P Á T E C K Ý P L Á T E K

Číslo 4 / 2002

Zprávy z naší obce za 3. čtvrtletí roku 2002.

Co nás čeká nového v roce 2002 ?

 

Zprávy z OÚ Pátek.

Ve 3. čtvrtletí tohoto roku se uskutečnila tři zasedání obecního zastupitelstva.

Dne 16. července 2002 ( 9 / 2002 )

rodinný dům se standardní technologií 12 000,- Kč

bytovka ( 4 byty ) s výkonnější technologií 24 000,- Kč ( 1 byt – 6 000,- Kč )

a oznámení Ministerstva zemědělství ČR o vyřazení žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu v programu SAPARD

Dne 20.srpna 2002 ( 10 / 2002 )

Dne 17. září 2002 ( 11 / 2002 )

Ve čtvrtém čtvrtletí se zasedání obecního zastupitelstva konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :

15. října 2002, 19. listopadu 2002 a 17. prosince 2002 vždy od 18.00 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

Jubilea.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2002 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Paní Lenka Zvolská, Pátek 173

Paní Jana Hofmanová, Pátek 204

Paní Anna Kroupová, Pátek 150

Paní Jarmila Malá, Pátek 129

Pan Stanislav Bulušek, Pátek 168

Paní Eva Vaňková, Pátek 117

Všem srdečně blahopřejeme !

 

 

 

Žijeme v Pátku.

Pouť.

Již tradičně se konala v sobotu 10. srpna pouťová zábava nejen v místním hostinci, ale i na letním posezení u hřiště. Za nádherného teplého počasí se sešlo mnoho místních, ale i přespolních vyznavačů tance a dobré zábavy. V obci tentokrát nebyly žádné atrakce pro děti, mnoho jich tedy pobíhalo po hřišti, pak i tancovalo společně s dospělými až do pozdních večerních hodin. K tanci a poslechu hrála skupina pana Vlasáka. Všichni se dobře pobavili a někteří šli domů až s ranním svítáním.

Posvícení.

O první zářijovém víkendu jsme v Pátku slavili posvícení. Krásné teplé počasí, v neděli až 25 °C, přálo především dětem, které se mohly vyřádit na atrakcích. Na návsi před hostincem byly houpačky pro nejmenší děti, pro větší zvonkohra a autíčka a též byla k dispozici střelnice. V sobotu 7. září byly pořádány pouťové zábavy, jedna v hostinci na návsi a druhá na letním parketu u hřiště. Díky teplému počasí většina tancechtivých zvolila posezení venku, a tak bylo na hřišti opět plno. Hudba pana Vlasáka hrála do dvou hodin po půlnoci.

Sbírka občanů.

Do přenosné pokladničky Červeného kříže, která byla umístěna v obchodě Smíšenka, občané naší obce přispěli na postižené srpnovými povodněmi celkovou částkou 20 267,- Kč. Po dohodě s Červeným křížem byla tato částka předána přímo do postižené rodiny v obci Dědibaby čp.5 na Mělnicku. Předání proběhlo dne 15.10.2002 za účasti ředitelky ČSČK paní Marie Chytilové a starostky obce Vojkovice paní Jany Koberové, paní Věry Serbusové a starosty obce Pátek přímo postižené rodině. Předávací protokol je k vyvěšen na vývěsní tabuli před OÚ Pátek.

Všem spoluobčanům za projevenou solidaritu děkujeme.

Volby do místního zastupitelstva.

O prvním víkendu v listopadu se uskuteční volby do místního zastupitelstva. Volební místnost na Obecním úřadě v Pátku bude otevřena v pátek 1. listopadu 2002 od 14 hodin do 22 hodin, v sobotu 2. listopadu od 8 hodin do 14 hodin.

Všichni voliči se musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Kandidují dvě sdružení, přesné kandidátní listiny budou k dispozici na vývěsní tabuli před obecním úřadem.

Podzimní výlovy.

Již tradičně pořádá místní svaz rybářů podzimní výlovy rybníků. Konají se vždy v sobotu od 8 hodin.

