P Á T E C K Ý    P L Á T E K

3 / 2005

 

Měsíc zahradníkem, aneb rady pro každého :

ČERVENEC  :  

1. a 2.  sklízíme úrodu, okopeme a vyplejeme košťálovou zeleninu, 3. a 4. sklízíme úrodu, bojujeme se škůdci, 5. a 6. zaléváme nejlépe brzy ráno nebo večer, vyséváme zimní  a sázíme listovou zeleninu, 7. rostlinu, které se nedaří, ořežeme, 8. a 9. pečujeme o trávník, ošetříme jahody, necháme jen některé výhony k zakořenění, 10. a 11. doséváme trávník, vysazujeme a přesazujeme, 12. až 14. nezaléváme, šíří se škůdci, vysazujeme cibuloviny a trvalky po odkvětu, odstraňujeme odkvetlé květy, u letniček si necháváme na semeno nejpěknější květy, stříháme živé ploty, 15. a 16. zaléváme rostliny, vyséváme fazole, hrách, červenou řepu pro podzimní sklizeň, vysazujeme jahodníky, neuskladňujeme úrodu, 17. a 18. vyštipujeme postranní výhony u tyčkových rajčat, 19. až 21. připravujeme záhony na novou výsadbu jahod, přihnojujeme na růst kořene, 22. a 23. sklízíme úrodu, bojujeme se škůdci, větráme, malujeme, lakujeme a uklízíme, 24. a 25. zaléváme                    a přihnojíme na tvorbu listů, nesklízíme úrodu, 26. a 27. sklízíme zralé ovoce, zeleninu a bylinky, zelí            a kapustu nenecháme přerůst, cibuli a česnek sklízíme, jakmile začne žloutnou nať, zmrazujeme                      a zavařujeme, vyštipujeme postranní výhony u tyčkových rajčat, naposledy přihnojujeme zimní odrůdy jádrovin,  28. až 30. sklízíme kořenovou zeleninu, vytahanou cibuli a česnek  necháme ležet na řádcích, aby vyschla,  vytrháváme plevel, zbavujeme se škůdců v půdě ( prázdné záhony obrátíme do hloubky 15 cm ),   31. zastřihneme a tvarujeme živé ploty, růže stříkáme , dobýváme květinové cibule   ( tulipány, narcisy ).

 SRPEN :

1.  stříháme živé ploty, bojujeme se škůdci,natíráme, malujeme, 2. až 4. zaléváme rostliny, zvláště kořenovou zeleninu, vyséváme ředkvičky, pozdní salát, zelí, kedlubny, nesklízíme úrodu, 5. nemocné rostliny ořežeme, provedeme průklest ovocných dřevin, vína a ořešáku, naposledy stříháme živé ploty, 6. vysazujeme mladé sazenice jahod, dosejeme trávník, 7. až 9. zakládáme nový trávník, provzdušníme starý a doséváme, odkvetlé trvalky množíme dělením trsů ( pivoňky sázíme jen do 5 cm, jinak dlouho nepokvetou ), řízkujeme muškáty, oleandry, fuchsie a hvozdíky, 10. a 11. sázíme předpěstované dvouletky na stanoviště, nezaléváme – šíří se škůdci, 12. a 13. zaléváme, vysazujeme stálozelené keře – do zimy stačí zakořenit, nesklízíme úrodu, 14. a 15. u rajčat uřezáváme vrcholky, aby více nerostla a ponechaná rajčata dobře dorostla a uzrála, spodní listy do 30 cm olamujeme, protože bývají často napadeny houbovými chorobami, sklízíme semena, jakmile dozrají, 16. a 17. sklízíme úrodu, přihrneme pór, 18.  sbíráme bylinky a sušíme je nebo zamrazujeme, za slunečného počasí řežeme květiny na sušení, než se květy úplně rozevřou, sušíme je ve stínu zavěšené květem dolů v mírném průvanu, aby si zachovaly původní barvu i tvar, vysazujeme podzimní krokusy, 19. nepracujeme     s půdou ani rostlinami, 20. a 21. zaléváme, vyséváme podzimní salát, čínské zelí a špenát – sklizeň za dva měsíce,  22. až 24. sklízíme a uskladňujeme úrodu, zavařujeme, zmrazujeme,uděláme letní řez meruněk          a broskví, 25. a 26. sklízíme a uskladňujeme úrodu, pravidelně plejeme, vyséváme zimní cibuli určenou       na přezimování, 27. a28. sklízíme a uskladňujeme úrodu,připravíme se na skladování zimního ovoce, lísky umyjeme octem, sklepy vybílíme, 29. až 31. zaléváme rostliny, nesklízíme, bojujeme se škůdci.

