P Á T E C K Ý P L Á T E K

1 / 2004

V roce 2004 uplyne :

2780 let od prvních řeckých olympijských her ( 776 př. n. l. )

2757 let od založení Říma ( 753 př.n.l.)

512 let od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbusem ( 1492 )

143 let od první barevné fotografie ( 1861 )

128 let od vynálezu telefonu Grahamem Bellem ( 1876 )

126 let od vyvinutí první žárovky Edisonem (1878 )

108 let od první novodobé olympiády ( 1896 )

97 let od vynálezu elektrické pračky ( 1907 )

81 let od prvního zvukového filmu ( 1923 )

80 let od první zimní olympiády ( 1924 )

79 let od vynálezu televize ( 1925 )

58 let od prvního elektronického počítače ( 1946 )

54 let od první kreditní karty ( 1950 )

41 let od prvního kompaktního disku ( 1963 )

29 let od první videohry ( 1975 )

Rok 2004 na obloze.

V roce 2004 nastanou u nás dvě úplná zatmění Měsíce: 4. května a 28. října. To znamená, že Měsíc vstoupí za úplňku do stínu vrženého Zemí.

Občas je v činnosti některý z meteorických rojů, jde o drobné částice pocházející z komet, které při rychlém průletu zazáří v našem ovzduší, spatříme jen některé. Výjimečně jde počet do tisíců, pak se jedná o meteorický déšť. Roj bývá pojmenován podle souhvězdí, z kterého zdánlivě vyvěrá. Například Perseidy vyletují od souhvězdí Persea kolem 12. srpna, Geminidy od souhvězdí Blíženců ( latinsky Gemini ) 13. prosince.

Počasí podle stoletého kalendáře.

Leden :

Od 1.1. do 7.1. studeno, 8.1. sníh, od 9.1. do 15.1. studeno, od 16.1. do 31.1. mírné počasí

Únor :

Od 1.2. do 4.2. zamračeno, 6.2. a 7.2. drsné počasí, od 8.2. do 12.2. mrazy, 18.2. déšť, 27.2. a 28.2.vítr a sníh

Březen :

Od 1.3. do 22.3. mlhavé a studené počasí, jež koncem měsíce se zlepší

Délka dne a noci.

Leden :

V lednu přibývá dne o 1 hodinu a 9 minut ( 1.1. – délka dne 8:09, délka noci 15:51 )

Únor :

V únoru přibývá dne o 1 hodinu a 41 minut ( 1.2. – délka dne 9:18, délka noci 14:42 )

Březen :

V březnu přibývá dne o 1 hodinu a 57 minut ( 1.3. – délka dne 10:59, délka noci 13:01 )

 

 

 

Zprávy z OÚ Pátek.

Informace z naší obce za 4. čtvrtletí roku 2003.

 

 

Dne 21. října 2003 ( 12 / 2003 )

Zastupitelé projednali a berou na vědomí:

Zastupitelstvo schválilo :

Bylo projednáno :

 

Dne 18. listopadu 2003 ( 13 / 2003)

Zastupitelé projednali a berou na vědomí :

Zastupitelstvo odsouhlasilo :

Dne 16. prosince 2003 ( 14 / 2003 )

Hosté zasedání : MVDr. Jiří Liška – senátor a p.Petr Kopecký – člen krajského zastupitelstva

- .Mgr.Petr. Kopecký informoval o činnosti krajského zastupitelstva Středočeského kraje

Zastupitelé projednali a schválili :

hlavní – Bulušek, Pražák a Miarková

hasiči – Ing. Janeba, Bukovjan

KOS – Vančura, Pražák

knihovna – Šafránková, Zikmundová

OÚ – Procházková, Hněvsa

Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí :

Na závěr poděkoval starosta všem přítomným za vykonanou práci pro obec v roce 2003 a popřál spokojené svátky a vše nejlepší do nového roku.

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :

27. ledna 2004 , 24. února 2004 a 23. března 2004 vždy od 18 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

Jubilea.

V prvních měsících roku 2004 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Paní Helena Müllerová, Pátek 155

Paní Věra Rynekrová, Pátek 38

Pan Jaromír Martínek, Pátek 126

Pan Milan Sobota, Pátek 190

Paní Jiřina Slaninová, Pátek 166

Všem srdečně blahopřejeme !

Poplatky – popelnice .

Podle platného zákona o odpadech připomínáme povinnost zaplatit poplatky pro rok 2004. Výše poplatku zůstává stejná jako v roce 2003, tedy osoby s trvalým pobytem platí částku 360,- Kč za rok. Splatnost je do 15. dubna 2004.

Je možno platbu rozložit do dvou splátek, druhá část je splatná do 15. října 2004.

Podrobné znění vyhlášek o odpadech je k dispozici na OÚ Pátek a na Internetu.

