P Á T E C K Ý      P L Á T E K

 

ČÍSLO  3 / 2000

 

Místní zpravodaj za 2. čtvrletí roku 2000 ( pátecké události ).

Co se stalo v obci nového ?  Co nás čeká a nemine ?

 

Svatá Anna – chladna z rána.

Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Teplé září – dobře se ovoci a vínu daří.

                                                                      ( lidové pranostiky )

Zprávy z obecního úřadu.

V 2.čtvrtletí roku 2000 se uskutečnila tři zasedání obecního zastupitelstva.

 

Dne 18. dubna 2000 ( 4/2000 )

- byl zpracován návrh na veřejnou soutěž k vybudování víceúčelové plochy     

  na hřišti

- byl schválen příspěvek obce Pátek na provoz svazku obcí „Cidlina“

  ve výši 60,- Kč na obyvatele

- byl projednán zápis z valné hromady svazku obcí „NY-KO“ a výsledky hospodaření     

  ČS a.s. za rok 1999 a vyúčtování výherních hracích přístrojů za rok 1999

  provozovaných firmou ZINO spol.s.r.o. Kolín                  

- zamítlo návrh na účast v soutěži o vesnici roku     

 

Dne 16. května 2000  ( 5/2000 )   

- byl znovu projednán a schválen rozpočet na rok 2000   

- zastupitelstvo se seznámilo se zákonem o sociálně právní ochraně dětí a rozhodlo 

  předat tuto agendu do kompetence MěÚ Poděbrady   

- zhotovitelem stavby víceúčelové plochy na hřišti se stala firma Stavby silnic  

  a železni a.s. Hradec Králové   

- byl zamítnut prodej pozemku okolo stodoly u Hliňáku panu B.Zvolskému,  

  neboť se nachází v ochranném pásmu přilehlé pozemní komunikace

- bylo rozhodnuto o obnově strojového parku zajišťujícího údržbu veřejné zeleně

                                                                                                                                1

Dne 20. června 2000  ( 6/2000 ) 

- zastupitelstvo schválilo znění smlouvy na zhotovení víceúčelové hrací plochy

  se SSŽ a.s. , termín dokončení je 31.7.2000; s přidělením dotace 200 tis.Kč 

- byla obdržena žádost TJ Pátek o postoupení pozemku na tréninkovou hrací plochu

  a v této věci dosud nerozhodlo, neb se jedná o zábor části budoucích stavebních

  parcel  

- byla schválena finanční spoluúčast na „Dětském dnu“ ve výši 432,30 Kč , což je

  1/3 konečného vyúčtování  

- byla provedena kolaudace stavby posílení sítě el. rozvodů, na které se naše obec 

  podílela částkou 1 632 200,- Kč 

- bylo vysazeno stromořadí 50 kusů javorů 2m vysokých kolem fotbalového hřiště,

  25 kusů 2m vysokých javorů bylo vysazeno podél komunikace u Hliňáku,

  další stromořadí bylo vysazeno za lesíkem podél cesty na Nové Mlýny v počtu 

  60 kusů javorů o průměrné výši 2m , ke všem těmto stromům byly instalovány  

  opěrné kůly a přes nedostatek dešťových srážek se našim pracovníkům daří

  tuto výsadbu častýn zaléváním udržet při životě

- stávající výsadba ve Vršálích, za mysliveckou chatou, byla vylepšena vysazením    

  2250 kusů jasanů ztepilých vysokých40 cm, 559 kusy javorů klenu

  o výši 30 – 80 cm  a 250 kusy dubu letního

  

  

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v těchto termínech :

18. července 2000 , 15. srpna 2000 a 19. září 2000 vždy od 19.00 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

Jubilea.

 

Omlouváme se panu Zdeňku Müllerovi , Pátek 69, za opomenutí v PP 2/2000

a k významnému životnímu jubileu,  které oslavil 22.6.2000, dodatečně přejeme

všechno nejlepší a hodně zdraví.

 

Během následujícího čtvrtletí oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Pan Václav Vaněk , Pátek 117

Paní Růžena Bímová , Pátek 79

Paní Květa Hrubá , Pátek 41

Pan Milan Svoboda , Pátek 158

Paní Radka Formanová , Pátek 204

Paní Věra Havlinová , Pátek 146

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !                                                              2                                                                    

Z místní kroniky – POČASÍ .

