P Á T E C K Ý P L Á T E K

Číslo 4 / 2003

Zprávy z naší obce za 3. čtvrtletí roku 2003.

Co nás čeká nového ?

 

 

Zprávy z OÚ Pátek.

Ve 3. čtvrtletí roku 2003 se konala čtyři zasedání obecního zastupitelstva.

Dne 15. července 2003 ( 8 / 2003 )

Dne 12. srpna 2003 ( 9 / 2003 )

Dne 26. srpna 2003 ( 10 / 2003 - mimořádné )

HALKO stavební společnost, spol. s.r.o., Nová Ves , nabídková cena 2 570 809 ,- Kč

HEJP spol.s.r.o., Choťánky , nabídková cena 2 112 530 ,- Kč

Ján Novák, Poděbrady – Kluk , nabídková cena 2 259 338,60 Kč

ZEPRIS s.r.o., Praha 5 , nabídková cena 2 361 246 ,- Kč

na základě závěrů komise byla vybrána jako zhotovitel stavby firma ZEPRIS s.r.o.

 1. Jana Sekotová
 2. Josef Šmíd
 3. Marcela a Petr Skryjovi
 4. Vítězslav Malínský

toto pořadí určuje právo na odkup výše citované parcely, první zájemce v pořadí musí uzavřít kupní smlouvu do 30.9.2003 , po tomto termínu přechází právo na dalšího v pořadí

Dne 23. září 2003 ( 11 / 2003 )

veřejné osvětlení a veřejný rozhlas

meliorace a dešťová kanalizace

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :

21. října 2003, 18. listopadu 2003 a 16. prosince 2003 vždy od 18,00 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

Jubilea.

Do konce roku 2003 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Pan Břetislav Zikmund, Pátek 114

Pan Karel Málek, Pátek 26

Paní Jarmila Šafránková, Pátek 138

Paní Jaroslava Serbusová, Pátek 153

Pan Miroslav Ondo, Pátek 204

Pan Jaroslav Šafránek, Pátek 180

Paní Marie Dvořáková, Pátek 119

Všem srdečně blahopřejeme !

 

 

 

Sdělení Obecního úřadu v Pátku.

Svoz nebezpečných odpadů.

Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 18. října 2003 v prostoru na návsi před hostincem od 10,50 do 11,00 hodin.

Tříděný odpad.

V letních měsících byla upravena plocha pod kontejnery na tříděný odpad v prostoru u rybníku Hliňák. Prosím spoluobčany, aby se zde snažili udržovat pořádek. Vytříděný odpad patří pouze do kontejnerů. Do kontejnerů na železo nepatří dřevo, plechy se zbytky lepenek, ani guma.

Splašková tlaková kanalizace.

V současné době probíhá připojování jednotlivých objektů na kanalizaci včetně budování elektrických přípojek. Zde je nutno umožnit přístup dovnitř rodinných domů k elektroměru. Žádáme Vás proto, vážení spoluobčané, o maximální pochopení, toleranci a spolupráci s pracovníky, kteří tyto práce provádějí.

Poděkování.

Poděkování nejen zastupitelů, ale i všech všímavých návštěvníků obecního hřbitova patří paní Věře Serbusové, která zajistila opravu a nový nátěr místního kostelíčka. Ten teď vypadá jako nový.

Rybářský svaz v Pátku.

Nastává čas podzimních výlovů a proto rybáři zvou všechny občany, zvláště pak děti, pro které je to zajímavá podívaná na tradiční výlovy. Rybník Hliňák a rybník u Sádek se slovil dne 4. října, rybník U Laz. mlýna v sobotu 11. října a jako poslední bude loven rybník Skála v sobotu 18. října, začátek výlovu je stanoven na 8 hodinu ranní. Rybník Velký bude loven až na jaře.

Raritou našeho chovu ryb je roční kapr japonského původu, červené barvy. Tohoto kapra rybáři v letošním roce slovili v rybníku ve Vršálích 1 600 kusů.

 

 

 

Z činnosti Tělovýchovné jednoty Pátek.

