P Á T E C K Ý P L Á T E K

2 / 2004

Počasí podle stoletého kalendáře.

Duben :

1.2. a 2.4.vítr, déšť, od 3.4. do 10.4. sníh, 14.4. a 15.4. krásně, 22.4. déšť, 23.4. až 30.4. nestálé počasí

Květen :

Od 1.5. do 6.5. krásné počasí, teplo, od 8.5. do 17.5. deštivo, od 18.5. do 24.5. jasno a vítr, 25.5. až 29.5. sychravo, 30.5. a 31.5. krásně

Červen :

Od 1.6. do 21.6. krásně teplé počasí, od 22.6. do 30.6. bouřky, deště

Délka dne a noci.

Duben :

V dubnu přibývá dne o 1 hodinu a 48 minut ( 1.4. – délka dne12:56, délka noci 11:04 )

Květen :

V květnu přibývá dne o 1 hodinu a 22 minut ( 1.5. – délka dne 14:44, délka noci 9:16 )

Červen :

V červnu zpočátku přibývá dne o 17 minut, ku konci ubývá o 5 minut

( 1.6. – délka dne 16:06, délka noci 7:54 )

Čtvrti měsíce.

5.4 . – Úplněk 13:03 LČ, 12.4. – Poslední čtvrť 5:46 LČ, 19.4. – Nov 15:21 LČ

27.4. – První čtvrť 19:32 LČ

4.5. – Úplněk 22:34 LČ, 11.5. – Poslední čtvrť 13:04 LČ, 19.5. - Nov 6:52 LČ

27.5. - První čtvrť 9:57 LČ

3.6. - Úplněk 6:20 LČ, 9.6. - Poslední čtvrť 22:02 LČ, 17.6. - Nov 22:27 LČ

25.6. - První čtvrť 21:08 LČ

Úkazy na nebi.

8.4. – Přízemí 4:00 LČ, 19.4. – Slunce vstupuje do znamení Býka 19:50 LČ,

24.4. – Odzemí 2:00 LČ

6.5. – Přízemí 7:00 LČ , 20.5. – Slunce vstupuje do znamení Blíženců 18:59 LČ,

21.5. – Odzemí 14:00 LČ

3.6. – Přízemí 15:00 LČ, 17.6. – Odzemí 18:00 LČ, 21.6. – Slunce vstupuje do znamení Raka 2:57 LČ = začátek astronomického léta = Letní slunovrat

 

 

Zprávy z OÚ Pátek.

Informace z naší obce za 1 čtvrtletí roku 2004.

 

 

Dne 27. ledna 2004 ( 1 / 2004 )

Zastupitelé projednali a berou na vědomí:

Zastupitelstvo schválilo :

Bylo projednáno :

- zadání územního plánu obce Kouty

Dne 24. února 2004 ( 2 / 2004 )

Zastupitelé projednali a berou na vědomí :

Zastupitelstvo odsouhlasilo :

 

Byla projednána :

projektové dokumentace

Dne 23. března 2004 ( 3 / 2004 )

Zastupitelé projednali a schválili :

Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí :

Bylo jednáno :

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :

20. dubna 2004 , 25. května 2004 a 22. června 2004 vždy od 19 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

Jubilea.

V druhém čtvrtletí roku 2004 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Paní Věra Svobodová, Pátek 19

Pan Vojtěch Tkadlec, Nové Mlýny 39

Pan Václav Brtek, Pátek 50

Pan Alexandr Kollmann, Pátek 154

Paní Stanislava Kolbabová, Pátek 127

Všem srdečně blahopřejeme !

Sdělení OÚ Pátek.

 

Veřejná schůze.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční 20. dubna 2004 od 19,00 hodin v sále místního hostince. Bude projednáno průběžné připojování na tlakovou kanalizaci.

Dalším bodem jednání bude informace o možnosti připojení na internet.

Upozornění spoluobčanům.

Prosíme spoluobčany, kteří bydlí na sídlišti, aby do nově vybudované dešťové kanalizace nevypouštěli žádné domovní splašky, pokud chtějí, aby tato kanalizace byla do budoucnosti funkční.

Nebezpečný odpad.

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v měsíci květnu. Přesný termín bude ohlášen místním rozhlasem.

Svoz odpadu.

Zimní svoz končí 30. dubna 2004.

V letním období bude probíhat svoz odpadu jednou za čtrnáct dní, v květnu bude svoz v těchto termínech : 14. května 2004 a 28. května 2004.

Sběr železa.

V sobotu 30.dubna 2004 proběhne od 16.00 hodin v naší obci tradiční sběr železného šrotu.

Dětský den.

V sobotu 29. května 2004 od 8,00 hodin se uskuteční tradiční “ Rybářské závody pro děti ”, které v rámci oslav dětského dne pořádají místní rybáři.Termín konání dětského dne na místním fotbalovém hřišti bude stanoven dodatečně.

Volby do Evropského parlamentu.