5. října 2002 již byla slovena Stará strouha. Uloveno bylo celkem 250 kusů ryb : kapr K4, K3, amur a 12 kusů štik.

12. října 2002 byl vyloven rybník Hliňák a Lazarův rybník

19. října 2002 bude vyloven rybník Skála

26. října 2002 bude vyloven rybník Velký

Rybáři na všechny výlovy srdečně zvou všechny spoluobčany, především děti.

Internet.

Od října 2002 je změna v možnosti přístupu občanů na internet. Každou středu je nyní otevřeno od 16 hodin do 18 hodin. Stále platí poplatek 10,- Kč za každých 15 minut.

Přístup na internet je zajištěn tedy v těchto hodinách :

Pondělí : 8 – 10 hodin, 17 – 19 hodin

Úterý : 18 – 20 hodin

Středa : 8 – 10 hodin, 16 – 18 hodin

Čtvrtek : 18 – 20 hodin

Všichni spoluobčané se mohou přijít podívat a vyzkoušet provoz internetu.

Místní knihovna.

Také provoz knihovny je od října změněn. V pondělí je otevřena od 17 do 19 hodin a ve středu od 16 do 18 hodin. Půjčování je nadále v naší knihovně bezplatné a během tohoto roku přibylo mnoho zajímavých knih, pro děti encyklopedie, pohádky, pro dospělé detektivky, romány ze současnosti, ale i horory.

Poslední leč.

Již tradičně pořádají členové Mysliveckého sdružení Pátek v naší obci “Poslední leč”, tentokrát 14 prosince 2002 od 19 hodin v místní hospodě. Všichni jsou srdečně zváni.

 

 

 

 

Sdělení Obecního úřadu v Pátku.

Popelnice.

Do 15. října 2002 je potřeba doplatit druhou splátku ročního poplatku za svoz odpadu těmi spoluobčany, kteří si zvolili pololetní placení.

Svoz odpadů v podzimních a zimních měsících již každý týden.

Diakonie.

V září 2002 byla zahájena rekonstrukce budovy bývalé školy na denní stacionář pro osamělé seniory a lidi se zdravotním postižením. Přestavbu financuje Diakonie Českobratrské církve evangelické. Částkou 400 tisíc Kč na výměnu střešní krytiny se podílí Obec Pátek. Tato částka bude obci vrácena formou nájmu. Práce provádí firma Polabská stavební CZ s.r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení.

Stavební parcely v lokalitě “B”.

V měsíci září 2002 byly zahájeny též práce v lokalitě B , byla provedena skrývka ornice pro budoucí komunikaci, začalo budování elektrorozvodů a rozvodů pro místní rozhlas a veřejné osvětlení. V říjnu tohoto roku začnou práce na přestavbě meliorací a dešťové kanalizace.

Prodej parcel v lokalitě “B”.

Byl zahájen prodej části parcel v této lokalitě. Bylo již prodáno 20 parcel za cenu 550,- Kč za metr čtvereční. K prodeji bude nabídnut i zbytek parcel v lokalitě “B”. Celkem je zde vyměřeno 31 parcel.

Splašková tlaková kanalizace.

V podzimních měsících budou zahájeny práce spojené s vybudováním splaškové tlakové kanalizační sítě v obci Pátek firmou NEPTUN PRESSKAN s.r.o Prostějov. V letošním roce bude vybudována trasa Pátek – Poděbrady.

Svoz nebezpečného odpadu.

V sobotu 9. listopadu 2002 se uskuteční v naší obci svoz nebezpečného odpadu. Jedná se o tento odpad: televizory, baterie a akumulátory, léčiva, barvy a lepidla, oleje, tuky, olejové filtry, chladnice a mrazáky, zářivky, pesticidy, kyseliny a zásady. Svoz proběhne na návsi před hostincem dopoledne od 10,20 hodin do 10,35 hodin.

Žádáme všechny spoluobčany, aby tento nebezpečný odpad nevhazovali do popelnic, ani do kontejneru u OÚ Pátek.

