P Á T E C K Ý P L Á T E K

Číslo 3 / 2003

Zprávy z naší obce za 2. čtvrtletí roku 2003.

Co nás čeká nového ?

 

 

 

Zprávy z OÚ Pátek.

Ve 2. čtvrtletí roku 2003 se konala čtyři zasedání obecního zastupitelstva.

 

Dne 15. dubna 2003 ( 4 / 2003 )

Dne 13. května 2003 ( 5 / 2003 )

 

Dne 17. června 2003 ( mimořádné )

Dne 24. června 2003 ( 6 / 2003 )

Ing. Stefan Gyürösi, stavbyvedoucí , Josef Kovařík a Viktor Horboudšov – NEPTUN

PRESSKAN s.r.o. Prostějov

a 142 občanů obce Pátek

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku dne 15. července 2003 od 19,00 hodin, kde budou určeny další termíny konání zastupitelstev. Jejich rozpis bude vyvěšen na úřední desce OÚ Pátek.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

Jubilea.

V červenci, srpnu a září roku 2003 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Paní Marie Stisková, Pátek 49

Pan Zdeněk Karbusický, Pátek 147

Všem srdečně blahopřejeme !

 

Referendum.

V pátek 13. června 2003 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 14. června 2003 od 8,00 do 14,00 hodin proběhlo také v obci Pátek hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Celkem bylo 412 oprávněných voličů, ve volební místnosti hlasovalo 267 občanů, odevzdáno bylo 266 platných hlasů, jeden hlas byl neplatný.

Počet hlasů “ANO ” - 220, počet hlasů “NE ” – 46.

 

 

Dětský den.

V letošním roce se opět konala v naší obci již tradiční oslava “Dětského dne”. Na jeho pořádání se podíleli : TJ Pátek, Rybářský svaz Pátek, Hasičský svaz v Pátku, Myslivecký svaz Pátek a Obecní úřad Pátek. Soutěže pro děti byly tentokrát rozděleny do dvou dnů.

Rybářské závody.

V sobotu 31. května 2003 se konaly dětské rybářské závody na povodí Sánské struhy pod patronací MO ČRS v Pátku. Od 8,00 hodin začínala za slunečného počasí prezentace dětí a pak do 10,00 hodin vlastní závody, které probíhaly ve čtyřech kategoriích. Závodů se celkem účastnilo 22 dětí, podle pořadí jak přicházely byly rozmístěny v úseku od myslivecké lávky až k Lazarovu mlýnu.

Celkem bylo uloveno 16 kusů ryb o celkové délce 690cm, z toho bylo 13 kaprů.

I. kategorie – děti do 10ti let : 1. místo – Jan Šafránek – 204 cm (celková délka ulovených ryb )

2. místo - Leoš Pýtr – 133 cm

II. kategorie – dívky 10 - 15 let : 1. místo – Radka Štechová – 100 cm

III. kategorie – chlapci 10 - 15 let : 1. místo – Standa Hartman – 135 cm

2. místo – Jakub Šafránek – 27 cm

IV. kategorie – registrovaní rybáři : 1. místo – Štěpán Vyhlídal – 48 cm

2. místo – Martin Blažek – 43 cm

Vítězové – amatérští rybáři obdrželi živého kapra a registrovaný rybář dostal knihu s rybářskou tématikou.

V soutěži o největší úlovek zvítězil Leoš Pýtr, který ulovil amura o délce 58 cm a také získal jako odměnu živého kapra.

Po vyhlášení výsledků soutěže obdrželi všichni soutěžící balíček sladkostí, limonádu a vuřta, kterého si na připraveném ohni opekli.

Organizaci si zajistili členové MO ČRS v Pátku.

Zapsal Václav Vaněk, jednatel MO ČSR v Pátku.

Sportovní odpoledne.

V neděli 1. června 2003 si odpoledne od 13 hodin mohly děti zasoutěžit ve sportovních disciplínách pořádaných na hřišti.

Pro děti byla připravena celá řada soutěží. Turnaj v košíkové, malování na silnici, skákání v pytli, hod na terč, jízda na koloběžce, překážkový běh. Pro nejmenší pak plnění úkolů na téma perníková chaloupka. Nechyběla ani tradiční ukázka hasičské techniky, kterou si děti mohly vyzkoušet a nejvíce stříkaly po sobě navzájem.

