P Á T E C K Ý P L Á T E K

Číslo 2 / 2002

Zprávy z naší obce za 1. čtvrtletí roku 2002.

Co nás čeká nového v roce 2002 ?

Zprávy z OÚ Pátek.

Ve 1. čtvrtletí roku 2002 se uskutečnila tři zasedání obecního zastupitelstva.

Dne 22. ledna 2002 ( 1 / 2002 )

Dne 19. února 2002 ( 2 / 2002 )

dotace 13 320 000 Kč tj. 60%

půjčka s úrokem 2% 4 440 000 Kč tj. 20%

podpora celkem 17 760 000 Kč tj. 80%

ze základu pro stanovení podpory 22 200 000 Kč

Plánované lhůty výstavby splaškové tlakové kanalizace :

Termín zahájení 09.2002

Termín dokončení 10.2004

Termín uvedení do trvalého provozu 01.2005

Termín předložení ZVA 04.2005

Dne 19. března 2002 ( 3 / 2002 )

dotace na opravu rybníka Skála nebude v tomto roce poskytnuta,

o úpravách zahrady v místní škole

o budování zábrany chránící travnatý pás mezi příjezdovou komunikací

k fotbalovým kabinám a sousedící nemovitostí

Upozornění :

Poplatek za svoz odpadů – 50% do 15.4.2002, zbytek do 15.10.2002

Poplatek ze psa - do 28.2.2002

Domovní daň - do 31.5.2002

Svoz odpadů od 3. května 2002 jen 1 x za čtrnáct dní.

Nabídka k odprodeji PC :

nabízí k odprodeji počítač zakoupený od KB těchto parametrů, bez operačního systému : IMB DES TOP PENTIUM 90 Mhz, RAM 16 MB, VIDEO S 3 – Vision 86x/1MB, FDD 3,5, HD MB, monitor IMB-P 14´+ filtr, síťová karta 10 M, zvuková karta – integrovaná, klávesnice IMB 102 kláves (DOS), myš – IMB 2 tlačítka.

Nabídky zájemců budou přijímány v zalepených obálkách do 23.4.2002 18.00 hodin. Otevření obálek proběhne na zasedání zastupitelstva 23.4. 2002 v 19 hodin. Počítač získá nejvyšší podaná nabídka.

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :

23. dubna 2002, 21. května 2002 a 18. června 2002 vždy od 19.00 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

Jubilea.

V druhém čtvrtletí roku 2002 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Paní Jaroslava Málková, Pátek 26

Paní Marie Svobodová, Pátek 82

Paní Alena Kolbabová, Pátek 162

Paní Ladislava Plachá, Pátek 192

Všem srdečně blahopřejeme !

Žijeme v Pátku.

EVA – elektronická vlídná administrativa

Od 18.2.2002 byl zahájen provoz systému EVA jako služby občanům na deseti místech v ČR, u nás v Pátku je tento stánek v chodbě obecního úřadu, v Poděbradech v mezipatře obchodního domu Slon a v nedalekém Městci Králové v budově MěÚ.

V průběhu následujícího roku bude ověřován zájem občanů o využití služeb, které EVA nabízí. Podle toho se bude tento systém dále rozvíjet. Byl vytvořen na základě poslanecké iniciativy a ve spolupráci s ministerstvem vnitra. Systém EVA je vytvořen na principech využití moderních informačních a komunikačních technologií. Základním prvkem systému je stánek EVA, jehož ovládání je snadné stejně jako obsluha běžného bankomatu.

Co vlastně EVA nabízí ?

V mnoha případech Eva umožní vyřídit záležitosti občana bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu. Doporučí jak postupovat, které formuláře a přílohy je třeba vyplnit, co je třeba doložit. U vybraných záležitostí EVA nabídne možnost na místě vyplnit potřebné formuláře a odeslat je k vyřízení na příslušný úřad elektronickou poštou přímo ze stánku. EVA obsahuje takzvanou osobní schránku o průběhu vyřizování záležitosti občana, popřípadě instrukce od úředníka, co je třeba ještě doplnit, nebo zda je již záležitost vyřízena. Tato schránka je soukromá a je chráněná před přístupem jiných osob. V případě, že občan sdělí při registraci číslo svého mobilního telefonu, bude jej EVA prostřednictvím SMS zpráv informovat o každé nové zprávě v osobní schránce.