Žádost.

Obecní úřad žádá spoluobčany, aby v co kratším termínu vrátili vyplněné smlouvy na přípojky kanalizace. Tyto smlouvy byly v obci rozdány v září 2002.

Spoluobčané, kteří mají uzavřené stavební spoření ve prospěch Obce Pátek, můžou vklad za tento rok v částce 5 000 ,- Kč zaplatit přímo na OÚ Pátek bez poplatku. Všichni, kdo mají toto stavební spoření, vloží tedy 10 000,- Kč, na jejich účet přispoří též Obec Pátek dalších 10 000,- Kč. Se státní podporou bude po pěti letech více než 25 000,- Kč. Obec pak z této částky dostane 24 000,- Kč, které jsou vinkulovány v její prospěch. Zbytek bude vyplacen občanovi a spoření bude ukončeno.

Tato částka tedy pokryje poplatek, který každý musel zaplatit při založení spoření.

Poskytnuté prostředky na kanalizaci jsou vedeny na zvláštním účtu obce, z kterého není možno financovat nic jiného než kanalizaci.

 

 

 

Srpnové povodně.

V srpnu tohoto roku postihla část naší země dosud největší povodeň . Živelná pohroma otřásla celou naší zemí, všichni občané z  nezasažených oblastí projevili ohromnou solidaritu se všemi postiženými. Mnoho obyvatel bylo nuceno opustit své domovy před velkou vodou, někteří se již neměli kam vrátit. V celé zemi byly pořádány humanitární i finanční sbírky pro postižené rodiny, ale i na záchranu kulturních památek. Dodnes jsou pořádány dobročinné akce a koncerty na povodňová konta. S odstraňováním následků povodní pomáhali vojáci, dobrovolní i profesionální hasiči, ale i mnoho dobrovolníků.

Povodeň, po 12. srpnu zasáhla jižní a západní Čechy, pak i část středních Čech. První vlna srážek postihla 6. a 7. srpna jižní část Šumavy a Novohradských hor, druhá vlna srážek zasáhla postupně téměř celé Čechy. 11. a 12. srpna nejvydatněji pršelo v Krušných horách, na Cínovci bylo naměřeno 400mm srážek. V jižních Čechách spadlo v těchto dnech od 160mm do 320 mm srážek na 1 metr čtvereční. Dlouhodobý srpnový průměr je 81 mm a za celý rok naprší v České republice průměrně 676 mm srážek. Povodí většiny řek bylo nasyceno vodou již po první vlně dešťů. Po takto vydatných srážkách se již tedy projevily povodně v povodí řek Vltavy, Berounky a Sázavy, dále pak na povodí řeky Malše. U řady řek zaznamenali hydrologové zatím historicky nejvyšší vodní stavy a průtoky. Velká voda postupovala v závislosti na povodňové vlně z Vltavy do Labe, kde se od soutoku v Mělníku hnala i proti proudu. Voda zaplavila pole, louky, lesy, ale i přilehlé vesnice a města, některými se povodeň přímo prohnala. Když voda opadala, všude zůstávalo bláto a naplaveniny, které bylo potřeba odstranit. Voda zničila mnoho komunikací, mostů a domů, některé rozbořila, jiné musely být zbourány. Voda napáchala nepředstavitelné škody.

Například 14. srpna 2002 se hladina Vltavy v Praze – Chuchli zvedla na 785 centimetrů. Průtok vody byl asi 5 300 m3 / s ( metrů krychlových za vteřinu ) . Během roku činí průtok Vltavy v průměru 150 m3 / s , v srpnu obvykle protéká Vltavou jen okolo 50 m3 / s. Úroveň stoleté vody je 3 700 m3 / s .

