Diakonie

Českobratrské církve evangelické

 

Denní a týdenní stacionář v Pátku

 

Poslání:

Úsilí o zmírnění důsledků stáří a demence, které by vedly k sociální izolovanosti, nezajištění základních potřeb a ztráty vlastního způsobu života seniorů a osob s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.

 

Co je to stacionář:

Ambulantní zařízení, které funguje obdobně jako "mateřská školka", ale pro seniory. Lidé se zde ráno schází, tráví společně den s vrstevníky a odpoledne odchází zpět domů. Mají zajištěnou stravu, různé "volnočasové aktivity" a v případě týdenního stacionáře i ubytování a pobyt přes noc.

 

Provozní doba stacionáře:

Denní stacionář po - pá  7:00 - 15:00
Týdenní stacionář pondělí 7:00 - zahájení pobytu
  pátek  15:00 - ukončení pobytu

Nabízíme:

kontakt: Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou,
tel. 325 637 304, www.libice.diakoniecce.cz, libice@diakoniecce.cz