P Á T E C K Ý    P L Á T E K

2 / 2005

 

Měsíc zahradníkem, aneb rady pro každého :

 

DUBEN :  

2. a 3. vytrháváme plevel, obracíme půdu, 4. a 5. přihnojíme na květ, nepracujeme s půdou ani rostlinami,   6. a 7. zaléváme, nejlépe brzy ráno,  8. a 9. dokončíme řez jabloní, hrušní a maliní, vyčistíme jahodiště, necháme naklíčit brambory, 10. a 11. k rostlinám zapíchneme opěry, později bychom narušili kořeny,           ze skleníku odstraníme zimní zateplení, 12. až 14.  vysazujeme, rozsazujeme květiny, byliny i trvalky, během dne větráme pařeniště a skleníky, 15. a 16. zaléváme rostliny i stromy, vyséváme přímo na záhony jarní zeleninu, vhodná doba pro založení nového živého plotu, 17. až 19. doséváme trávník, zryjeme záhony ( ničí se plevel ), ošetříme jahody, zakládáme nové, roubujeme ovocné stromy, 20.a 21. vysazujeme kořenovou zeleninu, sázíme brambory, vyséváme zimní mrkev a doséváme trávník,  22. až 24. sázíme a vyséváme květiny, sbíráme pampelišky na med, nezaléváme – šíří se škůdci, 25. a 26. zaléváme, vysazujeme listovou zeleninu a letničky, 27. a 28. vysazujeme plodovou zeleninu, vyséváme pnoucí rostliny, postřiky bojujeme proti škůdci. 29. nepracujeme s půdou, 30. sázíme brambory, převracíme půdu, pod keře a růže přidáme drcenou kůru

KVĚTEN :

1. a 2. ostříháme odkvetlé rostliny a dřeviny, přihnojíme na květ,aplikujeme postřiky proti škůdci,                 3. a 4. zaléváme brzy ráno nebo večer, 5. až 7. nakypříme půdu pod ovocnými dřevinami a přihnojíme je,     8. a 9. nemocné rostliny ořežeme, okopáváme , zakládáme kompost, 10. a 11. vyséváme a vysazujeme květiny, byliny a brokolici, přihnojujeme na tvorbu květů, odstřiháváme odkvetlé květy z cibulovin i trvalek, 12. až 14. zaléváme i ovocné stromy, rostliny potřebují dostatek vody, vyséváme salát, pažitku, bylinky, zpevňujeme břehy řek a potoků, drenážujeme , odvodňujeme a opravujeme studně, 15. a 16. zakládáme nový trávník, doséváme starý, roubujeme ovocné stromy – jádroviny, 17. až 19. vysazujeme letničky, popínavé rostliny, pozdní zeleninu, přepichujeme rostlinky vysévané v březnu, po ránu okopáváme , 20. a 21. sbíráme pampelišky na med, vyséváme trvalky, vysazujeme mečíky, vodní rostliny, slaměnky, ostříháme odkvetlé jarní trvalky, balkónové květiny zaštipujeme – rozkošatí, očkujeme růže, nezaléváme – šíří se škůdci,                   22. a 23.  zaléváme časně ráno nebo večer, při nočním mrazu kvetoucí stromy zalijeme a zamlžíme, přihnojujeme, 24. a 25. vysazujeme fazole, hrách, okurky, rajčata, patisony,  popínavé nebo pnoucí trvalky   a dřeviny, 26. vytrháváme plevel, 27. přihnojujeme na růst kořene, okopáváme rostliny, sklízíme první  úrodu, 28. a 29. odstříháme odkvetlé a nemocné výhony růží, okopeme je, stříháme bylinky na vaření, zabráníme tím kvetení, odlamujeme semeníky u cibulovin, u šeříku a rododendronu ulamujeme odkvetlé květy, 30. a 31.zaléváme rostliny, nezapomínáme na ovocné stromy, u rajčat a růží nelijeme vodu na listy      ( jsou náchylné k houbovým chorobám ), salát trháme ráno

ČERVEN :