ZÁŘÍ :

1 a 2. provedeme průklest ovocných   dřevin a ořešáků, vysazujeme předpěstované jahodníky, doséváme trávník, 3. až 5. vysazujeme a přesazujeme dvouletky a trvalky, dělíme pivoňky, vyséváme zimní cibuli, 6. a 7. vysazujeme cibuloviny, které mají vykvést na jaře, množíme muškáty a fuchsie, nezaléváme – šíří se škůdci,  8. a 9. zaléváme, přesazujeme a vysazujeme jehličnany a stálozelené dřeviny, bylinky přesadíme                  do květináčů, 10. a 11. vysazujeme rybízy, ovocné keře a stromky, předpěstované jahodníky , doséváme trávník, zaštipujeme letorosty vinné révy za 6. – 8. listem, 12. a 13. sklízíme úrodu, 14. a 15. odlamujeme odkvetlé květy, vyštipujeme růže, uložíme choulostivější rostliny,  pokojové květiny přeneseme domů,          16. a 17. zaléváme, nepracujeme s půdou ani rostlinami, 18. sklízíme podzimní odrůdy ovoce, vyřežeme všechny suché větve, než začne opadávat listí, sklízíme hrachové a fazolové lusky na semeno a semena letniček, 19. vysadíme česnek, 20. až 22. sklízíme a uskladňujeme kořenovou zeleninu, připravujeme jámy pro výsadbu ovocných stromů, plejeme, aby se plevel nemohl ještě vysemenit, 23. až 25. nesázíme,sklízíme kapustu a zelí, krouháme a nakládáme ho, uklízíme jiřiny a gladioly, 26. a 27. zaléváme, již nepřihnojujeme pokojové květiny, 28. až 30. vysadíme česnek, vysazujeme ovocné stromy, sekáme trávník. 

 

 

Zprávy z OÚ Pátek za 2. čtvrtletí roku 2005.

 

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. dubna 2005 ( 4  / 2005 )

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo :

-         a  schválilo dodatek ke smlouvě 16010111 se SFŽP ČR

-         zhodnocení průběhu výstavby Splaškové tlakové kanalizace Pátek

-         zapojení  obce Pátek do Mikroregionu Poděbradské Polabí

-         znění mandátní smlouvy uzavřené s Městem Poděbrady na zajištění dopravní obslužnosti

-         a bere na vědomí zápis z valné hromady svazku obcí „ Cidlina “ ze dne 15.3.2005 a jeho rozpočet na rok 2005

-         také bere na vědomí zápis z valné hromady svazku obcí NY-KO ze dne 25.3.2005 s rozpočtem pro rok 2005

-         a souhlasí, aby se Obec Pátek připojila k navrhované změně  č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Pátek

-         a schválilo žádost paní J. Zelenkové, bytem Dům s pečovatelskou službou Vitice,  o prominutí dlužné částky za svoz TDO

-         možnosti zapojení obce do programu obnovy vesnice v roce 2006

-         místo konání vítání jara  ( pálení čarodějnic )

-         přípravu dětského dne , který se uskuteční 28.5.2005 od 13,00 hodin na hřišti místní tělovýchovné jednoty a rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši chybějících prostředků na základě předloženého vyúčtování

-         a rozhodlo, když zájemce o odkoupení KOS s třetí nejvyšší nabídkou nebude na vyzvání reagovat do konce dubna 2005, bude osloven další zájemce o tento objekt

Diskuse :

Pan Pražák informoval o ohlasech  na Pátecký plátek a o dosavadním průběhu ankety na zavedení vodovodu v naší obci

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24. května 2005  ( 5 / 2005 )

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo :

-          a schválilo závěrečný účet za rok 2004 bez výhrad

-         obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2005 – Požární plán obce Pátek

-         připojení žádostí pana Beka, Fadrhonce, Hrubého a Voknera k navrhované změně č.2 ÚPSÚ obce Pátek, souhlasí s připojením žádosti pana L. Voknera směřující k rozšíření varianty B a se zařazením pozemku č. 52/14 v k.ú. Pátek jako stavební parcely a části pozemků 52/1 a 585/29 v k.ú. Pátek jako komunikace