Volby proběhnou v pátek 11. června 2004 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 12. června od 8,00 do 14,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Pátek.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu svého úředně hlášeného trvalého pobytu. Občan hlasuje osobně a prokazuje se platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Již nyní lze požádat o voličský průkaz a pak hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Žádost o vydání průkazu voliče musí být písemná a doručena na obecní úřad do 27. května 2004.

Všechny informace k volbám budou k dispozici na vývěsce před OÚ Pátek.

Divadelní představení.

V sobotu 29. května 2004 se uskuteční zájezd do Divadla na Vinohradech na představení “ LO LUPENDO ” aneb Tenor na roztrhání.

Je to bláznivý příběh talentovaného, ale nesmělého a opomíjeného človíčka, který čeká na svoji příležitost. Dojemné lidské okamžiky se tu střídají s výbuchy slovní a situační komiky. Svižný sled zápletek pak vyústí v závěrečný bláznivý kolotoč záměn osob a přesně do sebe zapadajících omylů a náhod.

Premiéra proběhla 9. dubna 2004.

Představí se tito herci : Václav Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata Adamovská / Barbora Munzarová, Jana Marková, Hana Maciuchová / Gabriela Vránová, Ladislav Hampl / Michal Novotný.

Doprava do Prahy zajištěna autobusem. Vstupenky v částce 50,- až 200,- Kč.

Zájemci se mohou hlásit u paní Ivety Procházkové.

 

Kostel Svatého Vavřince.

V rámci rozpočtu obce bude vybudováno veřejné osvětlení v ulici od Lazarova mlýna až k hřbitovu.

Dále při rekonstrukci elektrické sítě nízkého napětí bude proud zaveden i ke kostelu Svatého Vavřince na hřbitově.Proto zde zveřejňujeme osobní prosbu našeho pana faráře.

Vážení občané,

Prosíme Vás o Váš příspěvek na elektrifikaci kostela Sv. Vavřince v Pátku. Jedná se o jedinou kulturní památku v obci, a proto bychom ji chtěli předat dalším generacím v dobrém stavu.

Za Váš příspěvek srdečně děkuji. Budete ho moci předat zástupcům farní obce během měsíce května při jejich osobní návštěvě.

Administrátor Páter Ing. Z. Novák

Rybářský svaz v Pátku.

Pátečtí rybáři budou dne 16. dubna 2004 na své výroční členské schůzi hodnotit výsledky své práce za rok 2003. S některými výsledky a informacemi o činnosti rybářů chceme již v tomto Páteckém plátku seznámit naše spoluobčany.

Členskou základnu tvoří k dnešnímu dni 52 dospělých, 2 mládežníci do 18ti let a 8 dětí do 15ti let. Každý rok, a bude tomu tak i letos, pořádáme u příležitosti MDD “ Dětské rybářské závody.” V průměru se jich zúčastňuje 35 dětí.

Jaký byl tedy rok 2003 ?

Ten, kdo se zúčastnil jarních výlovů na vlastní oči viděl, že se hospodář se svými spolupracovníky o chov ryb starají více než dobře. Při jarním výlovu bylo sloveno :

K 1 ( plůdek ) – 22 000 kusů, K 2 – 1420 kusů, K 3 – 910 kusů, K 4 – 50 kusů a 60 kusů generačních ryb, amura – 100 kusů a 200 kusů tolstolobce.

Na udici v roce 2003 ulovili naši rybáři celkem 858 kusů ryb o hmotnosti 1581 kg. Jenom kapra o průměrné váze 2,20 kg bylo uloveno 641 kusů. Aby bylo dosaženo těchto výsledků, museli členové odpracovat na svém revíru 1260 brigádnických hodin.

Závěrem chceme poděkovat za celoroční spolupráci Obecnímu úřadu v Pátku, místnímu hasičskému sboru, mysliveckému sdružení a sportovcům.

Našim členům přejeme do nastávající rybářské sezóny, která začíná 1. května , hodně rybářského štěstí a bohaté úlovky.

Za výbor MO ČRS Pátek sepsal p. J. Pražák

Branické divadlo.

V sobotu 17. ledna 2004, za mrazivého slunečného počasí, uspořádala Obec Pátek zájezd na odpolední představení do Branického divadla,které uvedlo komedii “ Láska , sex a žárlivost”, plnou italského temperamentu, francouzského šarmu, manželských nedorozumění a rafinovaností, ale především spoustou legrace. Svými perfektními výkony nás zaujali a pobavili například A. Gondíková, I. Andrlová, L. Zedníčková a V. Beneš. Všichni diváci, bez ohledu na věkovou kategorii, se výborně bavili a příjemně strávili sobotní odpoledne.

Sportovní ples.

Již tradičně se uskutečnil v sobotu 13. března 2004 od 20,00 ples sportovců, pořádaný TJ Pátek v místním hostinci.K tanci a poslechu vyhrávala hudební skupina pana Vlasáka. Jako vždy nechyběla bohatá tombola.