K soutěžím bylo zapsáno celkem 73 dětí. Celkovou dobrou náladu dětí nepokazil ani déšť. Malování na silnici se sice nepodařilo vyhodnotit, protože po dešti obrázky zmizely, ale opékání vuřtů v dešti na krytém ohníčku bylo originální. Zbývající ceny a dárky od sponzorů byly rozlosovány v tombole mezi všechny zúčastněné děti.

Doufejme, že v příštím roce nám bude počasí přát a práce organizátorů, kterou vynaloží na uspořádání dětského dne, bude naplněna beze zbytku.

Ráda bych poděkovala všem maminkám, p. Marcele Hartmanové, Ivetě Procházkové, Ivetě Zikmundové, Martině Paclíkové, Květě Fadrhoncové, dále p. Josefu Šafránkovi, Petru Matějkovi, Břetislavu Zikmundovi ml., Davidu Šafránkovi, Miroslavu Mrázkovi, Jirkovi Formanovi, Ondrovi Kasákovi a dalším, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce.

Náš největší dík patří sponzorům, kteří nás podpořili finančně : p. Serbusová – SMÍŠENKA, p. Vančura – BUTIK, p. T.Kůželová a p. J. Hněvsa.

Pátecká buchta roku ”

Nedělní sportovní soutěže byly letos poprvé obohaceny o soutěž pro maminky a babičky, které měly za úkol přinést buchtu, koláč nebo placku. V první ročníku se ucházelo o prvenství sedm zdatných kuchařek. Děti samy vyhodnotily nejlepší a nejchutnější výrobek. Ocenění “ Pátecká buchta roku ” a malý dárek získala s naprostou převahou jahodová buchta paní Nadi Paroulkové.

 

Sdělení Obecního úřadu v Pátku.

Poplatky za hroby.

Žádáme občany, kteří mají pronajatá hrobová místa, aby si v úředních hodinách na OÚ Pátek zjistili, zda mají nájemné zaplaceno.

Občané dluží ještě za 40 hrobů nájemné, které je splatné na 10 let a činí :

za jedno urnové místo – 40,- Kč

za jeden hrob – 80,- Kč, za dvojhrob – 160,- Kč

za jednu hrobku – 120,- Kč, za dvojhrobku – 240,- Kč

Odpad – plasty.

Prosíme občany, aby plastové PET lahve před odložením do kontejneru sešlápli. Ušetří se prostor i peníze za častější svoz !

Rybářský svaz v Pátku.

Dětské prázdninové povolenky je možno zakoupit u hospodáře MO ČRS Pátek pana Hofmana. Cena 300,- Kč.

Dne 16. června 2003 začala hlavní rybářská sezóna na mimopstruhových vodách.

 

 

Z činnosti Tělovýchovné jednoty Pátek.

Soustředění žáků.

Ve dnech 13. až 16. června 2003 se družstvo žáků zúčastnilo soustředění, které jim bylo i odměnou za vynikající výkony podávané v průběhu celé fotbalové sezóny 2002 / 2003 .

Místem konání byl rekreační a sportovní areál Tesla Horní Bradlo, nedaleko Seče. V překrásném prostředí měli všichni možnost sportovního vyžití. K dispozici bylo fotbalové hřiště, volejbalové, nohejbalové i tenisové kurty, pingpongové stoly, bazén se dvěma skluzavkami a posilovna. Dospělí pak mohli využívat restauraci a vinárnu v místě.

V bohatém programu nechyběl nohejbalový turnaj , sportovní pětiboj, plavecké soutěže, kterých se pochopitelně zúčastňovali i dospělí ve své vlastní kategorii (protože na kluky by nestačili), dvacetikilometrová túra s přestávkou na koupání a zmrzlinu, pěší výstup na zříceninu Oheb s překrásnou vyhlídkou na přehradu a okolí, táborák a závěrečný karneval se soutěžemi.

Po celou dobu pobytu jsme mohli být jedině spokojeni jak s krásným počasím, tak s příjemným a čistým prostředím, velice chutnou stravou a pitným režimem.

Součástí pobytu bylo i přátelské utkání v minikopané s mladším dorostem Kamenice, který v současné době hraje okresní přebor. Soupeř nastoupil do zápasu se slovy : “Dáme jim deset a půjdem na pivo”. Po prvních minutách vedl soupeř 0 : 1 , ovšem po 20 minutách jsme už vedli 6 : 1. Za tohoto stavu se soupeř začal ze hřiště v tichosti vytrácet a Martin Paclík ukončil zápas se slovy: “Nemá to smysl” a zakopl míč do odkalovací jímky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat : panu Krulišovi za sponzorský dar ve výši 5 000,- Kč a za zakoupení špekáčků a cen v  podobě cukrovinek na soutěže, výboru TJ Pátek za příspěvek 2 500,- Kč, panu Bořeckému za bezplatnou dopravu a všem zúčastněným dospělým za pomoc při organizaci celé akce. Mgr. Iva Šafránková, vedoucí družstva žáků

Fotbalová sezóna 2002 / 2003.