1. zaléváme rostliny, nejlépe časně ráno nebo večer, nesklízíme úrodu -  pouze k okamžité spotřebě,                 2. a 3. sbíráme jahody, třešně, začínáme sklízet angrešt a rybíz, 4. a 5. vyséváme pozdní mrkev a červenou řepu, zakořeňujeme zelené větévky okrasných dřevin, vytrháváme plevel, 6. až 8.  rostliny, kterým se nedaří  – ořežeme, odlamujeme semeníky u cibulovin i trvalek, zaštipujeme balkónové květiny, odstřihujeme odkvetlé výhony růží, větráme ve sklenících, 9. a 10. zaléváme rostliny, sázíme pórek , salát a listovou zeleninu, sekáme trávník, nesklízíme úrodu – jen k okamžité spotřebě, vhodné dny pro práci s vodou – odvodňování, drenážování.., 11. až 13. pečujeme o trávník – sekáme, prohrabujeme, důkladně zavlažíme jahody, 14. a 15. vyséváme pozdní zeleninu, po ránu okopáváme rostliny, 16. až 18. vyséváme dvouletky, vysazujeme vodní rostliny, jarní cibuloviny vyjmeme z půdy a necháme zatáhnout a doschnout, odstraňujeme nezaléváme – šíří se škůdci, 19. a 20. zaléváme , vyséváme listovou čekanku, čínské zelí, vysazujeme předpěstovanou zeleninu  ( pórek, kedlubny, květák, kapustu, salát…), 21. sbíráme bylinky, sklízíme léčivky, 22. nesázíme, přihnojujeme ( poslední hnojení dřevin a růží ), 23. nepracujeme s půdou ani rostlinami, 24. záhony kypříme a odplevelujeme, okopáváme okolo ovocných stromů, sklízíme úrodu, 25. a 26. bojujeme se škůdci, sklízíme cibule hyacintů, tulipánů i šafránů, zabráníme tím napadení chorobami a škůdci, 27. a 28. zaléváme rostliny brzy ráno nebo večer, sázíme a vyséváme ledový salát, čínské zelí, květák a zimní zelí, nesklízíme,pouze k okamžité spotřebě, 29. a 30.  sklízíme úrodu – jahody, třešně, maliny, rybíz a  angrešt

 

Zprávy z OÚ Pátek za 1. čtvrtletí roku 2005.

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 18. ledna 2005 ( 1 / 2005 ) :

 

-         zastupitelé odložili projednávání „ Inventury 2004 “ na příští zasedání

-         starosta informoval o jednání o prodeji s vítězem soutěže o koupi objektu KOS, firmou Kamenictví a cementářství F&K, Fiala Miroslav, byla potvrzena konečná původní lhůta pro jednání do 31.1.2005, po tomto termínu bude jednáno s dalším zájemcem

-         zastupitelstvo bylo seznámeno se skutečností zjištěnou Krajskou hygienickou stanicí v Nymburce o absenci rozborů vody za rok 2003 a 2004

-         bylo uloženo postupovat při záborech veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky číslo 1 / 2004  o místních poplatcích

-         byla projednána a schválena zrušovací vyhláška číslo 1 / 2005, kterou se ruší místní vyhláška číslo 2 / 1993 o  veřejném pořádku a čistotě obce

-         zastupitelé byli seznámeni s výsledky kontroly plateb pojistného a důchodového zabezpečení     ze dne 9.12.2004 , které vzalo na vědomí

-         starosta informoval o možnosti směny pozemků v areálu Poděbradská blata a.s.

-         na návrh místostarosty obecní zastupitelstvo rozhodlo o přenechání neprodaného svářecího agregátu z areálu KOS společnosti Poděbradská blata a.s. výměnou za služby ( sečení              a mulčování plevelů na polních cestách a veřejných prostranstvích, v zimním období odstraňování sněhu )

Diskuse :

 Pan Jindřich Hněvsa seznámil zastupitelstvo s umístěním páteckých hokejistů v  „ Polabském poháru “ a přednesl žádost místního oddílu hokeje o příspěvek cca 10.000, - Kč na zakoupení nových dresů.

Zastupitelé souhlasili a zapracovali tuto žádost do rozpočtu na rok 2005.