Jelikož je to již poslední pravidelný ples, který je v naší obci pořádán, byl o něj velký zájem , mezi mladými i staršími.Takže záhy byl sál zaplněn tancechtivými spoluobčany, ale i jejich přáteli, kteří jsou pravidelnými návštěvníky tohoto plesu. Všichni si s chutí zatancovali a dobře se pobavili.

 

 

 

Sportovec roku 2003 Poděbrad.

Veřejná anketa :

  1. mažoretky Třísková a Formánková
  2. šipkař Jakub Zach
  3. stolní tenista Tomáš Pavelka

Odborná komise – jednotlivci :

  1. Tomáš Pavelka ( stolní tenis )
  2. Tomáš Šerých ( bojové umění – vombat sambo )
  3. Jan Ruml ( kanoistika )

Odborná komise – sportovní oddíly :

  1. střelecké družstvo mužů SSK Bohemia
  2. hokejový tým HC Poděbradka
  3. žákovský tým fotbalistů Bohemia Poděbrady

Fotbal po podzimní části sezóny.

Střelci okresního přeboru:

Z našich fotbalistů se umístili – na 1. místě s 13ti góly – Jaromír Bulíř , na dalších místech Tomáš Bartheldy s 6 góly a Miloš Vančura se 4 góly

“ Sociálka ”

Sociální agenda se od dubna převedla z pověřených obcí na úřady práce. Kanceláře na Nymbursku zůstávají na stejných místech – Nymburk, Poděbrady,Lysá nad Labem a Sadská.

Kontaktní pracoviště budou otevřena :

Pondělí od 8,00 do 17,00 hodin ( polední přestávka 11,30 – 12,30 )

Středa od 8,00 do 17,00 hodin ( polední přestávka 11,30 – 12,30 )

Čtvrtek od 12,00 do 16,00 hodin

Centrum informací pro podnikatele.

Informační místo v Poděbradech je v provozu od března 2004 a sídlí v přízemí budovy Ekogymnázia Poděbrady. Má sloužit především malým a středním podnikatelům , například při možnostech čerpání dotací a podobně.

Otevřeno :

Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin, čtvrtek od 8,00 do 16,00 hodin.

DEN ZEMĚ.

23. dubna 2004 v pátek odpoledne od 14,00 hodin proběhne tradiční malování dětí křídami na asfalt na Kolonádě před lázeňským domem Orfeus. Barevné obrázky dětí zaplní Kolonádu v rámci oslav Dne Země. Všechny děti, které přijdou, mají možnost malovat a vyzdobit Kolonádu.

Čarodějnice.

30. dubna 2004 v pátek od 17,00 hodin se slaví čarodějnice v lesíku u Ekogymnázia v Poděbradech. U ohně, kde je možno si opéci doneseného buřta, je připraven program pro děti i rodiče.

 

 

Jaro na vsi.

27.3.2004 – 16.5.2004 v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem

V celém areálu skanzenu probíhá tradiční jarní výstava, na které je k vidění :zábavy na konci masopustu se zabijačkou a průvodem maškar, pohled do předvelikonoční postní polabské kuchyně, starobylé zvyky a obyčeje, ale i velikonoční pohlednice.

Otevřeno denně mimo pondělí od 9,00 do 17,00 hodin, poslední vstup 1 hodinu před uzavřením muzea.

Polabské muzeum v Poděbradech.

1.5.2004 – 30.6.2004 probíhají tyto výstavy :

- Volynští Češi

- Adéla Brabcová – Obrazy

- Jiří Krátký – Venkovská stavení v Čechách a na Moravě ( akvarely )

Otevřeno denně mimo pondělí od 9,00 do 17,00 hodin.

Vlastivědné muzeum Nymburk.

22.4.2004 – 26.5.2004

- Jiří Jetel – výtvarné práce

28.5.2004 – 11.7.2004

- Samizdatová literatura v životě Bohumila Hrabala a jeho okolí ( k 90. výročí narození Bohumila Hrabala )

- Polaban Nymburk 95 let

Otevřeno denně mimo pondělí a soboty od 9,00 do 16,00 hodin.

 

Přehled výstav v Lysé nad Labem :

Elegance 2004 - 22.4.2004 – 25.4.2004

9. výstava módy, obuvi a koženého zboží

Narcis - 22.4.2004 – 25.4.2004

3. výstava narcisů, tulipánů a dalších cibulovin

Naturaviva 2004 - 20.5.2004 – 23.5.2004

10. národní výstava všeho pro myslivce, rybáře a včelaře

Květy 2004 - 8.7.2004 – 11.7.2004

8. celostátní výstava květin

Hrubý Jeseník.

Rozhledna Romanka je 50 m vysoká nejníže položená rozhledna v Čechách - 205 m n/m.

V roce 2003, kdy byla otevřena, ji navštívilo 2000 lidí.Od dubna 2004 je otevřena vždy o víkendu a o prázdninách každý den. Telefonická domluva na čísle 606321015.

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí – 8,00 – 10,00 hodin

Úterý – 18,00 – 20,00 hodin

Středa – 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin

V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadě v Pátku.

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v dubnu 2004. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání “Páteckého plátku” adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.