Nohejbalový turnaj – “ Pátecké sako ”

Již potřetí se uskutečnil na začátku prázdnin nohejbalový turnaj , nazvaný “ Pátecké sako ”. Turnaj probíhal během celého dne na víceúčelovém hřišti. Byl určen nejen registrovaným sportovcům, ale i amatérům. Přihlásilo se celkem sedm tříčlenných mužských družstev. Po urputných bojích skončila družstva v tomto pořadí :

 1. Matějka, Bertheldy, Jílek – s 12 body , bez prohry
 2. Pokorný, Tománek, Kadlec
 3. Bulíř st., Pavézka, Zvolský P.
 4. Buřil, Leština, Bulíř ml.
 5. Čáp, Berka, Mrázek st.
 6. Zedník, Dvořák, Roubínek
 7. Zumr, Chlesták, Puchýř

Žákovský turnaj – Memoriál Pavla Fecáka.

V sobotu 23. srpna 2003 uspořádal TJ Pátek, oddíl kopané již 22. ročník turnaje žáků “ Memoriál Pavla Fecáka ”. Turnaje se zúčastnila tři družstva : SK Sokoleč, SK Slovan Poděbrady a domácí družstvo TJ Pátek. Družstvo žáků TJ Chleby se omluvilo.

V průběhu turnaje delegace hráčů a vedoucích uctila památku zesnulého pana Pavla Fecáka položením kytice na hrob na místním hřbitově.

Pro všechny hráče, vedoucí družstev a trenéry bylo připraveno občerstvení. Všechny sehrané zápasy řídil pan rozhodčí František Vejtruba.

TJ Pátek : SK Slovan Poděbrady 4 : 0 ( Bělík, Junek, Zumr, Žižka )

TJ Pátek : SK Sokoleč 6 : 1 ( Bureš 2, Král M. 2, Vyhlídal, Žižka – Šumpík )

TJ Slovan Poděbrady : TJ Sokoleč 9 : 1 ( Šmíd 3, Potočný 2, Antoš, Káninský, Pavézka, Vortel – Šumpík )

Vítězným družstvem se stal TJ Pátek s 6 body a obdržel putovní pohár, diplom a dort. Ostatní družstva též obdržela diplomy a dorty.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Šumpík z SK Sokoleč. Byl odměněn pohárem a dortem.

Poděkování patří všem organizátorům a sponzorům.

Mgr. Iva Šafránková

Průběžné výsledky.

Tabulkový přehled našich sportovců po 6. kole :

Družstvo dospělých Pátek A – Okresní přebor

9.místo s 8 body ( 13 : 10 )

Družstvo dospělých Pátek B – IV. třída skupiny C

2. místo s 13 body ( 12 : 5 )

Družstvo dorostu - Okresní přebor

8.místo s 0 body ( 3 : 24 )

Družstvo žáků – Okresní přebor

2. místo s 15 body ( 17 : 3 )

Tělovýchovná jednota Pátek nabízí k pronájmu hospůdku na hřišti od 1. ledna 2004.

Informace o podmínkách pronájmu získáte u Ing. Zdeňka Miarky, telefon 737 807 482.

 

 

30 let Mateřské školy v Pátku.

Zábavné sportovní odpoledne v naší Mateřince.

3. září 2003 uplynulo 30 let od otevření Mateřské školy v Pátku a my jsem se rozhodly, že takové kulatiny je třeba řádně oslavit.

Této akci předcházel v měsíci březnu již dětský karneval, který proběhl dne 30.3.2003 v místním hostinci, mimo jiné velice zdařilý. Tentokrát jsme se chtěly pochlubit všem přítomným dětem, rodičům i bývalým zaměstnancům naší školičkou. Zavést je k nám, zaplnit obrovský prostor překrásné školní zahrady, jejíž péče je v šikovných rukou pana Josefa Šafránka a Petra Procházky.

Již v pátek 3. října 2003 se sešlo devatenáct učitelů a provozních zaměstnanců k příjemnému posezení v budově mateřské školy.

Teď bych ráda nastínila průběh akce těm, kteří s námi v sobotu 4. října nebyli a mají chuť se s námi podělit, alespoň touto cestou o naše krásné zážitky.

Již od 11,30 do 14,00 hodin měli nejen všechny děti, ale i rodiče a ostatní občané Pátku možnost se svézt kouzelnou mašinkou po místních komunikacích. A to vše zcela zdarma. Jak jsem měla možnost sledovat, zájem byl doslova nebývalý. A ten, kdo neměl odvahu se projet, alespoň nám kynul nebo mával z okna domu nebo balkonu.