 

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 22. února 2005  ( 2 / 2005 ) :

 

-         zastupitelé odložili projednávání „ Inventury 2004 “na příští zasedání

-         byl projednán a schválen rozpočet Obce Pátek na rok 2005

-         zastupitelstvo rozhodlo oslovit při prodeji objektu KOS zájemce s druhou nejvyšší cenovou nabídkou, kterým je pan Petr Kolář – truhlářství, Husova 747 / II, Poděbrady

-         zastupitelé nemají námitek proti konceptu Územního plánu Obce Kouty ani proti zadání Územního plánu Obce Okřínek

-         byla projednána a schválena žádost pana Martina Müllera, Pátek 170, o povolení stavby, připojení kanalizační přípojky a vjezdu na pozemek čp. 11  

-         starosta informoval přítomné o přípravě výběrového řízení na zajištění dodávky vody              pro objekty, kde je kontaminovaná voda, které provede MěÚ Poděbrady

Diskuse :

1)       Kdy bude opravena komunikace u čp. 179 ?

Úprava bude provedena nejpozději v měsíci srpnu 2005.

2)      Proč ještě nebylo jednáno s občany, kteří neoprávněně užívají veřejné prostranství ?

Pro zaneprázdnění starosty a místostarosty nebyl tento problém ještě řešen.

3)      Bude obecní úřad zřizovat pracovní místo účetního a administrativního pracovníka ?

Toto bude předmětem příštího zasedání.

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne  22. března 2005 ( 3 / 2005 ) :

 

-         zastupitelé schválili inventarizaci roku 2004

-         obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí úpravu odměny starosty, vypočtenou dle nařízení vlády 337 / 2004 Sbírky zákonů č. 697 / 2007 ( příloha 1 ), dále dle této přílohy rozhodlo o zvýšení odměny místostarosty, u ostatních zastupitelů bylo rozhodnuto o ponechání původní výše odměn

-         bylo schváleno navýšení finančního příspěvku pro MŠ Pátek o 75.120,- Kč na dotaci mezd

-         zastupitelé souhlasí se zněním smlouvy o čerpání vody, uzavřené mezi Obcí Pátek a MŠ Pátek  a také Diakonií Pátek

-         bez výhrady bylo schváleno uzavření hospodaření Obce Pátek za rok 2004

-         zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření svazku obcí Cidlina

-         bylo rozhodnuto o zřízení pracovního místa pro vedení účetnictví a  administrativy od 1.7.2005

-         starosta informoval, že zájemce o odkoupení KOS s druhou nejvyšší cenovou nabídkou dosud na vyzvání nereagoval, zastupitelé rozhodli, že po uplynutí měsíce března 2005 bude osloven další zájemce o tento objekt

-         byla schválena žádost pana Petra Serbuse, Pátek 9, o zpevnění vjezdu na pozemek čp. 9

Diskuse :

Pan Jaroslav Pražák informoval o provedení kontroly neoprávněného záboru veřejného prostranství.

 

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech : 26. dubna , 24. května  a 28. června 2005 vždy od 19,30 hodin.

Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

Jubilea.

 

V druhém čtvrtletí roku 2005 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

Pan Petr Peřina, Pátek 24

Paní Hana Stejskalová, Pátek 165

Pan Jiří Dvořák, Pátek 119

Pan Oldřich Šafránek, Pátek 140

Paní Marta Kroupová, Pátek 116

Paní Božena Plačková, Pátek 52

Paní Marie Horynová, Pátek 80

 

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

 

 

Zájem či nezájem.

 

Marně čekáme na vyjádření čtenářů – obyvatel Pátku k vydávání  tohoto čtvrtletníku. Zatím přišel jen jeden názor, že je zbytečné sdělovat výsledky fotbalových zápasů a umístění místních fotbalistů. Také Vás to nezajímá ? Vadí Vám i jiné pravidelné rubriky ? U piva  se ozývá každý, ale….

Nebo se Vám zdá být Pátecký plátek zbytečným ? Pokud ne, těšíme se na Vaše názory a na Vaše příspěvky.

 

Možno poslat elektronickou poštou – knihovna@obecpatek.cz

 

 

 Sdělení Obce Pátek.

 

Poplatky – popelnice.

