „ divadelního “. Bál se uskuteční v sále kulturního domu v Libici nad Cidlinou od 20,00 hodin.

 

 

 

Výstavy .

Polabské muzeum v Poděbradech.

 

1.12. – 30. 12.  -  Vánoční výstava

 

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem.

 

1.12  - 30. 12.  – Lidové Vánoce v Polabí

 

Vlastivědné muzeum Nymburk.

 

Prosinec 2005 – Hračky a hry z muzejních sbírek

 

Výstaviště Lysá nad Labem.

 

18.11. – 20. 11.  Chovatel  2005 – celostátní výstava drobného zvířectva

Polabské vánoční trhy 2005

2.12. – 4.12.  – Mikulášské trhy 2005

2.12  – 4.12.  – Ptačí svět 2005  - výstava exotického ptactva

9.12. – 11.12.  – Stříbrné trhy 2005

16.12. – 18.12. – Zlaté trhy 2005

 

STARKL – zahradní centrum u Čáslavi na Kalabousku.

 

20.10. – 30.10. – Ovocná degustace  - ovocné stromky rovnou s ochutnávkou jejich plodů

27.10. – 23.12.-  Vánoční trhy   - adventní věnce a vánoční svícny vám zhotoví floristky přesně podle Vašeho přání, prodej vánočních stromků od 1. prosince

 

Skanzen Kouřim .

 

3.12. – Tajemné postavy Adventu  - poznáte Barborky, Ambrože, Lucky a klovcové báby

4.12. -  Svatomikulášské obchůzky a Mikulášský trh  - průvody Mikuláše, andělů,  čertů a dalších postav z bývalého mikulášského průvodu ( kominíka, laufrů, vojáka, Turka a dalších )

17.12. – S koledou k Betlému  - chození dětí po koledě ve společnosti muzikantů , tradiční vánoční koledy, prodej vánočních dárků

18.12. – My Ti přinášíme Štědrého večera – sváteční atmosféra bez zbytečného spěchu, draní peří, pouštění svíček po vodě, zpívání koled a pečení cukroví

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí      8,00  – 10,00

Úterý       18,00  – 20,00  

Středa       8,00  – 10,00

Čtvrtek    18,00  – 20,00


V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadě v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v říjnu 2005. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.