Poplatky za psa.

Také poplatky za psa zůstávají stejné, tedy 40 ,- Kč za jednoho psa - splatnost do 29.února

Všechny poplatky je možno zaplatit pouze v úředních hodinách na OÚ Pátek.

Třídění odpadu.

Vždy v pondělí od 8 hodin do 17 hodin je možno odložit odpad do kontejneru na dvoře obecního úřadu. Připomínáme našim spoluobčanům třídění odpadu. Na domovní odpad jsou určeny popelnice. Na papír, sklo a plasty jsou rozmístěné v obci samostatné kontejnery.Kontejner na železo je umístěn na dvoře OÚ Pátek.Velký kontejner na dvoře OÚ Pátek je určen pouze pro odpad, který se pro své rozměry nevejde do popelnic. Odložení stavebního odpadu je nutno projednat předem na OÚ Pátek. Do kontejneru ani do popelnic nepatří nebezpečný odpad.

Internet v Pátku pomocí bezdrátového spojení WiFi.

Obecní úřad v Pátku zvažuje vybudování bezdrátového připojení místa pro přístup na internet. Občanům obce by bylo umožněno připojit se z domova na internet pomocí nelicencované sítě WiFi. To by každému uživateli umožnilo neustálý ( 24 hodinový ) přístup na internet. Předpokladem pro připojení by bylo pořízení síťové karty WiFi s anténou, dále podepsání smlouvy s Obecním úřadem v Pátku. Předpokládaná rychlost takovéhoto připojení by byla asi shodná s rychlostí klasického vytáčeného připojení, ale výhodou by byla cena. Předpokládáme, že cena by byla stanovena paušálně v rozmezí 200 ,- Kč až 300 ,- Kč měsíčně ( bez omezení množství přenesených dat ), jediné omezení by se týkalo pouze rychlosti. Celá služba je zamýšlena jako podpora rozvoje internetu, obsluhy elektronické pošty, provádění nákupů , či získávání informací pomocí internetu. Proto žádáme případné zájemce, aby se předběžně nezávazně na obecním úřadě zaregistrovali , abychom mohli ověřit, jaký by byl o tuto službu zájem mezi obyvateli naší obce.

Upozornění na nedovolené parkování a rušení nočního klidu.

V poslední době se množí stížnosti našich spoluobčanů na řidiče nákladních automobilů, kteří nedodržují dopravní předpisy. Jedná se hlavně o nedovolené parkování, rušení nočního klidu, bezdůvodné porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel.

Připomínáme, že v naší obci nejsou žádná parkovací místa pro nákladní automobily. Ani skutečnost zaměstnání u automobilových dopravců neopravňuje řidiče těchto vozidel k bezohlednosti vůči ostatním spoluobčanům.

Středočeská energetická a.s.

Obchodní služebna STE a.s. v Nymburce již ukončila svoji činnost a k 27. únoru 2004 ukončí provoz i služebna v Poděbradech. Nadále bude fungovat pouze v Kolíně “ Oblastní centrum provozu a poruchové služby ”. Zákaznické centrum STE má telefonní číslo 140 41, stránky na internetu www.ste.cz Jednotná adresa pro písemný styk: Středočeská energetická, a.s., Vinohradská 325 / 8 , 120 21 Praha 2

Jarní prázdniny.

V našem okrese budou jarní prázdniny v týdnu od 8. března 2004 do 14. března 2004 .

Velikonoční prázdniny.

Ve čtvrtek 8. dubna 2004 a v pátek 9. dubna 2004 budou mít děti také volno.

 

Rybářský svaz v Pátku.

Nezasvěcenému se může zdát, že pro rybáře představuje zima nejklidnější období v roce. Ryby jsou v sádkách uloženy k zimnímu klidu, na revírech vládne zimní letargie, jen občas narušena skalním rybářem, který nenechá své rybářské pruty odpočinout ani v zimě.

Rybářské žně sice skončily výlovem posledního rybníka, ale tím pro nás práce neskončila. Největší zimní starosti jsou o zakomorované ryby. Znamená to pro nás denní kontrolu přítoku dostatečně okysličené vody. V současném období silných mrazů může docházet k zamrznutí vstřiků. V letošním roce zimujeme zhruba 25 q ryb. Kdyby vstřiky zamrzly, dovede si každý z nás představit , jaké nedozírné škody by nastaly. Se zámrzem a zasněžením hladiny komorového rybníka přicházejí nové úkoly. Musíme otvírat takzvaná “ okna ”. Zejména proto, aby z komory mohly unikat nežádoucí bahenní plyny.