-         a odsouhlasilo žádost pana J.Leinwebera o povolení zpevnění vjezdu před čp. 59

-         zápis z valné hromady svazku obcí „ Cidlina “ ze dne 20.5.2005 a závěrečný účet svazku za rok 2004

-         žádost pana M. Petružálka, majitele stojanu na EKO-vodu, o měsíční příspěvek ve výši 2000,- Kč na jeho provoz, vzhledem k neochotě p. Petružálka předložit ekonomickou rozvahu              a následně předkládat roční vyúčtování skutečných nákladů, byla tato žádost zamítnuta

-         a schválilo smlouvu s firmou pana R. Grulyó na opravu chodníků od čp. 21 po čp. 50 v ceně 200,- Kč / m2 včetně materiálu a dále rozhodlo zadat opravu chodníků od čp. 20 k čp. 131 firmě pana M.  Svobody v ceně 309,- Kč / m2 včetně materiálu

-         zajištění dětského dne, který se uskuteční dne 28.5.2005

-         povolení těžby topolů u Nových Mlýnů a uložilo panu Pražákovi zajistit firmy pro výběr zpracovatele

-         žádost pana J. Janocha, zájemce od odkoupení objektu KOS v rámci výběrového řízení,            o snížení jím navrhované ceny a rozhodlo, že trvá na původní nabídce, která platí do 31.5.2005

-         oznámení o uzavření MŠ Pátek době letních prázdnin v termínu od 4.7.2005 do 28.8.2005

Diskuse :

-         oprava komunikace u čp. 198 bude provedena v rámci údržby nejpozději v srpnu 2005

-         kvalita úpravy krajnice u čp. 102 , tyto úpravy prováděl majitel silnice SÚS Kutná Hora

-         byla odsouhlasena mimořádná  odměna pro paní M. Miarkovou za výsledky kontrol, prováděných na úseku hospodaření obce

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne  28. června 2005 ( 6  / 2005 ) :

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo :

-         harmonogram zasedání Obecního zastupitelstva na II. pololetí roku 2005

-         a schválilo převod částky 1.000.000,- Kč z účtu kanalizace na doplnění běžného účtu u KB Poděbrady

-         rozšíření dětského hřiště o pružinové dvojhoupadlo a sestavu na lezení

-         a schválilo dodatek smlouvy s panem R. Grulyó  - navýšení ceny o 13.600,- Kč za rozbité dlaždice , a smlouvy s panem M. Svobodou – navýšení ceny o 5.000,- Kč za rozbité desky,      při opravách chodníků v naší obci

-         smlouvu o výpůjčce odpadových nádob na tříděný odpad uzavřenou s firmou EKO-KOM a.s.

-         současný stav povolovacího řízení na rekonstrukci rybníka Skála

-         odložení jednání o termínu konání vítání občánků v naší obci

-         zprávu o skutečných nákladech na likvidaci odpadů v roce 2004

-         informaci o odstranění stojanu na EKO-vodu z naší obce

-         žádost pana J. Vokolka o povolení srazu příznivců vozítek „ Velorex“, který se uskuteční         ve dnech 12.8.2005  až 14.8.2005, a to včetně umožnění parkování a stanování na zahradě         za denním stacionářem Diakonie ČCE, žádost byla schválena za podmínky dodržení všech hygienických předpisů

Diskuse :

 Pan Bukovjan informoval o možnosti zakoupení použitého vozidla CAS 706 pro potřeby místního SDH, zastupitelé tuto koupi odsouhlasili

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech : 26. července 2005 , 30. srpna 2005  a 20. září 2005 vždy                   od 19,30 hodin.

Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

 

 

 

Jubilea.

 

V letních měsících  roku 2005 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

Pan František Burda, Pátek 171

Paní Božena Bímová, Pátek 79

Paní Květa Hrubá, Pátek 41

Paní Jana Zikmundová, Pátek 114

Paní Helena Šafránková, Pátek 99

Paní Jana Omaniková, Pátek 47

 

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

 

 

 

 Sdělení Obce Pátek.

 

Náklady na likvidaci a svoz odpadu za rok 2004.

Kolik obec a občané zaplatili za likvidaci a svoz komunálního  a nebezpečného odpadu v roce 2004 ?