EVA dále nabízí informace o dění v obci, regionu a státě. Každý úřad v daném regionu zde zveřejňuje důležité informace jako na svých úředních deskách. Každý občan si je může přečíst v tomto stánku. Stejně tak zde občané naleznou důležitá sdělení, aktuální zprávy z obce a okolí. EVA poskytuje i osobní asistenci, přímo ze stánku se občan může telefonicky spojit s pracovníkem centra EVA.

Výhody při využití kiosku EVA.

 1. Občan při vyřizování na úřadě nebude muset úřad navštívit několikrát osobně, někdy se vyřízení jeho záležitosti obejde úplně bez jeho osobní návštěvy.
 2. Vyřeší se tak problémy s komplikovaným dojížděním na úřady.
 3. Vyřizování záležitostí na stánku EVA bude možné bez ohledu na úřední hodiny.
 4. Občan bude průběžně informován o stavu vyřízení své záležitosti na úřadě.
 5. Občan se na stánku dozví, kde se co vyřizuje, na koho se obrátit a spoustu dalších, zejména aktuálních informací z obce a regionu.

Použití stánku EVA je pro všechny zdarma, nevyžaduje splnění žádných předběžných podmínek. Při využití přímých elektronických podání na úřad a osobní schránky je z důvodu zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti pro občana i úřad nutné se zaregistrovat. Registrace se provádí přímo na stánku či na obecním úřadě.

Do systému EVA je umožněn vstup též z internetových stránek www.naseeva.cz

Tam jsou také k dispozici další podrobné informace o systému EVA.

Stánek EVA - v Pátku je umístěn v chodbě obecního úřadu a je k dispozici občanům každý den dle rozpisu na informační tabuli před OÚ Pátek.

Stánek EVA je vybaven dotykovým monitorem, tiskárnou, digitálním fotoaparátem (nutným k registraci), zařízením pro čtení a odesílání dokumentů a telefonním sluchátkem, po jehož zvednutí je občan automaticky propojen s Centrem služeb EVA.

Toto centrum slouží jako spolehlivá asistence a odborný poradce ve všech situacích, dbá na bezpečnost systému a ochranu osobních dat občanů.

Systém EVA se bude průběžně rozvíjet a přizpůsobovat potřebám občanů, bude reagovat na jejich podněty a připomínky tak, aby EVA byla vítanou a užitečnou službou.

Dětský karneval.

V sále místního hostince se v neděli 17. února odpoledne od 13 hodin konal dětský karneval. I přesto, že venku bylo téměř jarní počasí a svítilo sluníčko, sál se brzy zaplnil dětmi a jejich doprovodem. Většina dětí přišla v nápaditých maskách. Všichni společně soutěžili a tancovali, rodiče rozhodovali hlasováním o vítězné masce. K tanci hrálo seskupení hudebníků pana Vance, slovem provázel pan Mirek Škaloud a paní Jana Doskočilová. Ve vyzdobeném sále děti řádily celé odpoledne.

Změny v roce 2002.

 1. Minimální měsíční mzda.
 2. Minimální měsíční mzda se zvýšila od 1.1.2002 na 5700,-Kč, minimální hodinová mzda je tedy 33,90Kč. Dvanáct platových tříd bude v rozmezí 5700,- až 12800,-Kč.

 3. Dávky nemocenského pojištění.
 4. Dávky nemocenského pojištění vzrostou nařízením vlády asi o 10%. Zvyšuje se hranice pro výpočet základu z 430,- na 480,-Kč a z 630,- na 690,-Kč.

 5. Zdravotní pojištění.
 6. Minimální měsíční odvod zdravotního pojištění se zvyšuje od 1.1.2002 na 770,- Kč.

 7. Zdravotní pojišťovny.
 8. Zdravotní pojišťovny budou celkem hradit 2515 léčivých přípravků.

  Praktický lékař bude poskytovat nadstandardní služby a úkony za poplatky.