V některých částech Prahy byly porovnávány stopy po maximální hladině vody. Při srovnání s povodňovými značkami ze září roku 1890, kterých je po Praze nejvíce, byla nyní voda na pravé břehu Vltavy na Novotného lávce výše o 70 cm, v Karlíně u budovy Ústředního vojenského archivu přesahovala značku téměř o tři metry. Na levém břehu Vltavy v prostoru Smíchova a Kampy byla voda výše o 110 až 150 cm. Nad Karlovým mostem byly stopy po maximální hladině letošní povodně o 75 cm výše než značka z března 1845 a o 55 cm výše než označení povodně z roku 1784. Vyšší značky již v Praze nikde nejsou. I v řadě dalších míst přesáhly podle zjištění hydrologů z Českého hydrometeorologického ústavu hladiny vody v zasažených tocích povodňové značky nejvyšších zaznamenaných povodní.

První známá povodeň na toku Vltavy byla v roce 1118, je popsána společně s 63 dalšími ve studii Historické povodně na dolním Labi a Vltavě.

 

Změna poštovného.

Od 1. září 2002 Česká pošta zdražila ceny svých služeb v průměru o 6 %. Například :

Obyčejné psaní - z 5,40 Kč na 6,40 Kč

Doporučené psaní – 14,40 Kč na 17,00 Kč

Obyčejný balík – zůstala cena 26,- Kč

Doporučený balík – z 32,- Kč na 35,- Kč

Složenka C do 200,- Kč – z 12,- Kč na 16,- Kč

Složenka C 200,- až 1000,- Kč – z 22,- Kč na 24,- Kč

Přečíslování telefonních čísel.

Přečísování proběhlo v noci ze soboty 21. září na neděli 22. září, v době mezi půlnocí a třetí hodinou ranní. V této době nefungovaly pevné linky. Přečíslování se týkalo všech telefonních stanic v České republice bez ohledu na to, kdo je provozuje. Tedy i čísel mobilních telefonů, z jejichž čísel zmizí pouze nula ze začátku. Všechna nová čísla jsou devítimístná, žádné telefonní číslo nezačíná nulou. Pouze při telefonování do zahraničí. V písemné podobě se u nových čísel nepoužívají žádné závorky, či lomítka. Správně se má nové číslo uvádět po trojicích, například 325 325 325.

Nová telefonní čísla začínají :

00 – mezinárodní volání

1 – tísňová volání

2 až 5 – pevná síť

6 a 7 – mobilní telefony

8 a 9 – internet a ostatní služby

Pevné linky ve Středočeském kraji začínají číslem 31 a 32 a v rámci celého kraje se volá za místní tarif místo dosavadního meziměstského. Vždy se musí volit celé devítimístné číslo bez ohledu na to , zda voláte místní hovor či meziměsto.

Důležitá telefonní čísla.

Hasiči – 150 - linka je určena pro tísňové volání o pomoc při požárech, zátopách a živelních

pohromách

Záchranná služba – 155

Lékařská pohotovost Poděbrady – 325 612 500

Policie – 158

Městská policie Poděbrady – 325 600 212

Žlutý anděl – 1230

ABA – 1240 – nepřetržitá havarijní služby pro motoristy

Poruchy mimo dům a byt :

Elektrický proud – 800 154 978 – bezplatná linka pro celý okres

Plyn – 737 200 890 , 325 612 800

Voda – 606 163 201

Telefonní informační služba :

Telefonické centrum služeb – 800 123 456

Telefonní čísla v ČR – 1180

Telefonní čísla v mezinárodním provozu – 1181

Hovory zprostředkované operátorem – 133 002

Obecní úřad Pátek – 325 625 010

Mateřská škola Pátek – 325 625 443

 

 

Zajímavosti na podzim 2002.

Podzimní prázdniny.

Ve dnech 29. a 30. října 2002 mají děti podzimní prázdniny. Dům dětí a mládeže Poděbrady pořádá v těchto dnech pro tyto děti příměstský tábor, vždy od 8,00 do 15,00 hodin. Bližší informace v DDM Poděbrady, Boučkova ulice, tel. 325 614 326.

Výtvarná dílna pro dospělé.