Cena za vývoz komunálního odpadu je v naší obci stanovena na 360,- Kč na občana. Tato cena zůstává léta stejná, přestože náklady na vývoz každým rokem stoupají. Cena byla vypočítána           ze skutečných nákladů za  rok 2000, které činily 120.257,- Kč.

Jaké jsou nyní skutečné náklady na likvidaci odpadů ?

Náklady :

Odvoz směsného odpadu ( popelnice )                                212.220,- Kč

Odvoz objemového odpadu ( kontejner na dvoře OÚ )        93.025,- Kč

Odvoz nebezpečného odpadu ( 2 x za rok )                          23.211,- Kč

Celkem                                                                                328.456,- Kč

Příjmy :

Za třídění odměna od ECO-KOMU                      13.000,- Kč

Prodej druhotných surovin (železo)                      29.000,- Kč

Celkem                                                                  42.000,- Kč

Náklady celkem : 328.456,- Kč – 42.000,- Kč = 286.456,- Kč

Počet občanů = 530

Skutečná cena poplatku za svoz komunálního odpadu činí 540,- Kč na občana.

Obec tak v současné době doplácí na každého občana částkou 180,- Kč.

 

Občany dále upozorňujeme, že v květnu nastal letní svoz komunálního odpadu, tedy pouze každý lichý týden, až do konce září. Od 1. října 2005 začne týdenní svoz vždy v pátek.

Občané, kterým nestačí na odpad  jedna popelnice, jich můžou přistavit k vývozu i víc. Popelnice jsou ke koupi na OÚ Pátek za cenu 720,- Kč, jak ocelové tak plastové.

Opětovně žádáme a prosíme občany, aby jak plast ( pet lahve ) tak i papír deformovali                  na co nejmenší objem. Ušetříme tak peníze sobě i obci !

 

Anketa „ Vodovod“.

V minulém Páteckém plátku byl majitelům nemovitostí v Pátku  doručen dotazník na možnost připojení k plánovanému vybudování obecního vodovodu. Dotazník vyplnilo a odevzdalo z oslovených 250 majitelů nemovitostí pouze 79 .  S připojením souhlasilo 51 majitelů domů,           o  obecní vodovod nemá zájem 28 majitelů domů. Co zbývajících 171 ?

 

Upozornění.

Obecní úřad upozorňuje chovatele koní v naší obci a chovatele z Nových Mlýnů na zákaz vstupu s těmito zvířaty na nově zbudovanou nezpevněnou cestu podél Lánské struhy ve směru k Novým Mlýnům. Cesta má sloužit pouze chodcům a cyklistům. Zákaz platí po obou březích Lánské struhy v celém území katastru obce Pátek.Tento zákaz platí též pro motorová vozidla.

 

Kanalizace.

Důležité upozornění :

Při závadách, které jsou způsobeny nesprávným používáním tlakové kanalizace jsou účtovány dodavatelskou firmou veškeré náhrady spojené s opravami těchto závad majitelům jednotlivých nemovitostí. Jenom doprava je účtována přes 1.000,- Kč. To znamená, že fakturovaná celková částka servisní firmou za opravy, které zavinil provozovatel,  je i několik tisíc Kč.

V pokynech pro užívání a provoz tlakové kanalizace, které každý obdržel, je mimo jiné doporučeno jedenkrát za 2 až 3 měsíce při vypnutém přívodu elektrického proudu k čerpadlu omýt proudem vody zařízení uvnitř čerpací šachty.

 

Obecné zásady používání tlakové kanalizace :

Čerpací šachta je určena pouze pro splaškové vody z domácností.

V žádném případě nelze svádět do čerpací šachty dešťové vody, tukové vody, odpady z hospodářských budov, ropné látky, barvy, ředidla apod. Rovněž je třeba zamezit možnosti vniknutí písku, hlíny, textilií, kovů, skla, dámských hygienických potřeb a suchých plen do čerpací šachty.

V žádném případě nelze vhazovat do čerpací šachty různý odpad po otevření jejího poklopu            a manipulovat se zařízením uvnitř čerpací šachty ( kulový kohout, čerpadlo, snímače hladin, kabely).

Skříň ovládací automatiky je chráněna před zásahem do její instalace plombováním. Proto v případě poruchy manipulujte jen s prvky přístupnými po otevření jejích dvířek dle instrukcí.

 

Zjistíte-li při obsluze závadu na elektrickém zařízení, okamžitě jej vypněte a zavolejte odborný servis !