  Odškodnění. Podle vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění dostanou čtyřikrát vyšší odškodnění lidé, kteří se zraní nebo onemocní v zaměstnání nebo vinou jiného člověka.

 9. Elektronická pošta.

Elektronickou poštou je možné podepsat a podat dokument, u kterého zákon nevyžaduje tiskopisy v písemné podobě.

EURO.

Od 1.1.2002 se ve dvanácti členských zemích Evropské unie objevila nová měna euro. Bylo vytištěno 4,5 miliardy bankovek a vyraženo 56 miliard mincí. Členské státy zafixovaly kurs svých národních měn proti zatím neexistujícímu “ euru” k 1.1.1999, takže si obyvatelé mohli spočítat, kolik v nové měně bude co stát.

Kolik je tedy 1 eur za staré peníze ?

40,3399 belgického franku

5,94573 finské marky

6,55957 francouzského franku

0,78756 irské libry

1936,27 italské liry

40,3399 lucemburského franku

1,95583 německé marky

2,20371 nizozemského guldenu

200,482 portugalského escuda

13,7603 rakouského šilinku

340,750 řecké drachmy

166,384 španělské pesety

Řecká drachma platila již od šestého století před naším letopočtem, holandský gulden pamatoval středověk. Česká koruna platí od roku 1919.

Nejen obyvatelé 12 zemí eurozóny považují sjednocení měny za značné zjednodušení a výhodu při cestování i při obchodování. Také nám usnadní cestování o dovolených.

Máte platný cestovní pas ?

Od 1. července 2000 v souladu se zákonem č. 329 /1999 Sb., o cestovních pasech, se vydávají nové cestovní pasy se strojově čitelnou zónou ( barva desek – bordó ). Přednosti nových pasů – rychlejší odbavení na hraničních přechodech, velmi těžko padělatelné, doba platnosti 10 let, stačí 1 fotografie, správní poplatek 200,- Kč.

Před cestou do zahraničí doporučujeme občanům zkontrolovat, zda stávající cestovní pas nemá prošlou dobu platnosti, zda současná podoba odpovídá fotografii a zda není poškozen.

Bližší informace o nových pasech na úřední desce před Obecním úřadem v Pátku.

Jaro 2002.

Upozornění !

Zeměměřický úřad Praha oznamuje, že v období od 2. dubna do 29. listopadu 2002 bude na katastrálním území obce Pátek provádět měřické a stabilizační práce.

Sportovní ples.

TJ Pátek pořádá v sobotu 30. března 2002 v sále místního hostince sportovní ples. Předprodej vstupenek s místenkou á 100,- Kč zajišťuje pan Z. Vančura.

Sběr železa.

TJ Pátek zajistí dne 26. dubna 2002 v obci sběr železného odpadu.

Dětský den.

Jako tradičně se bude konat dne 8. června dětský den. Dopoledne proběhnou rybářské soutěže na Sánské strouze, odpoledne sportovní soutěžení na hřišti TJ Pátek. Přesné časy konání budou vyhlášeny.

Volby 2002.

V červnu 2002 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny ČR. V pátek 14. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 15. června od 8 do 14 hodin.

Jarní měsíce v regionu.

Výstaviště Lysá nad Labem.

4. – 7. 4. Bazény a zahrada ( expozice bazénů a všeho, co patří do zahrady )

25. – 28. 4. Elegance ( 7. výstava módy )

25. – 28. 4. Narcis ( 2. výstava narcisů, tulipánů a dalších cibulovin )

23. – 26. 5. Natura Viva ( 8. národní výstava všeho pro myslivce, rybáře a včelaře )

11. – 14. 7. Květy ( 6. celostátní výstava květin )

Poděbradské muzeum.

Od 30. dubna je pořádána výstava “Rodina Hellichů a poděbradské muzeum” k 100.výročí svého založení. Potrvá do 8. září.

Poděbrady.