Družstvo A dospělí.

V okresním přeboru se umístili na 12. místě s 29 body ( 39 : 48 )

Vedoucím družstva byl pan Václav Vaněk.

Střelci branek : Jaroslav Bulíř 5, Miloš Vančura 4, Martin Vančura 3, Libor Zedník 3, Ondřej Kasák 2, Jindřich Hněvsa 1, Michal Major 1, Michal Šafránek 1

Družstvo B dospělí.

Družstvo se umístilo ve IV. třídě na 6. místě s 45 body ( 80 : 44 )

Vedoucím družstva byl pan Václav Zumr.

Střelci branek : Marek Soběslav 9, Dušan Bek 8, Miroslav Kadlec 8, Pavel Zvolský 5, Miloš Mrázek 3, Václav Novotný 3, Martin Vančura 3, Patrik Bartheldy 2, Václav Soběslav 2, Jiří Šuch 2, Jiří Vaněk 2, Jiří Čáp 1, Pavel Drahovzal 1, Ondřej Kasák 1, Jiří Šafránek 1

Družstvo dorostu.

V okresním přeboru obsadili 7 místo s 21 body ( 34 : 45 )

Trenérem byl pan Zbyněk Svoboda a vedoucím družstva pan Miloš Mrázek

Střelci branek : Martin Dulovec 6, Tomáš Bezděčný 3, Ondřej Kasák 3, Jiří Forman 1, Miroslav Mrázek 1, Aleš Svoboda 1

Družstvo žáků.

Získalo 1. místo v okresní soutěži s 48 body ( 88 : 4 )

Trenérem byl pan Roman Šafránek a vedoucí družstva paní Mgr. Iva Šafránková

Střelci branek : Martin Paclík 26, Jakub Junek 11, Martin Žižka 11, Martin Král 9, Marek Paclík 8, Tomáš Zumr 6, Štěpán Vyhlídal 4, Zdeněk Bureš 4, Jakub Brtek 3, Matěj Šafránek 2, Karel Bořecký 1, Jiří Král 1, Lukáš Staněk 1, Jakub Chudoba 1

“Splašková tlaková kanalizace v Pátek ”

 

Písemně zpracované odpovědi na otázky z dopisu adresovaného Obecnímu úřadu v Pátku, které byly zodpovězeny na zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 24.6.2003 v sále místního pohostinství “U Lazarů ”.

 

 1. Jakou hodnotu v Kč má celkový rozpočet na kompletní kanalizační síť a kolik prostředků je k dnešku shromážděno a je tedy k dispozici pro investování ? Kolik bylo proinvestováno ?
 2. Starosta : Smlouva uzavřená s firmou NEPTUN PRESSKAN s.r.o. Vápenice na kompletní dílo zní na 22 188 350,10 Kč. Obec z této částky zaplatí hotově 4 440 000,- Kč, od Státního fondu životního prostředí jsme obdrželi půjčku ve výši 4 440 000,- Kč s 2 % úrokem a splatností 10 let. Dále Státní fond životního prostředí poskytl naší obci dotaci ve výši 13 312 995,- Kč.

  V roce 2002 bylo proinvestováno 2 388 025,50 Kč, za 1. pololetí roku 2003 částka 4 815 447,- Kč.

 3. Není–li akce plně kryta, kde bude obec hledat peníze ? Tušíte snad o kolik Kč může jít ? Je možné, že občané budou žádáni o další finanční prostředky mimo zaplacených 12 000,- Kč, nebo to můžete vyloučit ?
 4. Starosta: Další finanční prostředky nebudou od občanů požadovány – akce je dostatečně zajištěna.

 5. Jaký je časový harmonogram prací podle jednotlivých částí obce a kdy se uvažuje s dokončením celé akce ?
 6. Ing. Stefan Gyürösi, stavbyvedoucí : V roce 2003 je předpoklad připojení a uvedení do provozu 60 objektů v těch částech obce, kde jsou již položeny hlavní řády a zbytek do 31.10.2004.