ROK 1934

„Zvláštní přírodní úkaz bylo lze pozorovati dne 20. února ve 4 hodiny odpoledne kdy za velké chumelenice sněhové byla bouřka s blýskáním která trvala 1/4 hodiny.

Počasí bylo vůbec celý rok abnormální. Již koncem dubna byla teplota až 38°C. Srážek dešťových v jarním i letním období bylo docela málo. Podzim byl velice pěkný. Sníh v zimních měsících ke konci roku vůbec nenapadal.“

ROK 1935

„Počasí v letošním roce bylo velice suché a takřka v zimních měsících beze sněhu. Sníh který napadl 4. ledna již 22. ledna zmizel. 15. února při dešti a sněhové chumelenici hřmělo 7 hodině ranní. 5. března 18°C mrazu slabě sněžilo. 18. března teplota 25°C nad nulou ale již 29. března byla sněhová chumelenice při které hřmělo ve 3 hodiny odpoledne. Dne 5. dubna při sněhové chumelenici a velkém větru hřmělo v 5 hodin na večer. Ještě 4. května byl mráz 4°C. Řepy na polovičku zmrzly a musely býti zaorány a sety znovu. Dešťových srážek bylo nepatrné množství. Od polovice měsíce května do polovice měsíce října byly tak malé srážky že žně byly předčasně neb obilí vlastně uschlo ne uzrálo. I o vodu byla nouze neb pro dobytek se musila dovážeti ze zdejší strouhy. Ani tam by se bývala neudržela jelikož zhora žádná nepřicházela musila obec na konci vsi pod Kratinky struhu přehraditi fošnami. Vydatný déšť se dostavil teprve v polovici měsíce října kdy bylo možno již řádně zaorati což dříve nešlo jelikož byla zem vyschlá a rozpraskaná. Sníh napadl až před svátky vánočními ale také brzy zmizel aniž by se dostavily větší mrazy. Dle srážkoměrné stanice která jest umístěna ve škole napšelo v letošním roce :

leden – 26,8 mm, únor – 43,0 mm, březen – 35,7 mm, duben – 42,6 mm,

květen – 50,7 mm, červen – 11,6 mm, červenec – 27,2 mm, srpen – 18,2 mm,

září – 41,5 mm, říjen – 120,3 mm, listopad – 53,1 mm, prosinec 8,8 mm.Za celý rok činily srážky 483,1 mm.“

ROK 1936

„Počasí v letošním roce bylo příznivější než-li v roce předešlém a to hlavně na srážky dešťové. Napršelo : leden – 53,9 mm, únor – 26,6 mm, březen – 15,4 mm,

duben – 46,8 mm, květen – 107,4 mm, červen – 20,0 mm, červenec 101,2 mm,

srpen – 56,5 mm, září – 51,6 mm, říjen – 29,6 mm, listopad – 37,5 mm,

prosinec – 19,3 mm. Celkem tady za celý rok 573,8 mm. Sníh v začátečních měsících v roce byl málo a dlouho neležel. Největší mráz nepřestoupil 15°C. V první polovici měsíce března byly ještě menší sněhové metelice s deštěm. Na prvého dubna ve dvě hodiny odpoledne při dešti poprvé zahřmělo. Zvláště na dešťové srážky byl měsíc červenec, kdy bez mála přeprchávalo celý měsíc až na 6 dnů. V prvé půli měsíce srpna byly dešťové přeháňky kdy jsou nejpilnější žně. Obilí bylo ještě hodně na polích tak že vzrostlo. O řepách bylo pěkné počasí tak že řepa byla v dosti krátké době sklízená. Sníh napadl v polovici listopadu ale za 3 dny zase roztál. Mrazy byly největší 9°C. Na vánoce žádného sněhu nebylo.“                                                3                                                                                    

Zahrádkářův rok podle Lunárního kalendáře.

Červenec.

2.7.             nepracujeme s půdou ani rostlinami, zaléváme

4.                    - 5.7.   probereme plody, aby se rostliny zbytečně nevysilovaly

8.                    - 9.7.  vysazujeme kosatce, vyséváme dvouletky, očkujeme růže

10. -12.7.  vyséváme čínské zelí a čekanku pro podzimní sklizeň, zaléváme

16.7.  sbíráme byliny na sušení  

18. - 19.7.  stříháme živé ploty, kvetoucí až po odkvětu, přihnojíme trvalky

20. - 22.7.  zaléváme, nesklízíme ani nezavařujeme ,pouze k okamžité spotřebě  

23. - 24.7.  sklízíme rané brambory a česnek, probíráme rajčata,zaštipujeme je

25. - 26.7.  sklízíme kořenovou zeleninu, kypříme půdu na skalkách

27. - 28.7.  vyrýváme a uskladňujeme zjara kvetoucí cibulnaté a hlíznaté květiny

29. - 30.7.  zaléváme, prořezáváme stromy a keře, už nedorostou

31.7.  vysazujeme jahodníky, prostříháme víno

Srpen.