Poplatky za popelnice je nutno zaplatit do 15. dubna ( 50 % ) , zbytek do 15. října 2005. Roční poplatek je 360,- Kč na osobu.

Do 30. dubna  budou popelnice vyváženy každý týden, od 1. května 2005 do 30. září 2005 pouze     1 x za čtrnáct dní. 

Poplatky je možno zaplatit pouze v úředních hodinách na OÚ Pátek.

 

Svoz nebezpečných odpadů.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad bude od obyvatel odebírán v sobotu 30. dubna 2005 v čase 8,00 až 8,45 hodin v prostoru před hostincem na návsi.

Jedná se o televizory, lednice, mrazáky, autobaterie a pneumatiky ( pouze z osobních automobilů ), barvy, zářivky.

 

Třídění odpadu.

Prosíme spoluobčany, aby odkládali do sběrných nádob zdeformované -  stlačené  plastové lahve   a papírové kartony,  tím se více využije kapacita těchto kontejnerů. Častým zbytečným vyvážením odpadů z kontejnerů se zvyšují náklady na likvidaci odpadů pro obec, později i pro občany.

 

Pracovní místo na OÚ Pátek.

Obec Pátek nabízí pracovní příležitost  na místo pro vedení podvojného účetnictví a administrativy obce od 1. července 2005. Požaduje – ÚSO s ekonomickým zaměřením, znalost podvojného účetnictví, práce na PC. Nepravidelná pracovní doba.

Přihlášky možno podávat do 31. května 2005 na OÚ Pátek.

 

Závady na kanalizaci.

Závady na kanalizaci se hlásí nejdříve  na telefon 603 959 079 pan Jindřich Hněvsa, teprve potom na telefon 323 661 814

 

Dětský den.

V sobotu 28. května 2005  proběhnou oslavy dětského dne v naší obci. Již tradičně se dopoledne uskuteční rybářské závody, sraz u rybářské chaty v 7,30 až 8,00 hodin. Odpoledne od 14,00 hodin bude na hřišti „ Dětský karneval “ s hudbou a soutěžemi. Proběhne vyhodnocení masek.

 

 

 

 

Honební společenstvo Pátek.

 

Zpráva o odlovu zvěře  ve společenstevní honitbě Pátek za rok 2004.

Srnec 14 ks, srna 6 ks, srnče 2 ks, prase divoké 9 ks, liška 7 ks, zajíc 67 ks, bažant 99 ks, kachna 150 ks

Porovnání jarních sčítaných stavů s doporučenými kmenovými ( uvedeny v závorce ).

Srnec 24 ks ( 20 ), srna 24 ks ( 20 ), srnče 24 ks ( 10 ),  prase divoké 0 ks ( 0 ), liška – ks ( - ),     zajíc 380 ks ( 387 ), bažant 240 ks ( 300 ), kachna divoká 50 ks ( 0 ),  králík divoký 20 ks ( 0 ), koroptev  45 ks ( 0 )

V roce 2005 bude  nakoupeno a odchováno 300 ks kachen divokých.

 

Zpráva byly zpracována podle informací mysliveckého hospodáře pana Milana Volejníka.     

 


 

              TJ PÁTEK rozlosování jaro 2005

 

 

družstvo"A"

družstvo"B"

dorost

žáci

23.3.so

 

 

 

 

27.3.ne

Lysá n/L. B - Pátek A  15,00

Pátek B - Všechlapy B  15,00

 

Pátek - Křinec  13,00

2.4.so

Pátek A - Polaban Nbk B  16,30

Kam.Zboží A - Pátek B  16,30

 

Dymokury - Pátek  10,00

3.4.ne

 

 

 

 

9.4.so

 

 

Pátek - Slovan Pdy  10,00

 

10.4.ne

Kostomlaty - Pátek A  16,30

Pátek B - Straky A  16,30

 

Pátek - Loučeň  14,30

16.4.so

Pátek A - Milovice A  17,00

Kounice B - Pátek B  17,00

Hr. Jeseník - Pátek  10,00

 

17.4.ne

 

 

 

Pátek - Sadská  10,00

23.4.so

AFK Nbk - Pátek A  17,00

 

volno

Kounice - Pátek  10,00

24.4.ne

 

Pátek B - Kostel. Lhota  17,00

 