V případě poruchy zařízení se pokuste nejdříve řídit instrukcemi pro odstranění poruch ( zapnutí jistících prvků ), pokud bude toto neúčinné, volejte odborný servis na telefonní číslo ( záznamník ) 323 661 814 ( při hlášení poruch na záznamník je nutné nahlásit jméno, úplnou adresu a Váš kontaktní telefon ).

Nejdříve však  volejte pana Jindřicha Hněvsu -  603 959 079

 

 

Rybáři v Pátku.

Pátečtí rybáři hodnotili výsledky své práce za rok 2004 / 2005 na výroční členské schůzi konané dne 15. dubna 2005. Veřejnost chceme informovat  o naší činnosti.

Sdružení místních  rybářů má celkem 62 členů a 8 dětí.

Rybáři na svěřeném revíru včetně hospodářského zařízení odpracovali celkem přes                         1200 brigádnických hodin. Na obecních rybnících bylo celkem sloveno 2 783 kg ryb. Na udici rybáři ulovili celkem 1620 kg ryb, na jednu vydanou povolenku tedy průměrně  23 kg ryb. Nejtěžším úlovkem byl  kapr v délce 72 cm o hmotnosti 8,5 kg.

 

Spolu s dalšími organizacemi se rybáři podíleli na pořádání dětského dne tradičními rybářskými závody.Celkem se účastnilo 26 dětí. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích :

Chlapci 10 – 14 let   - vítěz Standa Hartman  51 bodů

Dívky   10 – 14 let    - vítěz Sára Janebová  30 bodů

Děti do 10 let           - vítěz Honza Šafránek  45 bodů

Celkem bylo uloveno 10 kusů ryb o celkové délce 293 cm.

I když jako každý rok tento den ryby moc nebraly, děti se od vody nemohly odtrhnout a na závěr      po vyhodnocení si děti ještě opekly buřty na ohýnku.

 

Protože hlavní rybářská sezóna v současné době začíná, přejeme všem rybářům bohaté úlovky        a hodně rybářského štěstí !

Výbor MO ČRS Pátek

 

 

II. Sraz velorexů „ V pátek v Pátku “

 

Ve dnech 12. srpna 2005 až 14. srpna 2005 se v naší vesnici uskuteční již druhý sraz majitelů velorexů. Na prostoru za hasičárnou a denním stacionářem Diakonie ČCE budou účastníci moci stanovat a parkovat svá vozítka. Očekává se účast okolo 20 velorexů, kteří podniknou tradiční jízdu po okolí.   

 

 

 


 

TJ Pátek.

 

Lední hokej HC Pátek.

 

Jelikož finálový zápas hraný dne 9. dubna 2005 na zimním stadionu v Poděbradech se nevešel       do uzávěrky minulého vydání Páteckého plátku, chtěl bych Vás ve stručnosti informovat o průběhu tohoto utkání.

Ve finále se naším soupeřem stalo mužstvo SLH Poděbrady. Hrál se výborný hokej se šancemi      na obou stranách, první třetinu nám bylo mužstvo Poděbrad ještě vyrovnaným soupeřem,             ale s přibývajícím časem jsme Poděbrady přehráli ve všech směrech. Především náš první útok     ve složení Petr Nedbalý, Michal Svoboda, Jan Bedrna, Dušan Bek a Josef Stiska přiváděl soupeře k zoufalství a beznaději. Brankami V. Krystla, Z. Kafky, A. Svobody, P. Prokeše, M. Svobody           a P. Nedbalého 2x jsme deklasovali Poděbrady  7: 2 !

Děkujeme našim věrným fanouškům, kteří vytvořili skvělou atmosféru a neustálým povzbuzováním nás hnali za vítězstvím .

Sportu zdar – hokeji dvojnásob.                                                                                   Jindřich Hněvsa

 

TJ Pátek – oddíl kopané.

 

Konečné umístění našich fotbalistů v sezóně 2004 / 2005:

Družstvo A dospělých -  7. místo v okresním přeboru dospělých     -  26-12-4-10- 46:37 – 40 bodů

Střelci okresního přeboru – z Pátku M. Vančura  a M. Dulovec každý s 8 brankami

Družstvo B dospělých – 11. místo ve III. třídě skupiny A dospělých – 26-7-4-15- 42 : 63 – 25 bodů

Mezi střelci se umístil M. Vančura s 11 brankami

Dorost – 5. místo v okresním přeboru

Žáci-  11. místo a sestupují z okresního přeboru žáků do okresní soutěže

 

Byla provedena rekonstrukce hřiště, zatravnění prostoru před bránami.Prosíme tedy všechny,aby dodržovali zákaz vstupu na hrací plochu. Děkujeme.