2. - 3.8.  vyséváme kedlubny, ředkvičku a karotku pro podzimní sklizeň

4. - 5.8.  sázíme předpěstované dvouletky a trvalky na konečné stanoviště

6. - 8.8.  vyséváme salát a špenát pro podzimní sklizeň, zaléváme 

9.                    - 10.8.  roubujeme a očkujeme ovocné dřeviny 

11. - 15.8.  sklízíme úrodu, řežeme slaměnky a sbíráme byliny na sušení 

16. - 18.8.  zaléváme, nesklízíme ani nezavařujeme, pouze k okamžité spotřebě

19. - 20.8.  nejvhodnější dny pro sklizeň a zpracování ovoce

21. - 22.8.  nejvhodnější dny pro sklizeň, zpracování a uskladnění kořenové zeleniny

23. - 24.8.  pokračujeme ve zpracování úrody, sklizíme brambory

25. - 26.8. zaléváme, nesklízíme ani nezavařujeme, pouze k okamžité spotřebě

27.8.  nepracujeme s půdou ani rostlinami

28.8.  provedeme průklest ovocných dřevin, které jsou již sklizeny

29.8.  ošetříme nemocné nebo špatně rostoucí rostliny, stačí ořezat    

29. - 31.8.  zakládáme nový trávník, přiséváme na holá místa 

Září.

3. - 4.9.  vydatně zaléváme, nesklízíme úrodu k uskladnění

5. - 7.9.  sklízíme ovoce, pozdní odrůdy necháme na stromech co nejdéle

8. - 9.9.  sklízíme zeleninu, záhony sejeme zeleným hnojivem, děláme jámy pro stromy

10. - 12. 9.  sklízíme kapustu, zelí, vyrýváme cibule odkvetlých květin

13. - 14.9.  zaléváme, přihnojíme jahodníky, nesklízíme úrodu

15. - 19.9.  sklízíme, uskladňujeme a zpracováváme ovoce i zeleninu

20. - 21.9.  krouháme a nakládáme zelí, vysazujeme trvalky a cibuloviny

24.9.  nepracujeme s půdou ani rostlinami

25. - 27.9.  vysazujeme jahodníky, stromy a keře, zakládáme trávníky 

28. - 30.9.  rozmnožujeme, řízkujeme (muškáty, fuksie), vysazujeme jehličnany  

                  a stálozelené keře, zaléváme                                                                  4           

Dětský den v Pátku.

Dětský den se konal 3. června 2000 za spolupráce těchto místních organizací :

ČMS Pátek, ČRS Pátek, HS Pátek, OÚ Pátek a TJ Pátek.

Dopoledne proběhl rybolov na udici na povodí ČRS Pátek, kterého se účastnilo

35 dětí. Pořadateli byli místní rybáři. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.

 1. kategorie - dívky : Štechová Radka - 146 cm

 2. kategorie - mladší chlapci : Zikmund David - 158 cm

 3. kategorie - starší chlapci : Křivka Pavel - 83 cm

 4. kategorie - rybáři : Moravec Stanislav - 60cm

Absolutním vítězem v soutěži rybolov na udici se stal Zikmund David ( 158 cm ).

 

Odpoledne proběhla sportovní část na hřišti TJ Pátek, kde se prezentovalo 102 dětí.

Soutěžící se rozdělili podle věku : 1. kategorie - děti do 6 let ( předškolní )

                                                      2. kategorie - děti do 10 let

                                                      3. kategorie - děti do 15 let

Děti soutěžili v těchto sportovních disciplínách :

Hod míčky na klauna.

1. kategorie - Lovětínská Dita, Volejník Štefan

2. kategorie - Štechová Radka, Vaněk Jiří

3. kategorie - Hartmanová Soňa, Kasák Ondřej

Skákání v pytlích.

1. kategorie - Haltuchová Denisa, Kubeš David

2. kategorie - Procházková Lucie, Král Martin

3. kategorie - Ontlová Kateřina, Hnát Tomáš

Hod míči na košíky.