Konec roku je taky čas na bilancování uplynulého roku. Úlovkové lístky byly odevzdány včas, aby mohlo dojít k jejich sumarizaci a odeslání našim nadřízeným orgánům. Mohu konstatovat, že z hlediska sportovního rybolovu byl rok 2003 celkem úspěšný. Několika rybářům se podařilo ulovit až 50 kusů kapra. Došlo k nárůstu jak ulovených ryb, tak i jejich hmotností. Naši členové nachytali 641 kusů kapra o průměrné hmotnosti 2,20 kg.

Jako správné se nám ukazuje i vysazování dalších druhů ryb. Zejména je to candát, jehož úlovky rok od roku stoupají. Letos to bylo již 11 kusů. Někomu se to může zdát málo. Ale tato ryba, stejně jako lín, ráda cestuje. To znamená, že ze 100 vypuštěných kusů jich máme během měsíce 75 v Labi. A jaké byly největší úlovky? Byla to štika 88 cm, kapr 68 cm a candát 74 cm.

Do budoucna máme pro naše rybáře přichystané překvapení v podobě velkých kaprů. Již nyní máme asi 50 kusů kapra o hmotnosti 5 – 6 kg. U těchto ryb bychom chtěli dosáhnout váhy kolem 8 kg a posléze je vypustit do našeho revíru, aby i naši členové nebyli ochuzeni o možnost bojovat s takto velkou rybou. Kdo měl někdy na háčku rybu okolo 7 kg, jistě mi dá za pravdu, že je to opravdu nevšední zážitek.

Ještě bych chtěl pozvat naše spoluobčany na jarní výlov, který se uskuteční někdy v druhé polovině března 2004. Přesné datum bude oznámeno na vývěsce před OÚ Pátek.

A co budeme moci vidět? Jsou to již zmiňovaní 5 – 6 kg kapři, generační koa a nádherně zbarvený koa plůdek. Plůdek ryby, která je určená pro zarybnění revíru a obsádky rybníků. Dále pak i jiné druhy ryb u nás pěstovaných. A to je : amur, tolstolobik, candát a parma. Nesmím zapomenout ani na našeho patrona rybníka Velký, kterým je dnes 10ti kilový amur Lojza.

Závěrem si dovoluji popřát našim členům mnoho velkých úlovků a krásných chvil strávených při sportovním rybolovu.

Za výbor MO ČRS Pátek sepsal p. J. Hofman – hospodář.

 

Hasičský sbor v Pátku.

Naše organizace má 20 členů. Potýkáme se s nedostatkem mladých členů. Náš sbor se zúčastňuje všech námětových cvičení a schůzí v rámci 4. okrsku. Někteří funkcionáři navštěvují školení pořádaná okresním svazem. Hasiči úzce spolupracují s místní rybářskou organizací, podílejí se pravidelně na pořádání “ Dětského dne v Pátku ”. kulturních akcí se účastní v rámci svých možností. Za podporu činnosti děkují Obecnímu úřadu v Pátku.

Během jarních měsíců se bude konat výroční schůze Hasičského sboru Pátek.

Zapsal p. M. Kroupa a p. S. Bukovjan.

 

Oddíl ledního hokeje TJ Pátek.

Tabulka Poděbradského poháru po 1. části 2003 / 2004

  1. Poděbrady : 18 – 17 – 0 – 1 , skóre 152 : 52 , 51 bodů
  2. Pátek : 18 – 15 – 0 – 3 , skóre 159 : 63 , 45 bodů
  3. Sadská : 18 – 13 – 2 – 3 , skóre 106 : 51 , 41 bodů
  4. Starý Kolín : 18 - 9 – 0 - 9 , skóre 88 : 94 , 27 bodů
  5. Český Brod : 18 – 8 – 2 – 8 , skóre 74 : 98 , 26 bodů
  6. Svatbín : 18 - 7 – 4 – 7 , skóre 89 : 81 , 25 bodů
  7. Kouřim : 18 – 7 – 3 – 8 , skóre 81 : 107 , 24 body
  8. Vikingové : 18 – 3 – 2 – 13 , skóre 71 : 109 , 11 bodů
  9. Nepoměřice : 18 – 2 – 2 – 14 , skóre 66 : 142 , 8 bodů
  10. Drahobudice : 18 – 1 – 1 – 16 , skóre 58 : 174 , 4 body

Oddíl ledního hokeje TJ Pátek tuto sezónu hraje “ Poděbradský pohár ”. V konkurenci deseti mužstev si vede velmi dobře. Po základní části, kdy všech deset družstev hrálo mezi sebou dvoukolově, bude následovat takzvané play off, kdy se mezi sebou střetnou družstva na prvním až pátém místě, celkem čtyřkolově.