 

30.4.so

Pátek A - Krchleby A  17,00

 

Pátek - Běrunice  10,00

 

1.5.ne

 

Pátek B -AFK Sadská B 17,00

 

Pátek - Milovice  15,00

7.5.so

Běrunice - Pátek A  17,00

Kovanice A - Pátek B  17,00

Kostomlaty - Pátek  10,00

 

8.5.ne

 

 

 

Městec Kr. - Pátek  15,00

14.5.so

 

 

Pátek - Poříčany  10,00

 

15.5.ne

Poříčany A - Pátek A 17,00

Pátek B - Poříčany B  17,00

 

Pátek - Hr. Jeseník  15,00

21.5.so

Pátek A - Opočnice  17,00

Tatce A - Pátek B  17,00

AFK Nbk - Pátek  14,30

AFK Nbk - Pátek  10,00

22.5.ne

 

 

 

 

28.5.so

 

 

Pátek - Litol  10,00

 

29.5.ne

Bohemia PdÌ B Ì Pátek A  17,00

Pátek B - Lipník  17,00

 

Pátek - Slovan Pdy  15,00

4.6.so

Pátek A - Hořátev  17,00

 

Kam. Zboží - Pátek  10,00

 

5.6.ne

 

Přerov n/L.A - Pátek B  17,00

 

Lysá n/L. A - Pátek  9,00!!!

11.6.so

Vrbice - Pátek A  17,00

 

 

 

12.6.ne

 

Pátek B - Všejany  17,00

 

 

18.6.so

Pátek A - Semice B  17,00

 

 

 

19.6.ne

 

Sokoleč B - Pátek B  17,00

 

 


TJ Pátek.

Lední hokej HC Pátek.

 

Oddíl ledního hokeje se opět zúčastnil dalšího ročníku o „ Poděbradský pohár “. Tato soutěž         je uzavřená a hraje se od konce září 2004, pravidelně týden, co týden, na zimním stadioně                   v Poděbradech až do 9. dubna 2005.

Naši hokejisté pod vedením nového kapitána Zdeňka Kafky a hlavního manažera Josefa Stisky, který velice citlivě složil jednotlivé formace, podávají vynikající výkony. V  konkurenci dvanácti družstev skončil HC Pátek po základní části, kdy se hrálo ve dvou kolech každý s každým, jen vinou horšího skóre na druhém místě. Poté se soutěž rozdělila na dvě skupiny ( mužstva na sudých místech jedna skupina,  mužstva na lichých místech druhá skupina ). Ve skupinách se ve dvou kolech opět utká každý s každým. Vítězové těchto skupin se potkají ve finále. V těchto dnech zbývá našim hokejistům sehrát ještě jednou utkání, které ale už nemůže zabránit účasti HC Pátek            ve finále.

Jen pro připomenutí, v loňském roce jsme skončili celkově na druhém místě za HC SL Poděbrady   a s tímto soupeřem se 9. dubna střetneme v přímém souboji o celkové prvenství.

Hokej je náročná hra jak na fyzičku, tak i co se týče financí. Letošní sezóna nás stála 33.000, - Kč. Každý hráč přispěl částkou 2.100, - Kč, od mateřské TJ Pátek jsme dostali 10.000, - Kč, za což jim chceme poděkovat i touto cestou. Zároveň chceme poděkovat Obecnímu úřadu Pátek za příspěvek 10.000, - Kč na zakoupení nových dresů ( 16 dresů celkem stálo 18.000,- Kč ) a panu J. Buluškovi za zakoupení stulpen.

Barvy HC Pátek v tomto ročníku hájili : Josef Stiska, Petr Bulušek, Jindřich Hněvsa, Pavel Kafka, Zdeněk Kafka, Michal Svoboda, Aleš Svoboda, Zbyněk Svoboda, Zdeněk Bek, Dušan Bek, Jiří Necid, Mates Prokeš, Lukáš Polnický, Petr Nedbalý, Jan Bedrna, Jiří Karlos a Jiří Kršák.