Děkuje všem fanouškům za přízeň a podporu všech družstev.

 

Žákovský turnaj Pavla Fecáka.

 

V neděli 12. června 2005 se uskutečnil již 24. ročník žákovského turnaje „ Memoriál Pavla    Fecáka “. Zúčastnili se žákovská mužstva Libice nad Cidlinou, TJ Pátek, Slovan Poděbrady                 a SK  Velenice.

Velenice : Libice n/C  - 2 : 1

Pátek : Slovan Poděbrady – 1 : 4

O 3. místo – Pátek : Libice n /C  - 2 : 0

Finále  - Slovan Poděbrady : Velenice – 7 : 0

Pořadí : Slovan Poděbrady, SK Velenice, TJ Pátek, Libice nad Cidlinou

Ocenění : nejlepší hráč – Lukáš Novák ( TJ Pátek )

               nejlepší střelec – Káninský ( Slovan Poděbrady )

               nejlepší brankář  - Prokeš  ( Libice nad Cidlinou )

 

 

Dětský den.

V sobotu 28. května 2005 se odpoledne konal tradiční dětský den na hřišti.  V prostoru u dětského hřiště byla zahájena dětská diskotéka, hlavně pro ty nejmenší, se spoustou soutěží a společných tanečků. Část dětí přišla v avizovaných maskách, ale vyhodnocení se nekonalo.

Za parného odpoledne se všichni malí tanečníci vyřádili, dostali balíček se sladkostmi a později      i klobásu s limonádou a koláčem.

Škoda, že letos nebylo pamatováno na větší děti, třeba turnajem v košíkové.

Naše okolí.

Rozhledna Romanka – Hrubý Jeseník.

Obec Hrubý Jeseník, která leží v nejrovinatější části naší země, si vybrali projektanti mobilních sítí jako ideální místo pro základnovou stanici a pojali stavbu stožáru s rozhlednou netradičně.               U základu věže nechali vytvořit umělý kopec, v němž je technologické zázemí všech tří vysílačů. Z tohoto uměle navršeného pahorku vyrůstá padesátimetrový betonový sloup, skrytý až do poloviny výšky za kovovou konstrukcí rozhledny. Ta má trojúhelníkový půdorys a je vertikálně rozčleněna    do několika pater s vyhlídkovými plošinami. Na nejvyšší patro ve výšce 26 metrů vede 116 schodů. Pozinkovaná ocelová konstrukce je zevně obložena dřevěným opláštěním a částečně skryta            za kamennými zdmi. Ryze účelová stavba dostává úplně nový rozměr moderního památníku techniky, což podtrhuje i široké schodiště v uměle navršeném svahu.

V rámci soutěže Grand Prix 2002, vyhlašované každoročně obcí architektů, získal tento unikátní projekt cenu v kategorii krajinářské architektury.

Výstavba stožáru s rozhlednou probíhala v roce 2002  a trvala 8 měsíců. Slavnostní otevření          se uskutečnilo 28. března 2003. Při této příležitosti byla věž pokřtěna jménem Romanka, podle malé dívenky, která si svým neutuchajícím zájmem o průběh stavby získala srdce montérů.

Rozhledna Romanka  je viditelná již z dáli a z obce Hrubý Jeseník k ní vede polní cesta dlouhá necelý kilometr. Provoz vyhlídkové části zajišťuje obecní úřad.

Výhled je zajímavý tím, že vychází z roviny a siluety jednotlivých kopců i celých pohoří se tak objevují až na vzdáleném obzoru. Při krásném počasí je možné spatřit vrcholky Krkonoš i lesknoucí se vysílač na Ještědu.

Rozhlednu můžete navštívit takto :

Červenec – srpen  : denně 10,00 – 13,00 a 14,00 – 17,00 hodin

 Září – říjen  :    so, ne – 10,00 – 13,00 a 14,00 – 17,00 hodin,

                          pracovní dny po dohodě s OÚ Hrubý Jeseník , telefon 325 588 365

 

Historická vesnice Ostrá – Botanicus.