Za mužstvo TJ Pátek pravidelně nastupují tito hráči : Bulušek Petr, Stiska Josef, Hněvsa Jindřich, Svoboda Aleš, Svoboda Michal, Svoboda Zbyněk, Martínek Jaromír, Bek Zdeněk, Bek Dušan, Necid Jiří, Polnický Lukáš, Prokeš Matěj a Bedrna Jan. Všechna utkání se hrají na zimním stadionu v Poděbradech a všichni fanouškové jsou srdečně zváni !

Rozpis následujících utkání je k dispozici na vývěsce v Butiku.

Za oddíl hokeje sepsal p. J. Hněvsa.

TJ Pátek zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 28. 2. 2004 od 16,30 hodin v “ Butiku ” na hřišti.

Místní knihovna.

V průběhu roku 2003 bylo v místní knihovně zapsáno 82 pravidelných čtenářů, z toho pouze 21 dětí do patnácti let. Během provozní doby bylo půjčeno celkem 1 938 titulů knížek, nejvíce pak 1 545 beletrie, hlavně romány ze současnosti a detektivky, 159 knížek naučných a 234 knížek pro děti.

V roce přibylo 416 nových knížek různých žánrů. Více než polovina těchto knih byla získána darováním, za což všem ještě jednou děkujeme. K 1.1.2004 bylo již k dispozici v naší knihovně 4 500 titulů, k jejichž čtení zveme všechny spoluobčany. Půjčování je stále bezplatné.

Knihovna je stále otevřena pro veřejnost : pondělí od 17 hodin do 19 hodin

středa od 16 hodin do 18 hodin

K dispozici je zde též přístup na internet a to za poplatek 10 ,- Kč za každých i započatých 15 minut. Provoz na internetu je v době otevření knihovny a v době úředních hodin na OÚ Pátek.

Z místní matriky.

K 1. lednu 2003 žilo v naší obci 522 trvale hlášených osob. V průběhu roku 2003 se do Pátku přistěhovalo 12 osob, z toho bylo 6 mužů ( 3 do 15ti let ) a 6 žen ( 1 do 15ti let ). Z obce se odstěhovalo 9 lidí, z toho 6 mužů a 3 ženy.

V uplynulém roce nás navždy opustili tito spoluobčané :

Paní Zdeňka Beková, pan Miroslav Procházka, pan Slavomír Malý, paní Jitka Vojáčková, paní Ludmila Martincová a paní Božena Hotovcová

Během roku 2003 se narodili tito občánci :

Michal Kindl, Aneta Kačírková, Jan Markes, Vojtěch Volejník, Kamila Lovětínská a Karolína Kadlecová

 

Přehled výstav v Lysé nad Labem :

Stavitel 2004

26.2. – 29.2. – 10. národní výstava stavebních materiálů a technologií

Střední Čechy 2004

26.2. – 29.2. – 4. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů Středočeského kraje

Zemědělec 2004

18.3. – 21.3. – 20. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků

Jaro s koňmi

18.3. – 21.3. - 5. výstava koní a všeho co k nim patří

Senior 2004

1.4. – 4.4. – 3. výstava nejen pro dříve narozené

Relaxace 2004

1.4. – 4.4. – 2. výstava pro volný čas a dovolenou, dobrou chuť , zdraví a životní styl, bazény

a zahradu

Výzva spoluobčanům.

Každý z nás je někdy s něčím nespokojen. Hlavně s tím, co dělají ostatní, za co můžou ostatní.

Většinou já nic, já…..

Rádi bychom věděli a i zveřejnili Vaše názory, nápady. Snad nejen stížnosti, ale i vyjádření, co Vás v loňském roce mile v naší obci překvapilo, co se podařilo. A co tady ještě chybí.

Vždyť v roce 2003 začala fungovat část kanalizace, byl vylepšen dětský koutek u hřiště, vyměněna autobusová zastávka na návsi, vybudovány komunikace na novém sídlišti, navýšeny břehy Lánské struhy u lesíka ve Vršálích, na návsi je pravidelně udržovaná zeleň…

Fungují sportovní oddíly, dětem je k dispozici víceúčelová plocha. V obci nadále funguje místní knihovna s možností přístupu na internet ( v jiných malých obcích jsou knihovny často rušeny, nebo nemají možnost získat prostředky na nové knížky).

To je jen část  z toho, co se dělo a děje v Pátku.

Obec se rozrůstá, přibývají mladí lidé. Je i na Vás, jak bude Pátek vypadat v budoucnu, kde si budou hrát naše děti, v jakém prostředí budeme bydlet.

Těšíme se na Vaše příspěvky i na budoucí spolupráci při rozvoji naší vesničky.

 

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí – 8,00 – 10,00 hodin

Úterý – 18,00 – 20,00 hodin

Středa – 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek - 18,00 – 20,00 hodin

V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadě v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v lednu 2004. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání “Páteckého plátku” adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.