Dále se program přesunul do prostor zahrady, kde na stanovištích houbiček si děti měly možnost zasoutěžit. Ve cvrkání kuliček, hod míčkem do nádob se stejnou barvou a nechybělo ani tradiční skákání v pytlích. Ty hodně šikovné děti se dokázaly strefit šaškovi drátěnkou do nosu, nebo si zacílit na zavěšený balónek. K dispozici byla i dětská trampolína, prolézalo se temným látkovým tunelem. U všech těchto stanovišť nám pomáhala a děti odměňovala starší děvčata a nakonec i chlapci, kteří se do školky neustále rádi vracejí. Mezi ně patří Pavlínka Vokolková, Renatka a Lucinka Kolbabovy, Lidka Moravcová, Deniska a David Haltuchovi, Míša Buřilová, Domča Fadrhonc i Jeník Burda. A mohla bych jmenovat další a další děti. Ale to zdaleka nebylo vše.

Dále jsme využily výtvarného umění maminky Jany Jelínkové, která nám nejenže vytvořila plakáty a pozvánky pro pedegogy, ale během akce malovala všem zájemcům neobvyklé ornamenty na obličej. Celý program byl obohacen zajímavými výstupy. Na úvod vystoupila mažoretka Míša Buřilová, která předvedla neskutečný souboj s hůlkou, dále přijala naše pozvání úřadující Miss Wellness Martina Jarošová, která nás všechny okouzlila břišními tanci. Hned po ní si ty nejmenší získal Pavel Kučera, coby pravý indián a naučil naše nejmenší indiánskou píseň. Stále se pokračovalo v soutěžích, prokousávaly se koláče, byla vyhlášena soutěž “ Zpívejme si zpívejme a mějme se rádi ”, která proběhla ve dvou kategoriích. Chodilo se na chůdách. Stavěly se hrady z písku, objevily se i pravé pyramidy. Pan Vaněk s panem Kokojanem předvedl dětem dravce z ptačí říše a trochu jim přiblížil práci ve stanici pro zraněná zvířata. V průběhu odpoledne měly také děti možnost za asistence místních dobrovolných hasičů pod vedením pana Standy Bukovjana, sestřelit proudem vody z hadice stanovené cíle v podobě plastových lahví.

Průběžně se doplňovalo pohoštění předem připravené řadou maminek a zaměstnanců i mladé cukrářky Alenky Hrubé. Jirka Šafránek se ženou Katkou měli na starost výčep. Točil se Gambrinus desítka. Byla vyhlášena pivní liga, v níž zcela nečekaně zvítězil DJ Zdenda Hrdý. Grilovaly se párečky a buřty. Této činnosti se zcela perfektně zhostil tatínek Miloš Kindl s manželkou Martinkou.

Počasí s námi laškovalo. Chvíli pršelo, foukal vítr, hned zase svítilo sluníčko. Bylo veselo, bylo živo, bylo zcela a do písmene naplněno motto naší školky : “ Ať je teplo nebo zima v naší školce je moc prima ”.

Na závěr bych chtěla z celého srdce poděkovat všem sponzorům, bez nichž by se tato akce nemohla konat v takovém rozsahu. Děkuji paní Věře Serbusové, Lence Zvolské, paní Romance Lovětínské, paní Janebové, Obci Pátek, závodu Poděbradka, pekařství Svoboda, uzenářství Hlinka a Fiala.

A ještě jeden velký dík a ten patří mým kolegyním Ivance Fadrhoncové a Jindřišce Vrbenské.

A jestli jsem na někoho zapomněla, nechť mi to odpustí, jsem jenom chybující člověk. Děkuji všem přítomným, a nebylo jich málo, za účast, a někdy zase nashledanou.

Vaše Edita Hrdá.

EKO -_VODA

 

V uplynulých dnech byl také do naší obce instalován a uveden do provozu stojan na prodej stolní vody. Jen vodu z kohoutků a pump pili naše babičky a dědečkové, dnes se stále ve větším počtu rodin stávají součástí jídelníčků stolní vody. V mnoha rodinách již nepovažují dokonce za přepych vaření kávy či čaje ze stolní vody.

V loňském roce se v České republice prodalo okolo tří set milionů litrů stolních vod. Přesto je to málo. Na jednoho občana to dělá v průměru zhruba třicet litrů pitné vody, ve srovnatelných vyspělých evropských zemích ale pětkrát více.