 7. Je známo, že čištění 1 m3 splašků se má platit 20,50 Kč, kdo bude účtovat, jak často, jak bude zjišťováno jejich množství ? Bude to jediný poplatek ?
 8. Ing. Josef Borecký, VAK a.s. Nymburk : S občany společnost VAK Nymburk sepíše podrobné smlouvy o způsobu užívání, měření, placení a provozování kanalizace. Součastná cena stočného je 20,40 Kč, množství bude po dobu zkušebního provozu určováno podle tabulkových norem dle vybavení jednotlivých domů a počtu obyvatel. Fakturace 1 x za čtvrt roku.

 9. Neuvažuje se s účtováním nějakého paušálu pro domácnost, nebo není v programu nějaký jiný poplatek, který by uvažovanou sazbu 20,40 Kč za 1 m 3 dále zvýšil ? Můžete tento moment vyloučit ?
 10. Ing. Josef Borecký, VAK a.s. Nymburk : Paušálnímu poplatku se lze vyhnout osazením vlastního homologovaného vodoměru – platba pak bude dle skutečně naměřeného množství. Zvýšení dosud garantované ceny však do budoucna nelze vyloučit.

 11. Kudy povede hlavní kanalizační potrubí obcí ? Uvažuje se třeba s rozbitím upravených vjezdů do dvora domu a kdo potom provede opravu do původního stavu, a kdo to bude platit ?
 12. Ing. Stefan Gyürösi, stavbyvedoucí : Kanalizační potrubí povede obcí dle již vypracovaného a schváleného projektu a jeho uložení se různí. Pokud dojde k poškození současných povrchů, je naše stavební firma, dle uzavřené smlouvy, povinna uvést terén na své náklady do původního stavu.

 13. Lze předpokládat, že na zařízení jímky nebo na potrubí z jímky do hlavního řádu se mohou vyskytnout závady, které znemožní provoz kanalizace, kdo závadu odstraní ? Jak rychle ? Kdo to bude platit ?
 14. Pan Josef Kovařík : Závady při havárii budou opraveny do 24 hodin v záruční době, hradí dodavatel díla, po záruce provozovatel systému ( VAK a.s. Nymburk ). Pouze závady na čerpadle, prokazatelně způsobené uživatelem, budou účtovány jednotlivým majitelům nemovitostí.

   

   

   

   

 15. Je vůbec vyzkoušena a zjištěna funkčnost tlakové kanalizace ? Jak jste to zjistili, byli jste v jiných obcích, kde to již běží a s jakými výsledky ?
 16. Pan Josef Kovařík : Reference naší firmy – Maďarsko 10 staveb tlakové kanalizace, Slovensko 12 staveb, Polsko 10 staveb, Česká republika 89 staveb a rozestavěno nebo technická pomoc celkem 31 staveb. Nejblíže provozovaná tlaková kanalizace – Všetaty 600 jímek, stavba ukončena v roce 2002. Na tlakovou kanalizaci od firmy NEPTUN PRESSKAN je v ČR připojeno 15 000 nemovitostí.

 17. Dosud není uzavřena smlouva o provozu kanalizace, kde by vedle základních údajů byla uvedena podrobně práva a povinnosti uživatele a provozovatele, kdy se tak stane ?
 18. Ing. Josef Borecký, VAK a.s. Nymburk : Za provoz systému bude plně zodpovídat provozovatel, který s každým zákazníkem uzavře podrobnou smlouvu o provozu i způsobu úhrady stočného. Odběratel bude povinen neprodleně hlásit případné poruchy na dispečink firmy VAK a.s. Nymburk, zajistit součinnost při odstraňování závady ( umožnit přístup k čerpací jímce ) , dále odběratel zodpovídá za provozuschopnost elektrické přípojky, která je napojena do elektrického rozvaděče pro domovní čerpací jímku, bude též odpovědný za technický stav domovní jímky ( bez vystrojení ), která je ve vlastnictví obce.

 19. Jaké jsou záruční doby na jednotlivá zařízení a činnost kanalizační sítě ?
 20. Ing. Stefan Gyürösi, stavbyvedoucí : Dle uzavřené smlouvy o dílo je záruka na technologii 18 měsíců, na stavbu 60 měsíců, na povrchy komunikací 24 měsíců a na samočisticí efekt potrubí 20 let.