1. kategorie - Šafránková Denisa, Volejník Štefan

2. kategorie - Havránková Eva, Junek Jakub

3. kategorie - Hartmanová Soňa, Mrázek Miloslav

Hod míčky na plechovky.

1. kategorie - Pecinová Eva, Jirousek Ondřej

2. kategorie - Běhalová Klára, Kolbaba Jan

3. kategorie - Pýtrová Tereza, Moravec Stanislav

Slalom na kole.

1. kategorie - Janatová Sára, Kubeš David

2. kategorie - Kadlecová Bára, Junek Jakub

3. kategorie - Otlová Kateřina, Kasák Ondřej

Střelba prakem na balónky.

Stříkání na terč (hasičskou stříkačkou ).

Tyto disciplíny byly pro všechny společné a nebyly vyhodnocovány.

Po ukončení všech soutěží bylo slavnostní vyhlášení vítězů a rozdání sladkostí.

Všem sponzorům, kteří přispěli na MDD 2000, děkujeme.                                       5

Fotbal v Pátku.

Začátkem června 2000 byl zakončen soutěžní ročník 1999 / 2000.

Družstvo žáků.

V Okresní soutěži žáků, skupiny B, se pod vedením trenéra Romana Šafránka umístilo na 10. místě se skórem  22 – 5 – 4 – 13 , 31 : 92 , 19 bodů.

Nejlepšími střelci byli vyhodnoceni : Dulovec Martin, Šafránek David, Kasák Ondřej.

Za nejlepší docházku na trénink byl odměněn Nechuta Jiří. Do dorostenecké kategorie přecházejí tito hráči : Heřmánek Martin, Mrázek Miloslav, Nechuta Jiří

a Kasák Ondřej.

Družstvo dorostenců.

V Okresním přeboru Nymburk získalo pod vedením trenéra Petra Peřiny 3. místo

se skórem 20 – 12 – 6 – 2 , 63 : 13 , 42 bodů.

Družstvo A dospělých.

Ve III. Třídě dospělých, skupiny B,  pod vedením trenéra Bohuslava Zvolského obsadilo 1. místo s náskokem 5 bodů, se skórem 26 – 19 – 2 – 5 , 70 : 25 , 55 bodů

a postupuje do okresního přeboru.

Družstvo B dospělých.

Ve IV. Třídě dospělých, skupiny C, se pod vedením Jiřího Vaňka a Petra Buluška

umístilo na 8. místě se skórem 24 – 7 – 4 – 13 , 32 : 56 , 25 bodů.

Všem hráčům i funkcionářům patří dík.

Oslava na zakončení fotbalové sezóny se konala v sobotu 10. června 2000 nejen pro hráče, členy a funkcionáře, ale i pro jejich přátele. Slavilo se tancem s hudebním doprovodem na venkovním parketu před fotbalovými kabinami.

 

V neděli 11. června 2000  tečku za jarní částí fotbalové sezóny udělal exhibiční zápas, který sehrálo družstvo žen s dorostenci.

Za „ženy“ vyběhly na trávník : Krulišová Věra, Manželová Irena, Manželová Tereza,

Šafránková Helena, Šafránková Iva, Šafránková Veronika, Čápová Klára (nejmladší, ale největší posila) a Bořil Jan (nastoupil pod pseudonymem Jana Kůželová).

Za „dorostence“, kteří kompenzovali svou převahu tím, že hráli v gumákách               a s batohy, ve kterých bylo 5 kg písku, nastoupili : Leština Karel, Kohoutek Michal,

Burda František, Drahovzal Pavel, Vančura Miloš, Bureš Jan, Vančura Martin         a Čáp Jiří. 

K „soudcovskému stolu“, který byl umístěn ve středu hřiště, zasedl Roman Šafránek.

Utkání skončilo výsledkem 4 : 3 pro ženy. Vítězství ale patřilo všem, kteří mají rádi legraci a neváhají pro ni nést na trh svoji kůži. 

Všem zúčastněným patří dík za podporu zábavy v Pátku.

 

Memoriál Pavla Fecáka.

Žákovský turnaj bude pořádat TJ Pátek 26. srpna 2000 od 8 hodin, za účasti družstev žáků : TJ Pátek, TJ Chleby, TJ Všechlapy a Sokol Milovice.                                 6

Kam na výlet ?

Výstaviště Lysá nad Labem.