DDM Poděbrady otvírá každý čtvrtek od 9,00 do 11,00 hodin výtvarnou dílnu pro dospělé. Jedná se o tyto akce :

Sláma

31. října – pletení ze slámy ( zvonečky, ptáci )

7. listopadu – pletení ze slámy a výrobky z rozžehlené slámy

14. listopadu – prostorové výrobky ze slámy

Malování na sklo a porcelán

21. listopadu – zdobení jednobarevných hrnků a talířků

28. listopadu – zdobení skleniček, váz

Příprava vánoc.

5. prosince – Adventní věnce

12. prosince – zhotovení dárkových krabiček

19. prosince – zdobení svíček

Drátování.

9. ledna 2003 – kámen

16. ledna 2003 – sklenice

23. ledna 2003 – hrnek

30. ledna 2003 – láhev

Výstaviště Lysá nad Labem.

7. – 10. listopadu - Kola 2002

7. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství

22. – 24. listopadu – Chovatel

Celostátní výstava drobného zvířectva v České republice. Králíci, holubi a drůbež.

Polabské vánoční trhy.

6. – 8. prosince – Mikulášské trhy

13. – 15. prosince – Stříbrné trhy

20. – 22. prosince – Zlaté trhy

Lidové vánoce v Polabí.

Od 1. Prosince do 29. Prosince tohoto roku bude pro veřejnost otevřena výstava v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem. Otevřeno : pátek, sobota, neděle od 9 do 16 hodin.

Lesní ateliér Kuba v Kersku.

Výstava Vladimír Tesař – Grafika 1. – 31. října 2002

Vánoce 2002 – prodejní výstava, o víkendech ukázky lidových řemesel – 2. listopadu – 29. prosince

Výstava – A. Antonová a B. Podmolová – grafika , keramika – 3. – 31. listopadu

Výstava Vladimír Suchánek – Grafika – 1. – 31. prosince

 

Nejen pro děti.

Čeština.

Aktivní slovní zásoba dospělého člověka se pohybuje v rozmezí 3 000 až 10 000 slov, průměr je asi 5 000 slov. A to má čeština kolem 280 000 slov.

Nejčastější slova v češtině : a ( spojka ) , v ( ve – předložka ) , být ( sloveso ) , na ( předložka ) , ten ( zájmeno ) , který ( zájmeno ) , že ( spojka ) , z ( ze – předložka ) , tento ( zájmeno ) , s ( se – předložka ) .

Nejčastější podstatná jména : pán, život, člověk, práce, ruka, den, země, lidé, doba, hlava.

Největší počet slov má v českém slovníku 5 – 6 písmen.

Nejdelší relativně běžně užívané slovo je – dodavatelskoodběratelský a má 24 písmen.

Nejdelší slovo složené pouze ze souhlásek je – čtrthrst.

Smysluplných slov o jednom písmenu je hodně, z 42 možností jich je 8 – a, i, k, s……

Nejkratším názvem u nás je západočeská Aš a jihočeská Eš.

Nejdelší jednoslovné názvy obce jsou : Hejtmánkovice, Mikulášovičky a Jindřichovice.

Nejdelší úřední název města v Čechách je : Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Česká příjmení.

Nejužívanější česká příjmení jsou : Novák, Novotný, Svoboda, Dvořák, Černý, Kučera, Procházka, Kováč, Horváth, Veselý.

Česká muzea – neobvyklá.

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

Muzeum kafomlýnků Chabařovice

Malé máslovické muzeum másla Máslovice

Muzeum historických hracích strojů Lišov

Muzeum psychotroniky, léčitelství a ekobiologie Zlín

Ekotechnické muzeum Praha

Slepecké muzeum Brno

Provaznické muzeum Deštná

Sladařské muzeum Prostějov

Muzeum historické hasičské techniky Chrastava

Čísla .

Nejsnáze zapamatovatelná čísla jsou : 8, 1, 100, 2, 17, 5, 9, 10, 99, 11

Nejhůře zapamatovatelná čísla jsou : 82, 56, 61, 94, 85, 45, 83, 59, 41, 79

 

 

 

 

 

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v říjnu 2002. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání “Páteckého plátku” adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.