 21. Z jímky povede jedno potrubí do hlavního řádu – tento úkol zajistí dodavatel. Komplikace nastanou v jednotlivých domech při svedení potrubí do jímky – to má provést majitel domu, jedná se obvykle o dva svody ( WC a kuchyň, nebo koupelna ), které bude třeba spojit v jeden a vést do jímky. Poněvadž se v mnoha domech jedná o starší občany a laiky –

 1. Kdo jim provede výkopy a napojení starého různorodého odpadního vedení na potrubí nové ?
 2. Kdo provede spojení nového potrubí v jeden svod a kdo ho umístí v připravené čerpací jímky ?
 3. Kdo zajistí a vybere potřebný materiál, odhadne jeho množství atd. Bylo by v tomto případě naprosto nutné zajistit odbornou firmu, která tyto práce kvalitně provede.

Toto je pro občany vlastně nejdůležitější dotaz a prosím o sdělení, zda to bude zajištěno a kdo

to bude platit – je to součást kanalizace.

Myslím, že se občan smíří s tím, že to zaplatí, jen když to někdo zajistí !

Ing. Stefan Gyürösi, stavbyvedoucí : Firma NEPTUN PRESSKAN s.r.o. Vápenice provede pouze vyříznutí otvoru dle průměru a hloubky stávajícího gravitačního vedení a osazení manžety potřebné velikosti v plastové jímce.

Starosta : Gravitační připojení jednotlivých domácností je v plné kompetenci majitelů nemovitostí a obec ani dodavatel se na těchto nákladech finančně nepodílí. Potřebné práce s přepojením do nových čerpacích šachet lze objednat u různých instalatérských firem nebo u osob podnikajících v tomto oboru.

Ing. Josef Borecký : Upozornil na nutnost odborného připojení.

 1. Kdo provede montáž zařízení, které bude umístěno uvnitř jímky a kdo provede odborné napojení na rozvaděč elektrického proudu umístěný uvnitř bytu.

a ) Kdo provede a dodá potřebné zařízení včetně el. napojení ?

b ) Kdo to bude platit ?

Jedná se o stejně důležitý dotaz jako v bodě č.11.

Starosta : a ) Tyto práce včetně revizní zprávy provede dodavatel stavby na základě dodatku ke smlouvě o dílo.

b ) Platit bude Obec Pátek – cena připojení jedné domácnosti včetně revizní zprávy je 5 000,- Kč. Předpokládané náklady za celou obec 1 150 000 ,- Kč.

 

PRÁZDNINY.

Mateřská škola v Pátku.

V době prázdnin bude místní MŠ uzavřena od 7. července 2003. Pro školní rok 2003 / 2004 bude otevřena od pondělí 25. srpna 2003.

Výstaviště Lysá nad Labem.

V měsíci září proběhne na výstavišti devátý ročník výstavy “ Domov a teplo ”

( 4.9. až 7.9. 2003 )

Botanicus Ostrá.

Historické slavnosti, návrat do středověku, kde kromě ukázek tradičních řemesel zahřejete své tělo i duši medovinou, kořeněnými víny, zpěvy, tancem i šprýmy kejklířů. Ve velké hodovní síni se občerstvíte nápoji a středověkou krmí připravovanou z čerstvých surovin pěstovaných v těsném sousedství, na našich zahradách.

19.7.2003 – Slavnosti lukostřelců.

Červencové slavnosti budou věnovány lovcům, skutečným mistrům svých oborů.

26.7.2003 – Slavnosti čaje.

Návrat do dob, kdy k nám byly dovezeny a rozšířeny čajové lístky.

2.8.2003 – Slavnost Císaře Rudolfa II.

U příležitosti návštěvy Jeho císařského veličenstva Rudolfa II. uspořádá hrabě Johann von Kutloch, majitel Staré Ostré, velkolepé oslavy.

16.8.2003 – Piráti a bukanýři.

Banda korzárů zde narazí na pana Joachima a jeho hrdinné gardisty.

30.8.2003 – Středověk.

Středověké zábavy, plné dobrodružství, kdy byli muži stateční, ženy ctnostné a souboje rytířů čestné.

6.9.2003 – Sokolnické slavnosti.

Setkání s knížaty mezi lovčími a s jejich překrásnými svěřenci.

13.9.2003 – festival tance a divadla.

Rej masek, tanečníků, kejklířů, ale i možnost shlédnutí světového divadla na rynku.

20.9.2003 – Zbraně a zbroje.

Doba turnajů začne, jen co šafáři ukončí žně.

27.9.2003 – slavnosti piva a vína.

Svátky chmelového moku a jiskrné révy lákají do ulic Staré Ostré.

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí – 8,00 – 10,00 hodin

Úterý – 18,00 – 20,00 hodin

Středa – 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin

V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadě v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v červenci 2003. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání “Páteckého plátku” adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.