Místní knihovna se v obci Pátek nachází v budově obecního úřadu, číslo popisné 14. V minulých letech byla místnost knihovny zrekonstruována. Byla udělána nová podlaha, obložené stropy, byla vybavena novými policemi na míru na všechny stěny. V roce 2003 nabízí knihovna čtenářům výběr z 4 084 titulů. Nejvíce knížek je beletrie, dále dětské knížky a část je i naučná literatura. Pro každého se najde něco. Půjčování knížek je bezplatné.

Rok 2002

V roce 2002 navštěvovalo knihovnu pravidelně 75 čtenářů z naší obce, z toho dětí do 15ti let bylo 22. Celkem bylo v loňském roce půjčeno 1889 titulů knih. Část nových knížek je vždy během roku zakoupeno z příspěvku Obce Pátek, což za rok 2002 bylo 102 knížek v hodnotě 12 089,- Kč. Dalších 92 knížek v hodnotě 7 893,- Kč věnovali do knihovny naši spoluobčané,čtenáři. Jsou to knihy nejen starší, ale i nové. Za což jim patří dík.Jen pro zajímavost, před 10 lety, v roce 1993 bylo v knihovně celkem 2892 titulů. Pravidelně knihovnu navštěvovalo 46 čtenářů, mezi nimi bylo 26 dětí do 15ti let.Během roku 1993 si čtenáři vypůjčili celkem 454 knížek. Provozní doba knihovny byla 1 x týdně 2 hodiny.