Duben – “Mezinárodní mistrovství ČR v chůzi na 50km”

- “Dechový maraton Praha – Poděbrady”

2. – 5. května “Poděbradské dny poezie” ( přehlídka uměleckého přednesu a prózy)

9. – 12. května “Femad” ( národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního

divadla )

31.května – 2. června “Mezinárodní jezdecké závody CSIC Poděbrady”

červen – “Memoriál Narcise Podsedníčka” ( soutěž historických vozidel )

7.– 8. června “Poděbradské slavnosti krále Jiřího”

“Český pohár v triatlonu”

13. –16. června “Národní šampionát mažoretkových skupin”

Přerov nad Labem – skanzen.

29. března – 8. května výstava “Jaro na vsi”

29. března – 30. října výstava “Ze starých trhů a jarmarků”

11. května – 30. října výstava “Světlo v domě” ( stará svítidla z muzejních sbírek )

“Putování po Evropských skanzenech”

Kersko – Lesní ateliér Kuba .

1. – 30. května “Slavnosti sněženek – o filmu” (fotografie a rekvizity z natáčení)

Kolín.

8. – 9. června Kolín – Samopše Jízda historického vlaku “Mašinka”

14. – 16. června “Kmochův Kolín” (festival dechové hudby)

“Bitva u Kolína” (rekonstrukce)

Sadská.

19. – 21. dubna “Klicperovy divadelní dny Sadská 2002” (divadelní přehlídka venkovských amatérských souborů)

TJ Pátek – fotbal.

Rozpis zápasů jarní soutěže ročníku 2001 / 2002.

Okresní přebor dospělých.

30.3. v 16.00 hodin Pátek – Loučeň

6. 4. v 16.30 hodin Pátek – Křinec A

13. 4. v 16.30 hodin Opočnice – Pátek

20. 4. v 17.00 hodin Pátek – Poříčany A

28. 4. v 17.00 hodin Slovan Poděbrady – Pátek

4. 5. v 17.00 hodin Pátek – Jíkev

11. 5. v 17.00 hodin AFK Nymburk – Pátek

18. 5. v 17.00 hodin Pátek – Kostomlaty

26. 5. v 17.00 hodin Krchleby – Pátek

1. 6. v 17.00 hodin Pátek – Semice B

9. 6. v 17.00 hodin Městec Králové B – Pátek

15. 6. v 17.00 hodin Pátek – Polaban Nymburk B

23. 6. v 17.00 hodin Bohemia Poděbrady B – Pátek

IV. třída skupina C dospělých.

31. 3. v 16.00 hodin Pátek B – Dlouhopolsko

7. 4. v 16.30 hodin Činěves – Pátek B

14. 4. v 16.30 hodin Pátek B – Hradčany B

20. 4. v 17.00 hodin Záhornice – Pátek B

28. 4. v 17.00 hodin Pátek B – Opolany

4. 5. v 17.00 hodin Sány – Pátek B

12. 5. v 17.00 hodin Pátek B – Kněžice B

18. 5. v 17.00 hodin Netřebice – Pátek B

26. 5. v 17.00 hodin Pátek B – Libice nad Cidlinou

9. 6. v 17.00 hodin Pátek B – Okřínek

16. 6. v 17.00 hodin Pátek B – Žehuň

22. 6. v 17.00 hodin Dymokury – Pátek B

Okresní přebor dorostu.

31. 3. v 10.00 hodin Lysá nad Labem – Pátek

6. 4. v 10.00 hodin Pátek – Rožďalovice

14. 4. v 10.00 hodin Kounice – Pátek

20. 4. v 10.00 hodin Pátek – Všechlapy

27. 4. v 10.00 hodin Sokoleč – Pátek

4. 5. v 10.00 hodin Libice nad Cidlinou – Pátek

11. 5. v 14.30 hodin AFK Nymburk – Pátek

25. 5. v 10.00 hodin Pátek –Křinec

1. 6. v 10.00 hodin Hrubý Jeseník –Pátek

8. 6. v 10.00 hodin Pátek – Sadská

15. 6. v 10.00 hodin Kamenné Zboží – Pátek

22. 6. v 10.00 hodin Pátek – Kostomlaty nad Labem

Okresní přebor žáků.