Stále rostoucí poptávku po stolních vodách způsobuje především její chuť, a to zejména v souvislosti s rostoucí nespokojeností s kvalitou vody z kohoutků.

Ještě horší kvalitu má ve srovnání s vodou z veřejných sítí většina vody z vlastních studní. Podle rozborů hygieniků je voda z více než devadesáti procent českých studní závadná. Rozbory se přitom dělají jen výjimečně. Většina venkovanů a chalupářů však pije závadnou studniční vodu, aniž by to věděli, nebo spíše chtěli vědět. Rozbor totiž není nejlevnější záležitostí.

Půda, zejména v oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou, je používáním hnojiv prosycena dusičnany, které přitékají a budou přitékat ještě dlouho do většiny studní. Až několikanásobné překročení norem těchto prokazatelně karcinogenních látek je naprosto běžné.

EKO – voda pochází z Vodárny v Káraném a je čerpána z artézských vrtů. Je zde deklarována jako “ balená stolní voda vhodná k přípravě kojenecké stravy ”. Tato voda je denně dovážena již 6 let nerezovou cisternou do obcí tří okresů, ke spokojenosti všech zákazníků. Nebalená stolní voda je ve stojanech chlazená, ve tmě, a na výtoku osvícena UV světlem, takže odpadá nebezpečí pomnožení bakterií na světle a v teple, jak se občas stane u balených vod.

Za celou dobu provozu EKO – vody neshledala Okresní hygienická stanice ani jednu závadu.

EKO – voda podle rozborů :

Například dusičnany – má 0,2 – 2 mg / l, u balených vod se pohybují od 4 – 9 mg / l , limit pro kojence je 15 mg / l

Také vápníku, který je důležitý při kardiovaskulárních potížích má trojnásobné množství než nejznámější stolní vody.

EKO – voda je samozřejmě nechlorovaná, má vhodnou tvrdost. Umožňuje vám pití ve formě vody nebo sodovky, ale i vaření čaje , kávy, polévek i výživy pro kojence.

Způsob distribuce EKO – vody má i ekologickou dimenzi, neboť zde není problém s odpadem z pet-lahví, který se stává těžko řešitelným na celém světě.

Sodovka je rozumně nasycená kysličníkem uhličitým ke hranici 5,5, pH. Nic se však nemá přehánět. Na západě pijí sportovci vodu bez “ bublinek ”, ani při žlučníkových potížích není kysličník uhličitý vhodný. Smícháním obou vod lze docílit takové zásaditosti, která vyhovuje našemu zažívání.

Obsluha stojanu je velmi jednoduchá :

Otevřenou láhev vsuneme do otvoru pod okénkem a chceme – li pouze EKO – vodu jenom vhodíme minci do příslušného otvoru a voda teče.

Chceme-li sodovku, zmáčkneme nejdříve tlačítko pod otvorem pro mince a vzápětí vhodíme příslušnou minci a sodovka poteče do připravených lahví. Na sodovku jsou nejlepší 2 litrové lahve, aby kysličník uhličitý nevyprchal.

Stojan na EKO – vodu je umístěn na prostranství před Obecním úřadem v Pátku.

 

 

Základní informace o Pátku.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, dle zprávy Českého statistického úřadu.

Podrobná studie o údajích v jednotlivých obcích byla vydána v tomto roce Českým statistickým úřadem. Zde vybíráme pro zajímavost některé údaje.

Obyvatelstvo s trvalým pobytem – muži = 258, ženy = 249, celkem = 507

Z toho : dočasně nepřítomní – muži = 13, ženy = 13, celkem = 26

narození v obci současného bydliště – muži = 133, ženy = 101, celkem = 234

bydlící před rokem ve stejné obci – muži = 245, ženy = 238, celkem = 483

Osoby se státním občanstvím : ČR - muži = 257, ženy = 249, celkem = 506

státy EU - muži = 1, ženy = 0, celkem 1

Podle národnosti : česká - muži = 255, ženy = 244, celkem 499

Slovenská - muži = 1, ženy = 3, celkem 4

Nezjištěna - muži = 2, ženy = 2, celkem = 4

Podle náboženského vyznání : věřící - muži = 55, ženy = 86, celkem = 110

Bez vyznání - muži = 193, ženy = 147, celkem 340

Nezjištěno - muži = 10, ženy = 16, celkem = 26

Průměrný věk - muži = 36,4 let, ženy = 41,0 rok, celkem = 38,7 let

Nejvíce obyvatel ve věkovém rozmezí 30-34 let – muži = 24, ženy 23, celkem 47

Podle rodinného stavu : svobodní - muži = 107, ženy = 73, celkem = 180

Vdané, ženatí - muži = 132, ženy = 129, celkem = 261

Rozvedení - muži = 16, ženy = 12, celkem = 28

Ovdovělí - muži = 3, ženy = 35, celkem 38

Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání : muži = 215, ženy = 215, celkem = 430