Tabulka základní část :


1�  Orvis                                   

2�  Pátek

3�  HC SL Poděbrady

4�  Dragouni

5�  HC Český Brod

6�  Kopos Kolín

7�  Sadská

8�  HC Svatbín

9�  Buldoci Poděbrady

10�                        Rebelové

11�                        Vikingové

12�                        Kouřim

22-17-2-3

22-17-2-3

22-15-2-5

22-13-2-7

2212-2-8

22-12-1-9

22-9-4-9

21-8-3-11

22-7-0-15

21-5-1-15

22-4-2-16

22-2-1-19

176:47  36

153:74  36

138:61  32

115:77  28

99:101  26

113:83  25

85:89    22

82:110  19

81:131  14

62:155  11 

52:121  10

68:169  5


Tabulka nadstavbová – část A :


1.      HC SL Poděbrady

2.      Orvis

3.      Sadská

4.      HC Český Brod

5.      Buldoci  Poděbrady

6.      Vikingové

9-8-1-0

8-6-1-1

9-4-0-5

9-4-0-5

8-2-0-6

9-1-0-8

59:17  17

30:16  13

39:32  8

27:31  8

20:40  4

17:55  2


Tabulka nadstavbová  - část B :


1.      Pátek

2.      Kopos Kolín

3.      Dragouni

4.      Kouřim

5.      HC Svatbín

6.      Rebelové

8-8-0-0

7-5-0-2

7-4-0-3

7-2-0-5

8-2-0-6

9-2-0-7

93:19  16

43:26  10

39:27  8

29:51  4

22:49  4

21:75  4


Všechny fanoušky a přátele hokeje zveme na zimní stadion v Poděbradech na finálové utkání  v sobotu 9. dubna 2005 od 17,30 hodin.

TJ Pátek – oddíl kopané.

Výsledky ankety „ Pátecký fotbalista roku 2004 “

Kategorie žáků :   Petr Poláček ( 11 hlasů ), David Fejfar ( 10 ), J.Vaněk,  Zych ( po 6 ), ॽižka ( 4 ), Novák ( 2 ), po 1 hlasu – Haltuch, Hartman, J.Šafránek, Suchánek, Rašek, M.Vaněk, Svoboda

Kategorie dorostenců :   Zdeněk Bureš ( 23 hlasů ), Jakub Junek ( 10 ), David Šafránek ( 5 ), S.Moravec ( 4 ), T.Zumr ( 3 ), po 1 hlasu – T.Paule, L.Staněk

Kategorie dospělých :  Botnari ( 12 hlasů ), Martin Vančura, Miloš Vančura ( po 6 ), J. Bulíř ( 5 ), T.Bezděčný, P.Vančura ( po 3 ),  Forman, Kadlec, Major ( po 2 ), po 1 hlasu – J.Čáp, M.Svoboda, Miroslav Mrázek, Z.bek, P.Modráček, D.Bek

Kategorie trenér, vedoucí asistent : Jan Jirásek ( 10 hlasů ), P.Bartheldy, M.Kadlec ( po 7 ), P.Peřina ( 6 ), Miloš Mrázek, R.Šafránek ( po 5 ), po 2 hlasech – J.Bulíř st., V.Vaněk a B.Zvolský

 

TJ Pátek pořádala 11. března 2005 sportovní ples. Děkujeme touto cestou všem sponzorům             a členům TJ za ceny do tomboly a také všem těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu.

 

 

EU soutěž.

Do 15. května 2005 mají všichni občané ČR starší 18 let jedinečnou možnost zúčastnit se velké vědomostní soutěže, která je zaměřena na znalosti o Evropské unii. Hlavní výhrou bude                pro 30 nejlepších šestidenní poznávací návštěva významných evropských institucí, spojená s prohlídkou měst v Belgii, Francii a Lucembursku ( např. Evropský parlament,  stálé zastoupení ČR při EU, dále města Antverpy, Brusel, Lucemburk, Štrasburk či Waterloo ). Soutěž tvoří          100 otázek, které jsou rozděleny podle obtížnosti do pěti bloků. Pokud chcete vědět o naší soutěži více nebo se jí zúčastnit, všechny potřebné informace naleznete na  www.evropskestranky.cz

 

Výměna občanských průkazů.