6. 4. v 14.30 hodin Loučeň – Pátek

14. 4. v 14.30 hodin Pátek – Poříčany

20. 4. v 10.00 hodin Sadská – Pátek

28. 4. v 15.00 hodin Pátek - Milovice

5. 5. v 15.00 hodin Hrubý Jeseník – Pátek

12. 5. v 15.00 hodin Pátek – Městec Králové

18. 5. v 10.00 hodin AFK Nymburk – Pátek

26. 5. v 15.00 hodin Pátek – Slovan Poděbrady

2. 6. v 10.00 hodin Křinec – Pátek

9. 6. v 15.00 hodin Pátek – Bobnice

16. 6. v 15.00 hodin Pátek – Kostomlaty nad Labem

 

Rybářský svaz v Pátku.

K 1.1.2002 jsme měli 71 členů, z toho 6 mládežníků a 10 dětí. Toto nejsou jen občané Pátku, ale také z přilehlých obcí. Obhospodařujeme revír Sánská struha v úseku od jezu Nové Mlýny k ústí do Mrliny u obce Budiměřice. Tento revír je mimopstruhový v délce 7 km o zatopené ploše 3 ha. Z nařízení MZ ČR máme povinnost zarybňovat tento úsek dvouletou násadou kapra v počtu 1000 ks, línem, štikou a bílou rybou. V současné době vysazujeme kapra tří až čtyřletého v počtu asi 800 ks o celkové váze 1600 – 1700 kg. Tuto povinnost tedy několiknásobně překračujeme. O tom, že ve struze ryby jsou, svědčí úlovky našich členů,. V roce 2001 bylo uloveno 752 kaprů o váze 1234 kg. Mezi nejlepší patřil pan Jarda Mrázek s 60 kapry o váze 115 kg.

O tom, že rybaření není jen lov ryb, svědčí i to, že naši členové odpracovali 1350 brigádnických hodin. Letos chceme dodělat oplocení sádek, uvést do používání rybníček ve Vršálích. Zde bychom již letos mohli odchovat plůdek amura.

Naší snahou je zarybňování rybami, které se v revíru nevyskytují nebo špatnou kvalitou vody vymizely. Je to mník jednovousý, dnes vzácný, dříve hojný, kterého jsme vypustili několik tisíc kusů. V minulých letech za vysazení této ryby byly vypláceny MŽP dotace. Další ryby, na které jsme se zaměřili, jsou amur bílý a tolstolobik pestrý, obě ryby jsou býložravé a byly k nám dovezeny z Dálného východu, aby čistily zarostlé tůně a kanály. Zdomácněly však natolik, že se staly velmi vyhledávanými nejen pro svou kvalitu masa, ale i pro krásný zážitek při jejich zdolávání. I v našem revíru bylo v roce 2001 uloveno několik amurů o váze 7,5 – 8 kg. Daleko větší přírůstky má však tolstolobik, rekordní úlovek je ryba o hmotnosti 35 kg. Doufáme, že se takových úlovků dočkáme i u nás.

Candát obecný a bolen dravý byli rovněž odchováni a následně vypuštěni do struhy. Bolen není tak ceněn kvůli kvalitě masa, z hlediska sportovního rybolovu je však vyhledáván. Ulovit bolena se podaří jen zkušenému rybáři. Noční dravec candát je snad nejkrásnější ryba v mimopstruhovém pásmu. Letos přibude do našeho revíru ryba, která tu kdysi bývala, a tou je parma.

Kvalita vody je tak dobrá, že zde zdomácněl rak kamenáč i rak bahenní. Proto chceme v následujících letech vysadit i pstruha duhového. Ale toto je otázka peněz, neboť jeho násada je velmi drahá.

Podařilo se nám získat několik kusů barevné formy japonského kapra – koaú. Tato ryba byla původně šlechtěná do zámeckých rybníčků a jezírek. Nyní dorůstá do váhy kapra a tak ho známe i z našich rybníků. Každý správný rybník by měl mít svého ochránce malých ryb a nejinak je tomu u nás. Na násadu v rybníce Velký dohlíží dnes již téměř desetikilový amur Lojza.

Za Český rybářský svaz v Pátku – hospodář Jindřich Hofman.

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v březnu 2002. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání “Páteckého plátku” adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.