- základní a neukončené základní - muži = 29, ženy = 77, celkem 106

- vyuč. a střed. odborné bez maturity - muži = 131, ženy = 77, celkem = 208

- úplné střední s maturitou - muži = 40, ženy = 48, celkem = 88

- vyšší odborné a nástavbové - muži = 0, ženy = 2, celkem = 2

- vysokoškolské - muži = 9, ženy = 7, celkem = 16

z toho – bakalářské - muži = 0, ženy = 2, celkem = 2

- nezjištěné vzdělání - muži = 6, ženy = 4, celkem = 10

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo - muži = 152, ženy = 113, celkem = 265

- zaměstnaní - muži = 140, ženy = 89, celkem = 229

- pracující důchodci - muži = 2, ženy = 4, celkem = 6

- na mateřské dovolené - muži = 0, ženy = 6, celkem = 6

- nezaměstnaní - muži = 10, ženy = 13, celkem = 23

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo - muži = 105, ženy = 136, celkem = 241

- nepracující důchodci - muži = 40, ženy = 77, celkem = 117

- ostatní s vlastním zdrojem obživy - muži = 0, ženy = 3, celkem = 3

- žáci, studenti, učni - muži = 48, ženy = 42, celkem = 90

- osoby v domácnosti - muži = 0, ženy = 4, celkem = 4

- ostatní závislé osoby - muži = 17, ženy = 10, celkem = 27

osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou - muži = 1, ženy = 0, celkem = 1

Obyvatelstvo vyjíždějící do zaměstnání a do škol :

- celkem - muži = 107, ženy = 80, žáci a studenti = 86

- v rámci obce - muži = 10, ženy = 10, žáci a studenti = 0

- v rámci okresu - muži = 72, ženy = 66, žáci a studenti = 66

- v rámci kraje - muži = 15, ženy = 0, žáci a studenti = 6

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví :

- zemědělství, lesnictví, rybolov muži = 10, ženy = 2, celkem = 12

- průmysl - muži = 39, ženy = 39, celkem = 78

- stavebnictví - muži = 24, ženy = 0, celkem = 24

- obchod, opravy mot.vozidel a spotř.zboží muži = 13, ženy = 15, celkem = 28

- pohostinství a ubytování - muži = 3, ženy = 6, celkem = 9

- doprava, pošty a telekomunikace - muži = 36, ženy = 8, celkem = 44

- peněžnictví a pojišťovnictví - muži = 1, ženy = 5, celkem 6

- činn. v obl. nemov., služby pro podniky, výzkum – muži = 5, ženy = 4, celkem = 9

- veřejná správa - muži = 2, ženy = 2, celkem = 4

- školství, zdravotnictví muži = 2, ženy = 10, celkem 12

- ostatní veřejné služby - muži = 4, ženy = 4 , celkem = 8

- nezjištěné odvětví - muži = 13, ženy = 18, celkem 31

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle postavení v zaměstnání :

- zaměstnanci - muži = 106, ženy = 81, celkem = 187

- zaměstnavatelé - muži = 4, ženy = 1, celkem = 5

- samostatně činní - muži = 31, ženy = 14, celkem = 45

- členové družstva - muži = 1, ženy = , celkem = 1

- ostatní a nezjištění - muži = 11, ženy = 16, celkem = 27

Počet domácností podle členů :

48 jednočlenných domácností

52 dvojčlenných domácností

44 tříčlenných domácností

49 čtyřčlenných domácností

5 domácností s pěti a více členy

Domovní fond :

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí – 8,00 – 10,00 hodin

Úterý – 18,00 – 20,00 hodin

Středa – 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin

V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadě v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v říjnu 2003. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání “Páteckého plátku” adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.