Vás srdečně zve na výstavy : 13. – 16.července 2000  - Květy 2000 ( 4.celostátní výstava květin)

7. – 10.září 2000 - Teplo 2000 (výstava o vytápění)

Botanicus.

Středověká vesnice řemesel a umění byla v Ostré u Lysé nad Labem otevřena koncem roku 1999. Místní řemeslníci se podílejí na výrobě voskových svíček, ručního papíru,

keramiky, mýdel, proutěných výrobků, látek a vln barvených přírodními barvivy.

Muzeum  kamen.

Ze soukromé sbírky vzniklo nové muzeum kamen v Ostré u Lysé nad Labem.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi.

Zde se nacházejí lidové stavby z východních a středních Čech, stodoly ze 17. století,

celoroubená kovárna, špýchary, roubené i hrázděné obytné domy.

Muzeum Rumcajse, Manky a Cipíska.

V Jičíně v Městském informačním centru v podloubí na Valdštejnově náměstí je otevřena stálá výstava prací Václava Čtvrtka a Radka Pilaře,  autorů pohádek            o loupežníkovi Rumcajsovi.

Muzeum Českého venkova.

Nachází se nedaleko Kutné Hory v rozsáhlém empírovém zámku Kačina, které nechal vybudovat hrabě Rudolf Chotek.
České muzeum stříbra.

Nalezneme jej v Kutné Hoře, prohlídka je sestavena ze tří na sebe navazujících okruhů : „Svět stříbrné šlechty“, „Středověká havířská stříbrná osada“

a „Středověký stříbrný důl“.

Městské muzeum Čáslav.

Je jedním z prvních v Čechách, nachází se v neorenesanční budově, která byla postavena v roce 1884 pro muzejní účely. V čáslavském kostele  byla v roce 1910 nalezena část Žižkovy lebky a kostry tohoto slavného husitského vojevůdce.

Žehušice.

V rozsáhlé oboře u Kutné Hory je stádo vzácných bílých jelenů a konají se zde

Slavnosti lesního rohu.

Muzeum Moto a Velo.

V Přerově nad Labem se nachází stálá expozice historických bicyklů s prvním kolem

Laurin a Klement a motocyklů s vývojovou řadou ČZ.

Polabské národopisné muzeum.                                                                                  Je umístěno také v Přerově nad Labem, místní skanzen lidové architektury byl založen v roce 1896.

Podlipanské muzeum.

Je otevřeno v Českém Brodě s expozicemi o historii Českobrodska, o bitvě u Lipan,

se sbírkami národopisnými, přírodovědnými a výtvarného umění.                       7

Informace.

 

Hlášení poruch  v rozvodu elektřiny.

Od května roku 2000 zřídila Středočeská energetická a.s  bezplatnou telefonickou linku s nepřetržitým provozem k hlášení poruch v rozvodu elektřiny. Obec Pátek spadá do oblasti Východ, která zahrnuje rozvodný závod Kolín. 

Je zde možno hlásit pouze poruchy na veřejné síti.

Telefonní číslo – 0800 – 154 978.

 

Místní knihovna.

Prosíme čtenáře, kteří mají půjčeny knížky z místní knihovny déle než jeden rok,

o jejich vrácení, popřípadě oznámení ztráty knihy. Ti, kteří se během prázdnin nedostaví,budou v následujícím vydání PP jmenovitě vypsáni.

 

Zprostředkovatelny studentských brigád.

Agentura Student – Chemická 955, Praha 4, tel. 71910256

Index – Karlovo nám. 13, Praha 2, tel. 24357551

Majora – Na Bojišti 26, Praha 2, tel. 96180017

StudentservisNár. obrany 47, Praha 6, tel. 324576

 

Pouť a posvícení.

V následujícím čtvrtletí se bude konat v Pátku „pouť“ 12. a 13. srpna 2000  

a „posvícení“ 9. a 10. září 2000.

 

Klíšťata.

V letošním suchém období se vyskytují ve větším množství. Přisáté klíště pokapeme

dezinfekcí a krouživým pohybem uvolníme. Po odstranění celého klíštěte opět místo vydezinfikujeme. Klíště nejlépe spálíme, nedrtíme mezi prsty. Přisáté klíště nedusíme olejem, protože pak vypouští do rány množství slin společně s bakteriemi a viry,

a tak se často lidé nakazí nemocemi přenášenými klíšťaty. Nepomáháme si ani pinzetou.

 

 

 

 

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v červenci 2000.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu.

Neprodejné.                                                                                                              8