Státní občané ČR jsou povinni provést výměnu OP bez strojově čitelných údajů, vydaných             do 31.12.1994, za nové OP nejpozději do 31.12.2005. Žádost je třeba předložit nejpozději             do 30.11.2005.Toto nařízení se týká všech OP , i těch, kde je uvedena doba platnosti neomezeně.

 

Výměna řidičských průkazů.

Do konce tohoto roku je potřeba si nechat vyměnit řidičské průkazy s datem vydání do 31.12.2000. Výměna těchto průkazů je zdarma,  trvá nejdéle 20 dní. Je třeba mít s sebou : doklad totožnosti            - občanský průkaz nebo cestovní průkaz, jednu fotografii 35mm x 45mm ( jako na občanský    průkaz ),  původní řidičský průkaz, tiskopis žádosti, jenž dostanete, můžete vyplnit na místě.  Žádost nemůže podle zákona podat nikdo jiný než řidič. Nové řidičské průkazy jsou podle vzoru EU  a mají více ochranných prvků.

 

Bruslení na ZS Poděbrady.

Poslední možnost zabruslit si na ledové ploše na klasických bruslích v Poděbradech bude v neděli 10. dubna od 13,00 hodin.

Poprvé na kolečkových bruslích je možno vyzkoušet speciální povrch na ZS Poděbrady v neděli   17. dubna od 13,00 hodin.

 

Sportovní akce .

3. dubna  - Jarní jezdecké závody v Poděbradech

17. dubna – Dubnové jezdecké závody

9. dubna – Dálkový turistický pochod Praha – Poděbrady, Mistrovství republiky v rychlochůzi

4. a 5. června – Triatlon, Velká cena Poděbrad ( silniční běh na 10 km ), Mistrovství republiky                v triatlonu,  nezávodní minitriatlon

11. a 12. června – Červnové jezdecké závody

12. června – Běh Terryho Foxe

17. až 19. června – Mezinárodní šampionát mažoretek

Kulturní a společenské akce.

21. až 24. dubna – Poděbradské dny poezie – 43. ročník festivalu

22. dubna – Den Země ( na Jiřího náměstí v Poděbradech )

28. května – Den dětí – oslava Dne dětí v Zámecké zahradě

12. až 15. května – FEMAD – festival amatérské divadelní tvorby

3. a 4. června – Slavnosti krále Jiřího – historické slavnosti

 

Výstavy .

Polabské muzeum v Poděbradech.

1.5. – 17.7. – Toulky českou křídou

1.5. -30.5. – Muzeum – karikatury a Polodrahokamy

1.5. – 31.10. – Válka v Poděbradech

1.6. – 30.6. – Slavko Horyna – Obrazy

 

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem.

Do 8.5. – Jaro na vsi

15.5. – 31.10. – Ze starých vesnických řemesel a živností,Háčkem a jehlicí,

Kapličky a zvoničky  na Nymbursku.

 

Výstaviště Lysá nad Labem.

21.4.    – 24 .4. – NARCIS 2005 – výstava cibulovin

27.5. – 4.6. – NATURA VIVA 2005 – vše pro myslivce, rybáře a včelaře

14.7. – 17.7. – KVĚTY 2005 – celostátní výstava květin , zahradnické trhy

 

Zahrada Bittman - Dymokury.

22.5. – 24.5. – Den otevřených dveří ( 8,00 – 18,00 hodin ), aranžování suchých květin, dárková vazba, svatební kytice, pokojové květiny, prodej sadby, keřů, květin, sukulentů a kaktusů

 

STARK – zahradní centrum u Čáslavi na Kalabousku.

24.3. – 17.4. – Velká jarní výstava – svěží květy a voňavá zahradní show

14.4. – 30.4. – Trh s letničkami a balkónovými rostlinami

28.4. -15.5. – Prezentace kvetoucích rododendronů

5.5. -15.5. – Přehlídka nejoblíbenějších hortenzií

9.6. -30.6. –Barevné živé ploty z kvetoucích keřů

1.7. -31.7. – Na růžích ustláno…

 

 

 

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí      8,00  – 10,00

Úterý       18,00  – 20,00  

Středa       8,00  – 10,00

Čtvrtek    18,00  – 20,00


V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadě v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v dubnu 2005. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.