Vesnice je otevřená od 30.dubna do 24. září denně mimo pondělí od 10,00  do 16,00 hodin, během prázdnin od 10,00 do 17,00 hodin.

Můžete se  projít  vesnicí řemesel a umění s ukázkami tradičních řemesel dráteníků, tkalců, kameníků, hrnčířů, řezbářů, provazníků či kovářů. Jejich výrobky si můžete zakoupit                       na středověkém tržišti. Pak si můžete odpočinout v rozsáhlých bylinných zahradách.

Vstupné : 

Dospělá osoba – 80,- Kč, děti, studenti, důchodci a vojsko – 40,- Kč

 

Historické slavnosti .

Při těchto slavnostech si mimo ukázek tradičních řemesel pochutnáte na medovině, kořeněných vínech, uslyšíte zpěvy hudců, uvidíte lidové tance, kejklíře. Ve velké hodovní síni se můžete občerstvit středověkou krmí připravenou z čerstvých surovin pěstovaných v těsném sousedství       na organických zahradách.

Vstupné na slavnosti :

Dospělá osoba – 175,- Kč, děti do 15ti let – 50,- Kč, důchodci – 100,- Kč,  rodinné vstupné               ( 2 dospělí a 2 děti ) – 420,- Kč 

16.7. – Sokolnické slavnosti  - poodhalíme roušku jejich tajemství.   

30.7. – Slavnosti vrcholného baroka - bylo  skutečně dobou plnou elegance, bohatství a lesku ?

6.8. – Slavnosti kovářů a podkovářů - nahlédnutí do kovářských výhní .

13.8. – Kouzlo čajových lístků. - pozvání na čaj v zahradách plných květin, něco z historie čaje.

27.8 a 28.8. – Kejklířský festival - žonglování, chůze po provaze, můžete i vyzkoušet.

10.9. – Tajemství alchymie  - doba Rudolfa II, zlatý věk alchymie, olovo se mění ve zlato, budoucnost lidí i Země je skryta ve hvězdách.

17.9. – Zbraně a  zbroje  - přehlídka nejen síly, ale i zručnosti, hbitých rukou, nohou i jazyků.

24.9. – Slavnosti sv. Huberta   - festival na počet patrona lovu.

 

Výstavy .

Polabské muzeum v Poděbradech.

6.6. – 31.7. – Marcela Polnicky – Šperky

1.7. – 31.8. – 100 let Poděbradky

1.8. – 30.10. – Vladimír Žahour – Sklo a dřevěné plastiky

1.8. – 30.10. – Vít Klouček – Fotografie

1.9. – 31.10. – Klub příznivců Pentanu

1.9. – 31.10. – J.P.Dantan EHD

 

 Vlastivědné  muzeum Nymburk.

Červen – srpen : Chvála rukopisů – písmo a dílo slavných

Září – listopad : 730 let Nymburka

 

Městské muzeum v Sadské.

Srpen 2005 : Léčebna v Sadské.

 

Výstaviště Lysá nad Labem.

14.7. – 17.7. – Květy

9. celostátní výstava květin a zahradnické trhy

20.8.2005  – Výstava psů společenských plemen

8.9. – 11.9. – Domov a teplo 2005

11. výstava bytového vybavení, nábytku a vytápění

8.9. – 11.9. – Čtyři dny se záchranáři

4. výstava moderní požární a policejní techniky představující integrovaný záchranný systém

Čtvrtek – profesionální hasiči ze Středočeského kraje, pátek – pražští hasiči, sobota – policisté       a neděle – dobrovolní hasiči.

Soutěže pro dětská mužstva v hasičském pětiboji.

8.9. -11.9. – Polabský knižní veletrh 2005

2. výstava pro všechny milovníky krásných knih a literatury

Doprovodné akce : Cena klubu čtenářů Bohumila Hrabala, Cena knihovníků, Cena Města Lysá nad Labem, Cena Výstaviště Lysá nad Labem

 

Jízdárna Poděbrady.

8.9. – 11.9.  – Jezdecké závody CSIO – W

2.10.2005  - Podzimní jezdecké závody

 

Prix Bohemia Radio

4.10. – 6.10. – festival rozhlasové tvorby České rozhlasu v divadle Na Kovárně

 

 

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí      8,00  – 10,00

Úterý       18,00  – 20,00  

Středa       8,00  – 10,00

Čtvrtek    18,00  – 20,00


V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadě v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v  červenci 2005. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.